Členská schôdza dňa 23.05.2019 o 18:15!

By | 21. mája 2019

Vážení rodičia!

Vo štvrtok 23.5 o 18:15 budeme mať to opakované rodičovské kvôli odsuhlaseniu predloženého návrhu na úpravu členského v Tíme Oute na plavárni!

Ing.Martina Žeňuchová – predseda PO ŠKP Košice