UTM + REPRE

Členovia REPREZENTÁCIE  k 01.04.2022:

SENIORI:

JUNIORI:

Kamil Kobilic  2004 – plávanie

Samuel Čekan 2004 –  Diaľkové plávanie

Richard Áron 2006 – plávanie

Členovia UTM pre rok 2022:

1. Kamil Kobilic  2004 SKPKE 200 P 2:25,27 654b  100 P 1:03,79 662 bodov

2. Richard Áron 2006 SKPKE 100VS 57,25 550b 800VS 9:02,56 545 bodov

3. Samuel Čekan 2004 SKPE 400 VS 4:07,92 627b 200M 2:07,41 613 bodov

Plavci so splnenými limitmi UTM pre rok 2023:

1. Richard Áron 2006 SKPKE 100VS 55,21 613b 400PP 4:54,29 568 bodov

2. Tamara Bretzová  2010 SKPKE 200 VS 2:20,21 523b 100 VS 1:04,36 518 bodov

3. Samuel Čekan 2004 SKPE 400 VS 4:13,61 653b 800VS 8:48,26 626 bodov

4. Kamil Kobilic  2004 SKPKE 200 P 2:21,35 710b 100P 1:05,90 643 bodov

5. Vilma Váczyová 2010 SKPKE 400VS 5:00,98 469b jeden limit

 

UTM 2022 kriteria

SPF menny-zoznam-utm-2022-plavanie

Kritéria UTM_2021

Kriteria UTM 2020

UTM_2020_menný zoznam

Kriteria_UTM_2019

UTM_2019_menny_zoznam

Kriteria_UTM_2018

UTM_2018_Menny_zoznam

PLAN_PRACE_JUNIORI_2019

PLAN_REPRE_SENIORI_01012019

plan_prace_juniori_rtc_2020_200123