PLATBY-SKUPINY

Vážení rodičia,

Výbor PO ŠKP Košice upravuje  mesačné členské oddielové príspevky(ČOP) od 01.06.2019  do odvolania na účet oddielu plávania ŠKP číslo: IBAN SK5083300000002201368118 vedený vo Fio bank, a.s.                                                        

Člen nevyužívajúci zľavu platí členský oddielový príspevok –  70 €  

 zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • zaradený do ÚTM                                                               – 40 €
  • žiakom ŠG ( športové gymnázium )                                – 40 €
  • žiakom ZŠP  ( základná škola Požiarnická )                  – 40 €
  • dieťaťom policajta  ( PZ )                                                   – 40 €
  • ďalším súrodencom                                                            – 40 €
  • zdravotne ťažko postihnutý                                               – 40 €
  • MASTERS                                                                            – 10 €

100% zľava prináleží členovi, ktorý je:

  • reprezentant SR                                                                  – 0 €

Platí sa 12 mesiacov, platia sa aj prázdninové mesiace júl-august!

Platí sa vždy do 15. v mesiaci, platia všetci,  neplatí len reprezentant v príslušnom období uvedený na stránke SPF.