Termínovka 2023

Termínová listina odsúhlasená výborom PO na 2023:

 • Plán akcií II.makrocyklu  (1.1.-11.4.2023)   posledná úprava – 21.12.2022. Upozorňujeme, že účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie o.z.
  • 11.-12.2.2023 – Putovný pohár Slovenského raja, Sp.Nová Ves, 25m
  • február – kondičné sústredenie – starší juniori (24 plavcov, 9 dní), ???
  • 25.2. – Jarné M-VSO – dlhé trate, Košice, 50m
  • 4.3. – Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní, Bratislava, 50m
  • marec – kondičné sústredenie – mladší EYOF juniori (20 plavcov, 9 dní), Žilina
  • 6.-12.3. – Jarné prázdniny, KE a PO
  • 17.-19.3. – Jarná cena Žiliny (LEN/WA), Žilina, 50m
  • 25.3. – Cena mesta Humenné, Humenné, 25m
  • 1.-2.4. – Multistretnutie mladších juniorov (8x jri 07-08, 8x jky 08-09, výkonnosť 1.1.-19.1.2023/50m), ???, 50m
  • 1.-2.4. – Multistretnutie starších juniorov (12x jri 05-06, 12x jky 06-07, výkonnosť 1.1.-19.1.2023/50m), ???, 50m