24 hodinová plavecká štafeta Európskych miest športu dňa 27.12.-28.12.2018!

By | 25. decembra 2018

V dňoch 27.-28.12.2018 sa uskutoční plavecká 24-hodinovka Európskych miest športu Slovenska. Pripájam leták tejto akcie, prosím plavcov, ktorí budú v Košiciach, aby svojou účasťou túto akciu podporili, organizátorom sú doporučené časy vo štvrtok v čase od 21:30 hod, v piatok 4:30-7:00 a v závere akcie 9:30-12:00 hod. Samozrejme, môžete sa zúčastniť i v inom čase. Mobilizujte sa prostredníctvom sociálnych sietí a zúčastnite sa po skupinách.

Plavecka 24 hodinovka