Posledné kolo FPD Slovenský pohára žiakov SSO + VSO sa uskutočnilo v Dolnom Kubíne!

By | 11. decembra 2022

V Dolnom Kubíne sa dňa uskutočnilo posledné kolo FPD Slovenský pohára žiakov SSO + VSO. Naše najmladšie nádeje si počínali opäť výborne. Celkove si vyplávali 35 (12-17-6) pódiových umiestnení. O naše prvenstvá sa podelili Zuzana Samoľová (nar.2014), Vladimír Habiňák (nar.2014), Marko Balog (nar.2013) a Nela Andrejiová (nar.2014). 

Gratulujeme všetkým plavcom k dosiahnutým výsledkom a samozrejme aj ich trénerom!

Celkové vyhodnotenie ešte nie je urobené, nižšie uvádzam systém vyhodnotenia a aj všetkých medailistov. 

Hodnotenie súťaže FPD Slovenského pohára žiakov, ceny:
Do hodnotenia sa započítava súčet bodov 3 najlepších disciplín určených pre jednotlivé kategórie žiakov a žiačok. Pre určenie konečného poradia každých pretekov súťaže je systém súčtu bodov z 3 disciplín kombinácie uvedených v kategóriách SPŽ (M+Z+P+VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom bodov 3 disciplín, až následne sú zoradení pretekári so súčtom bodov 2 disciplín atď. Tento systém je použitý aj pre celkové vyhodnotenie súťaže. Konečné poradie súťaže sa určí podľa dosiahnutých bodových výsledkov kombinácie uvedenej vyššie spojením výsledkov zo všetkých pretekov súťaže. Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára žiakov 2022 sa uskutoční po ukončení všetkých pretekov súťaže, najneskôr do 31.12.2022.
V každom ročníku (žiak / žiačka) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí získajú vecné ceny, ktoré zabezpečí generálny partner Slovenského pohára žiakov 2022, skupina FPD. Poradie pretekárov a ich výsledkov započítaných do FPD Slovenského pohára žiakov podľa systému súťaže sa na jednotlivých kolách nevyhlasujú, ale budú uvedené vo výsledkovej listine každých pretekov.
Na všetkých pretekoch súťaže budú vyhodnocované výsledky každej disciplíny. Prví traja pretekári v každej disciplíne a ročníku získavajú medailu. Na všetkých pretekoch súťaže obdržia všetci zúčastnení pretekári účastnícku medailu.

ZLATO

21. žiaci, 25m voľný spôsob VSO – M8 Habiňák Vladimír 14 20.92
19. žiaci, 50m voľný spôsob VSO – M9 Balog Marko 13 46.24
11. žiaci, 25m znak VSO – M8 Habiňák Vladimír 14 24.83
5. žiaci, 25m prsia VSO – M8 Habiňák Vladimír 14 25.72
27. žiaci, 25m motýlik VSO – M8 Habiňák Vladimír 14 31.74
25. žiaci, 50m motýlik VSO – M9 Balog Marko 13 1:03.99
15. žiaci, 100m polohové preteky VSO – M9 Balog Marko 13 1:59.58
20. žiačky, 50m voľný spôsob VSO – Z8 Samoľová Zuzana 14 39.89
10. žiačky, 50m znak VSO – Z8 Samoľová Zuzana 14 45.69
4. žiačky, 50m prsia VSO – Z8 Samoľová Zuzana 14 47.13
26. žiačky, 50m motýlik VSO – Z8 Andrejiová Nela 14 47.81
16. žiačky, 100m polohové preteky VSO – Z8 Samoľová Zuzana 14 1:35.59

STRIEBRO

21. žiaci, 25m voľný spôsob VSO – M8 Kasper Max Anton 14 28.19
11. žiaci, 25m znak VSO – M8 Kasper Max Anton 14 34.42
9. žiaci, 50m znak VSO – M9 Balog Marko 13 55.96
17. žiaci, 100m znak VSO – M10 Komora Martin 12 1:37.75
5. žiaci, 25m prsia VSO – M8 Kasper Max Anton 14 34.94
3. žiaci, 50m prsia VSO – M9 Balog Marko 13 58.51
27. žiaci, 25m motýlik VSO – M8 Kasper Max Anton 14 41.50
20. žiačky, 50m voľný spôsob VSO – Z8 Andrejiová Nela 14 41.22
2. žiačky, 100m voľný spôsob VSO – Z9 de Oliveira Sandra 13 1:52.46
8. žiačky, 200m voľný spôsob VSO – Z9 de Oliveira Sandra 13 4:09.58
10. žiačky, 50m znak VSO – Z8 Andrejiová Nela 14 46.93
18. žiačky, 100m znak VSO – Z9 de Oliveira Sandra 13 2:07.89
4. žiačky, 50m prsia VSO – Z8 Andrejiová Nela 14 53.58
14. žiačky, 100m prsia VSO – Z9 de Oliveira Sandra 13 2:08.75
26. žiačky, 50m motýlik VSO – Z8 Samoľová Zuzana 14 48.37
16. žiačky, 100m polohové preteky VSO – Z8 Andrejiová Nela 14 1:42.98
30. žiačky, 200m polohové preteky VSO – Z9 de Oliveira Sandra 13 4:27.06

BRONZ

19. žiaci, 50m voľný spôsob VSO – M9 Miskuf Bruno 13 54.73
1. žiaci, 100m voľný spôsob VSO – M10 Komora Martin 12 1:28.48
7. žiaci, 200m voľný spôsob VSO – M10 Komora Martin 12 3:12.39
9. žiaci, 50m znak VSO – M9 Miskuf Bruno 13 58.94
3. žiaci, 50m prsia VSO – M9 Miskuf Bruno 13 1:08.18
16. žiačky, 100m polohové preteky VSO – Z8 Rohaľová Ella Sofia 14 2:19.38