Členská schôdza dňa 10.02.2016 o 18.00!

By | 2. februára 2016

Vážení rodičia!

PO ŠKP Košice zvoláva členskú schôdzu na 10.02.2016 o 18.00 v klubovni ŠKP Košice. Vchod je z parkoviska plavárne zozadu.

Program schôdze:

– návrh  členov do orgánov ŠKP Košice, ktorí budú zastupovať PO na riadnej členskej schôdzi všetkých športových odvetví  dňa 22.02.2016

– stretnutie trénerov s rodičmi, kde môžu prediskutovať problémy v tréningovom procese, požiadavky trénerov na plavcov a naopak.

 

Vaša účasť je potrebná!

predseda OP Mgr.Ivan Šulek