Mesačný archív: september 2019

Členská schôdza oddielu plávania dňa 02.10.2019!

POZVÁNKA

V mene predsedu oddielu plávania ŠKP Košice Vás týmto pozývame na členskú schôdzu oddielu plávania, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019 /streda/ o 18:00 hod (prezentácia od 17:50 hod.) – reštaurácia TIME OUT v priestoroch krytej plavárne.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie o platbách
 3. Termínová listina – účasť na najbližších podujatiach
 4. Diskusia
 5. Ocenenie najúspešnejších športovcov za školský rok 2018/2019 (najlepší bodový výkon muž, žena v kategórií – B, A, MJ, SJ, Seniori)
 6. Záver

 

Prosíme Vás o oznámenie účasti/neúčasti mailom najneskôr do 30.09.2019: tinazenuchova@gmail.com.

Ing. Martina Žeňuchová  – predseda OP ŠKP

 

TRÉNINGY – Plán 38. týždňa 2019

SKUPINA SKÁLA-URBANSKÝ

Na základe najbližších výkonnostných cieľov:

 • Finále Slovenského pohár v diaľkovom plávaní sa zúčastní Mikušová Carmen, umiestnenie 1. až 3. (21.9.2019, Štúrovo).
 • SPD – Juniori (seniori) – udržať 2.miesto v Slovenskom pohári družstiev. Záverečné kolo (Slovakia Swimming Cup) by sa podľa posledných správ malo uskutočniť v dňoch 1.-3.11.2019 v maďarskom Györi. Žiaľ informácia stále nie je potvrdená, na oficiálnej stránke SPF je oznam – miesto zatiaľ nie je určené, nie je zverejnený ani rozpis, nie je určený deadline prihlášok. Táto situácia je pre nás hlavne z dôvodov organizačného zabezpečovania (ubytovanie, doprava, …) stresujúca. Vychádzajúc (predpokladajúc) z minuločného rozpisu, na základe výkonov z obdobia 1.9.2018 – 30.6.2019 tvoria základnú nomináciu:
  • Muži: Mohler, Semanco, Rojtáš, Varhač, Máté, Kobilic a Čekan
  • Ženy: Mikušová, Čajbiková, Melničáková, Krafčíková V., Sabolová,Čižmáriková a Žeňuchová
  • Nominácia nie je uzatvorená (jedná sa o základ zostavy ktorá sa postupne bude doplňať pre zabezpečenie max.úspešnosti a zohľadnením  finačnej náročnosti podľa miesta konania), účasť za predpokladu záujmu aj so zárukou absolvovania  zodpovedajúcej prípravy bude prejednaná s každým osobne.
 • V rámci prípravy na SPD a zimné M-SR sa uskutoční v dňoch 13.-19.10.2019 sústredenie v maďarskom Hajduszoboszló (16 športovcov, 2 tréneri). Podmienky bazén, ubytovanie (predpokladám že i finančné) – ako pred rokom. Základný návrh (zostavený na základe výkonnostných kritérii) – tréneri Skála a Urbanský, športovci – v abecednom poradí:
  • Muži: Čekan, Kobilic, Máté, Rojtáš, Semanco, Varhač a Vaško (Mohler – ospravedlnený)
  • Ženy: Čajbiková, Čižmáriková, Krafčíková V., Melničáková, Mikušová, Sabolová, Sýkorová, Šoltésová a Žeňuchová
  • Prosím rodičov uvedených športovcov o súhlasné alebo nesúhlasné potvrdenie účasti do štvrtka 19.9.2019 – deadline potvrdenia ubytovania je 20.9.2019. Nominácia nie je uzatvorená, v prípade neúčasti niektorého zo športovcov bude doplnená náhradníkom.

Budúci týždeň čerpá p. Urbanský zo študijných dôvodov dovolenku, zastupujú p.Sabol a Skála.

 

 • 16.09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, + starší – posilňovňa
 • 17.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 • 18.09., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 19.09., štvrtok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 • 20.09., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m – v prípade kolízie s plánovaným  VP-turnajom – posilňovňa (starší)
 • 21.09., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber, Skála)

 

Plán najbližších akcií

 • 21.9.2019, Štúrovo – Slovenský pohár v diaľkovom plávaní (Mikušová Carmen – 5 km)
 • 5.10.2019, Poprad -Pohár olympijských nádejí (žiaci: 2005-2010, žiačky: 2006-2011 – uzatvorenie prihlášok je 27.9.2019)
 • 12.10.2019, Michalovce – Jesenné M-VSO – dlhé trate

 

Tréningy v mesiaci September

Skupina:

Kassay – Sabol

Ranné tréningy: Po – St – Pi v čase: 6,00 – 7,00 hod. (bez pomôcok)

Poobedňajšie tréningy: Po – Pi v čase: 15,30 – 17,00 hod.

 

Žeňuchová – Turan

Poobedňajšie tréningy: Po – Pi v čase: 15,30 – 17,00 hod.

 

V prípade nepriaznivého počasia v ktorom nebude možné trénovať, bude tréning zrušený TRÉNEROM. Inak ostatné tréningy budú podľa rozpisu.