Termínovka 2023

Termínová listina odsúhlasená výborom PO na 2023:

 • Plán akcií II.makrocyklu  (1.1.-11.4.2023)   posledná úprava – 19.02.2023. Upozorňujeme, že účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie o.z.
  • 11.-12.2.2023 – Putovný pohár Slovenského raja, Sp.Nová Ves, 25m
  • 25.2. – Jarné M-VSO – dlhé trate, Košice, 50m (povinná účasť) – odhlášky 23.2. do 20:00hod
  • 4.3. – Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní, Bratislava, 50m (výber) – DL 24.2.2023
  • 6.-12.3. – Jarné prázdniny, KE a PO
  • 17.-19.3. – Jarná cena Žiliny (LEN/WA), Žilina, 50m (len výber) – deadline 6.3.2023
  • 25.3. – Cena mesta, Humenné, 25m (ostatní bez účastníkov JCŽ) – deadline 17.3.2023
  • 1.-2.4. – Multistretnutie mladších juniorov – reprezentácia (12x jri 07-08, 12x jky 08-09, výkonnosť 1.1.-19.3.2023/50m)
  • 1.-2.4. – Multistretnutie starších juniorov – reprezentácia (8x jri 05-06, 8x jky 06-07, výkonnosť 1.1.-19.3.2023/50m), Limassol/CYP