Zmena mesačných poplatkov od 01.01.2023!!

By | 6. januára 2023

Návrh na zvýšenie členských poplatkov od 1.1.2023 .

V-OP na základe oznámenia spoločnosti TEHO s.r.o., ako prevádzkovateľa MKP Košice zo dňa 20.12.2022, týkajúceho sa „Nových cenníkov vstupov pre verejnosť, ako aj cenníky prenájmov dráh, sú v platnosti od 2.1.2023“ bol nútený pristúpiť k prehodnoteniu výšky mesačných členských príspevkov. Na základe uvedených zvýšených cien V-OP rozhodol o zvýšení mesačných členských príspevkov nasledovne:

 

Člen nevyužívajúci zľavu platí členský oddielový príspevok –  100 €  

 zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • zaradený do ÚTM                                                               – 60 €
  • žiakom ŠG ( športové gymnázium )                                – 60 €
  • žiakom ZŠ Užhorodská                                                      – 60 €
  • dieťaťom policajta  ( PZ )                                                   – 60 €
  • ďalším súrodencom                                                            – 60 €
  • zdravotne ťažko postihnutý                                               – 60 €
  • MASTERS                                                                             – 10 €

100% zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • reprezentant SR                                                                  – 0 €

Platí sa 12 mesiacov, platia sa aj prázdninové mesiace júl-august!

Platí sa vždy do 15. v mesiaci, platia všetci,  neplatí len reprezentant v príslušnom období uvedený na stránke SPF.