Veľká cena Púchova – pokyny

By | 2. októbra 2013

Prijatí pretekári za OP ŠKP Košice: Bellušová Diana, Linkeschová Laura, Polyaková Miroslava, Nagy Dávid, Tomáš Jakub, Trocha Rastislav, Kubová Lucia, Mohler Jakub.

Cestujeme

  • autami : Ivan Šulek, Belluš (resp. Linkesch)
  • Kubová Lucia ide vlakom v piatok domov do Liptovského Mikuláša a príde s rodičmi do Púchova v sobotu ráno
  • Mohler Jakub ide s rodičmi do Púchova v piatok ráno – je člen sústredenia reprezentácie juniorov.

Strava: Večera 6+2, Raňajky 6+2, Obed 7+2 (+Kubová) Pizza na cestu 6+2

Ubytovanie: 1 noc piatok 6+2

Odchod: 15.30 hod. od Mc Donaldu (Jakub Tomáš nastúpi v Prešove)

Štartovné: 30 € (Kubová 15 €)

Návrat: v sobotu večer – cca 23.00 hod.