UTM + REPRE

Členovia REPREZENTÁCIE  k 01.01. 2019:

SENIORI:

Carmen Mikušová 1998 SKPKE – diaľkové plávanie

JUNIORI:

Čajbíková Sarah 2003 SKPKE 100 znak   1:03,33 656 b  12.06.2018

Krafčíková  Vanesa 2003 SKPKE  100 VS 58,43 661 b 15.12.2018

Varhač Michal 2004 SKPKE 1500 VS 17:38, 25 557b  22.12.2018

Členovia UTM pre rok 2019:

1. Sabolová Simona 2004  SKPKE 200 P 2:39,59 599b 100 P 1:17,00 583b

2. Varhač Michal 2004 SKPKE 1500 VS 17:38, 25 557b  400 VS 4:29,23 546b

3. Krafčíková  Vanesa 2003 SKPKE 200 VS 2:07,98 648 b 100 VS 58,43 661 b

4. Sýkorová Klaudia 2005 SKPKE 400 VS 4:55,84 498b 800 VS 10:10,13 501 b

5. Čajbíková Sarah 2003 R SKPKE  100 Z  1:03,33 656b  50 Z 30,75 681 b

6. Kubová Lucia 2002  SKPKE 200 VS 2:08,70 637b 100 VS 59,37 630 b

7. Žeňuchová Stacey Maria 2004 SPKKE 1500 VS 18:59,38 525b 800 VS 9:52,58 529 b

Plavci so splnenými limitmi UTM pre rok 2020:

1.Varhač Michal 2004 R SKPKE 800 VS 8:55,34 568b  1500 VS 17:02,72 570b

2.Čajbíková Sarah 2003 R SKPKE  100 Z  1:06,86 656b  50 Z 30,68 686 b

3. Krafčíková  Vanesa 2003 R SKPKE 100 VS 1:00,92 611 b 50 VS 27,60 630 b

4. Kamil Kobilic  2004  SKPKE 200 P 2:35,81 537b 100 P 1:08,34 538b

5. Kubová Lucia  2002  SKPKE 200 VS 2:08,42 635b jeden limit

6. Šimon Kocan  2005  SKPKE 100 VS 1:00,19 473b jeden limit

7. Šimon Vaško  2006  SKPKE 1500 VS 18:50,80 421b jeden limit

8Sabolová Simona 2004  SKPKE  100 P 1:13,96 599b jeden limit

9. Žeňuchová Stacey Maria  2004  SPKKE 400 VS 4:41,25 579b jeden limit

Kriteria_UTM_2019

UTM_2019_menny_zoznam

Kriteria_UTM_2018

UTM_2018_Menny_zoznam

PLAN_PRACE_JUNIORI_2019

PLAN_REPRE_SENIORI_01012019