Kontakt

FUNKCIONÁRI KLUBU ŠKP Košice:

  • PREDSEDA: Ing. Martina Žeňuchová – tinazenuchova@gmail.com – 0905211683
  • Hlavný tréner: Ing. Juraj Skála – jskala@nextra.sk, juraj.skala48@gmail.com – 0905859771
  • Tréner: Bc. Ján Urbanský – urbansky.jan@seznam.cz – 0905546310
  • Tréner: Emerich Kassay – suunii@azet.sk – 0917620154
  • Tréner: Mgr. Radoslav Sabol – fischer2@azet.sk –  0905513464
  • Člen VOP: Tomáš Bábela – tomibabela@centrum.sk
  • Člen VOP: Karel Mikuš – mikus.karel@centrum.sk

Športový klub polície Košice  – plávanie, ŠKPKE Protifašistických bojovníkov 4, Košice-Staré mesto, 04001.