PLATBY-SKUPINY

Vážení rodičia,

Výbor PO ŠKP Košice upravuje  mesačné členské oddielové príspevky(ČOP) od 01.01.2024.

Zároveň upozorňujeme, že dňom 1.1.2024 nabiehame (január skúšobne) na
elektronický systém evidencie a riadenia všetkých poplatkov prostredníctvom
aplikáciou PaySy. Z uvedeného dôvodu, Vám v najbližších dňoch bude
rozoslaný k vyplneniu formulár, pre registráciu členstva v ŠKP Košice – Plávanie
ako aj v Slovenskej plaveckej federácii (SPF). Podotýkame, že na základe Stanov
ŠKP čl. 17 je riadne členstvo v ŠKP Košice ako aj v SPF podmienené pravidelnou
úhradou členských príspevkov na účet oddielu ŠKP Košice, ktoré oprávňuje
i k účasti na súťažiach uvedených v kalendári SPF.

Ak ešte nemáte aktívny PaySy môžete využiť platiť  mesačné členské oddielové príspevky(ČOP) na účet oddielu plávania ŠKP číslo: IBAN SK5083300000002201368118 vedený vo Fio bank, a.s.                                                        

                                                     

Člen nevyužívajúci zľavu platí členský oddielový príspevok –  120 €  

 zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • zaradený do ÚTM                                                               – 80 €
  • žiakom ŠG ( športové gymnázium )                                – 80 €
  • žiakom ZŠ Užhroodská                                                      – 80 €
  • dieťaťom policajta  ( PZ )                                                   – 80 €
  • ďalším súrodencom                                                            – 80 €
  • zdravotne ťažko postihnutý                                               – 80 €
  •  reprezentant SR                                                                   – 60 €
  • MASTERS                                                                            – 10 €

Platí sa 12 mesiacov, platia sa aj prázdninové mesiace júl-august!