Nominácia na LMSR seniorov a juniorov – Bratislava 27.06.-29.06.2014!

By | 18. júna 2014

Nominácia na LMSR seniorov a juniorov, ktoré budú v Bratislave od 27.06.-29.06.2014! Odchod je 26.06.2014 o 12.00 z parkoviska MC Donald’s. Doprava je mikrobusom a autami. Strava začína večerou dňa 26.06.2014 a končí obedom dňa 29.06.2014. Podmienkou účasti pretekára je prijatie na minimálne tri disciplíny. Účasť Filipa Žlkovana je podmienená overením jeho prípravy v posledných 3-týždňoch, Andrea Závacká – iba na základe lekárskej správy. Štartovné je 40,-EUR.

NOMINACIA

ONLINE VYSLEDKY

PRIJATI/NEPRIJATI