Mimovičová Zuzana hviezdou domáceho šampionátu MASTERS!

By | 2. apríla 2019

Náš klub ŠKP Košice dostal tú česť zorganizovať Medzinárodné Majstrovstvá SR MASTERS v plávaní v dňoch 30.03-31.03.2019. Organizačne boli preteky zvládnuté na vysokej úrovni,  začo patrí vďaka domácim organizátorom. Uznanie patrí aj všetkým zúčastneným, že sa venujú aj po aktívnej kariére plavcov naďalej plávaniu. Kategórie MASTERS sa môžu zúčastniť všetci plavci, ktorí majú viac ako 25 rokov. Hodnotia sa nielen jednotlivé kategórie(25-29rokov , 30,-34rokov, 35-39rokov,…atď) ale aj celkoví víťazi OPEN  v jednotlivých disciplínach podľa bodovania MASTERS.

Podľa výsledkov je jasné, že náš klub vychoval veľmi veľa dobrých plavcov, lebo svojich súperov prevalcovali hlavne zásluhou našich žien. Absolutórium si zaslúži Zuzana Mimovičová(nar.1989), ktorá by sa nestratila ani medzi „riadnymi“ plavcami, čo aj dokazuje stále na pretekoch. Vo všetkých piatich disciplínach v ktorých štartovala vyhrala nielen svoju kategóriu ale aj OPEN. Navyše si odniesla aj pohár za najlepší ženský výkon podujatia v disciplíne 100m prsia. Dobre jej sekundovala tiež naša bývalá plavkyňa Miroslava Kučmášová(nar.1989) rovnako ako Karin Kalinková(nar.1991).

Veľmi dobre si počínala aj naša predsedkyňa klubu  Martina Žeňuchová(nar.1974), ktorá sa postavila v OPEN kategórii na stupeň víťazov štyrikrát. Martina Orihelová(nar.1978) prispela tiež výraznou porciou medailí. Bez medaile neostala ani Katarína Kalinková(nar.1968).

Veľmi dobre si počínali aj naše nestarnúce dámy Erika Mrázová(nar.1948), Judit Hrnjak (nar.1950), Kristína Brezová(nar.1948) a Eva Valentová(nar.1957).

Medyi mužmi sa najviac darilo ešte stále aktívnemu plavcovi Lukášovi Tkáčovi(nar.1983). Nestratili sa ani ostatní plavci ako Vladimír Šalát(nar.1954), Marcel Janočko(nar.1976), Mikuláš Bugis (nar.1966) ,  Vladislav Lukács(nar.1971) , Štefan Bíró(nar.1957), Pavol Čulen(1990), Michal Kocan(nar.1976) a Peter Franko(nar.1956).

Najväčšie uznanie patrí ale najstaršiemu účastníkovi pretekov, ktorým bol Tichomír Badonič (nar.1934). Z toho, čo sme mali možnosť vidieť, vo vode sa očividne cítil lepšie ako na súši.  Pre upresnenie uvádzame všetkých medailistov nižšie.

ZLATO

2. ženy, 50m voľný spôsob 65 – 69 roč. Hrnjak Judita 50 39.09
2. ženy, 50m voľný spôsob 60 – 64 roč. Valentová Eva 57 36.80
2. ženy, 50m voľný spôsob 45 – 49 roč. Žeňuchová Martina 74 30.35
2. ženy, 50m voľný spôsob 25 – 29 roč. Kalinková Karin 91 32.50
17. ženy, 100m voľný spôsob 60 – 64 roč. Valentová Eva 57 1:25.12
17. ženy, 100m voľný spôsob 45 – 49 roč. Žeňuchová Martina 74 1:09.22
8. ženy, 200m voľný spôsob 40 – 44 roč. Orihelová Martina 78 3:00.16
25. ženy, 50m znak 65 – 69 roč. Hrnjak Judita 50 45.17
25. ženy, 50m znak 45 – 49 roč. Žeňuchová Martina 74 37.77
25. ženy, 50m znak 30 – 34 roč. Mimovičová Zuzana 89 32.60
25. ženy, 50m znak Open Mimovičová Zuzana 89 32.60
10. ženy, 100m znak 45 – 49 roč. Žeňuchová Martina 74 1:21.89
10. ženy, 100m znak 30 – 34 roč. Mimovičová Zuzana 89 1:11.68
10. ženy, 100m znak 25 – 29 roč. Kalinková Karin 91 1:22.05
10. ženy, 100m znak Open Mimovičová Zuzana 89 1:11.68
19. ženy, 50m prsia 70 – 74 roč. Mrázová Erika 48 47.67
19. ženy, 50m prsia 30 – 34 roč. Mimovičová Zuzana 89 34.22
19. ženy, 50m prsia Open Mimovičová Zuzana 89 34.22
4. ženy, 100m prsia 70 – 74 roč. Mrázová Erika 48 1:45.34
4. ženy, 100m prsia 30 – 34 roč. Mimovičová Zuzana 89 1:16.16
4. ženy, 100m prsia Open Mimovičová Zuzana 89 1:16.16
6. ženy, 50m motýlik 45 – 49 roč. Žeňuchová Martina 74 35.99
6. ženy, 50m motýlik 30 – 34 roč. Kučmášová Miroslava 89 33.31
6. ženy, 50m motýlik 25 – 29 roč. Kalinková Karin 91 35.93
23. ženy, 200m polohové preteky 45 – 49 roč. Žeňuchová Martina 74 2:58.18
23. ženy, 200m polohové preteky 30 – 34 roč. Mimovičová Zuzana 89 2:30.79
23. ženy, 200m polohové preteky Open Mimovičová Zuzana 89 2:30.79
29. ženy, 4 x 50m voľný spôsob VEK 120 – 159 ŠKP Košice 1 2:06.05
14. ženy, 4 x 50m polohové preteky VEK 240 a st. ŠKP Košice 1 2:45.34                                                        1. muži, 50m voľný spôsob 85 – 89 roč. Badonič Tichomír 34 1:12.23
1. muži, 50m voľný spôsob 65 – 69 roč. Šalát Vladimír 54 37.73
1. muži, 50m voľný spôsob 40 – 44 roč. Janočko Marcel 76 27.16
18. muži, 50m prsia 85 – 89 roč. Badonič Tichomír 34 1:31.88
18. muži, 50m prsia 35 – 39 roč. Tkáč Lukáš 83 32.81
3. muži, 100m prsia 35 – 39 roč. Tkáč Lukáš 83 1:15.53
5. muži, 50m motýlik 40 – 44 roč. Janočko Marcel 76 29.40
22. muži, 200m polohové preteky 35 – 39 roč. Tkáč Lukáš 83 2:36.42

Striebro

2. ženy, 50m voľný spôsob 30 – 34 roč. Kučmášová Miroslava 89 31.70
2. ženy, 50m voľný spôsob Open Žeňuchová Martina 74 30.35
17. ženy, 100m voľný spôsob 40 – 44 roč. Orihelová Martina 78 1:17.83
8. ženy, 200m voľný spôsob Open Orihelová Martina 78 3:00.16
25. ženy, 50m znak 40 – 44 roč. Orihelová Martina 78 42.51
25. ženy, 50m znak Open Hrnjak Judita 50 45.17
10. ženy, 100m znak Open Žeňuchová Martina 74 1:21.89
19. ženy, 50m prsia 70 – 74 roč. Brezová Kristína 48 58.16
19. ženy, 50m prsia 50 – 54 roč. Kalinková Katarína 68 49.51
19. ženy, 50m prsia Open Mrázová Erika 48 47.67
4. ženy, 100m prsia Open Mrázová Erika 48 1:45.34
6. ženy, 50m motýlik Open Kučmášová Miroslava 89 33.31
23. ženy, 200m polohové preteky 30 – 34 roč. Kučmášová Miroslava 89 3:08.88                                       29. ženy, 4 x 50m voľný spôsob VEK 200 – 239 ŠKP Košice 3 2:25.38                                                          16. muži, 100m voľný spôsob 25 – 29 roč. Čulen Pavol 90 1:03.73
24. muži, 50m znak 50 – 54 roč. Bugis Mikuláš 66 35.31
24. muži, 50m znak 45 – 49 roč. Lukács Vladislav 71 35.21
18. muži, 50m prsia 60 – 64 roč. Biró Štefan 57 44.14
5. muži, 50m motýlik 25 – 29 roč. Čulen Pavol 90 31.94

Bronz

2. ženy, 50m voľný spôsob 50 – 54 roč. Kalinková Katarína 68 36.04
17. ženy, 100m voľný spôsob Open Žeňuchová Martina 74 1:09.22
10. ženy, 100m znak 40 – 44 roč. Orihelová Martina 78 1:35.60
23. ženy, 200m polohové preteky Open Žeňuchová Martina 74 2:58.1811.                                              muži, 800m voľný spôsob 45 – 49 roč. Lukács Vladislav 71 11:35.39
24. muži, 50m znak Open Bugis Mikuláš 66 35.31
9. muži, 100m znak 50 – 54 roč. Bugis Mikuláš 66 1:23.28
3. muži, 100m prsia Open Tkáč Lukáš 83 1:15.53
5. muži, 50m motýlik 60 – 64 roč. Franko Peter 56 50.85
5. muži, 50m motýlik Open Janočko Marcel 76 29.40
28. muži, 4 x 50m voľný spôsob VEK 200 – 239 ŠKP Košice 1 2:08.72
13. muži, 4 x 50m polohové preteky VEK 200 – 239 ŠKP Košice 1 2:23.00

KOSICE_20190330_M-SR_Masters_KOMPLET