Termínovka 2020

Termínová listina odsúhlasená výborom PO na 2020: