PLATBY-SKUPINY

Vážení rodičia,

Výbor PO ŠKP Košice upravuje  mesačné členské oddielové príspevky(ČOP) od 01.02.2018  do odvolania na účet oddielu plávania ŠKP číslo: IBAN SK5083300000002201368118 vedený vo Fio bank, a.s.                                                        

Člen nevyužívajúci zľavu platí členský oddielový príspevok –  60 €  

50% zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • zaradený do ÚTM ( útvar talentovanej mládeže)-Mohler, Krafčíková V., Čižmáriková, Neufeldová M.,  Varhač, Šoltésová,  Melničáková)                                                                       – 30 €
  • žiakom ŠG ( športové gymnázium )                                – 30 €
  • žiakom ZŠP  ( základná škola Požiarnická )                  – 30 €
  • dieťaťom policajta  ( PZ )                                                   – 30 €
  • ďalším súrodencom                                                            – 30 €
  • zdravotne ťažko postihnutý                                               – 30 €

100% zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • reprezentant SR( Čajbíková,Kubová,Sabolová)              – 0 €

Platí sa 10 mesiacov, neplatia sa len prázdninové mesiace júl-august!

Platí sa vždy do 15. v mesiaci, platia všetci,  neplatí len reprezentant v príslušnom období uvedený na stránke SPF.

Taktiež poplatky za štartovné na preteky je možné platiť vopred bezhotovostne na vyššie uvedený účet, s popisom účelu poukázaných prostriedkov.