Nominácia na Slovenský pohár družstiev (2.-3.10.2021, Šamorín/25m bazén)

By | 29. septembra 2021
  • Informácie k súťaži Slovenský pohár družstiev (2.-3.10.2021, Šamorín/25m bazén). Prijatí pretekári/ky v abecednom poradí: Áron, Čekan, Kobilic, Mohler, Rojtáš, Šimčák Tkáč a Vaško, ženy – Čajbiková, Čižmariková, Gajdošová, Jurtinusová, Melničáková, Sabolová a Šoltésová, tréneri Skála a Urbanský. Úpravy prijatých štartov prejednáme počas pondelka – utorka, prioritou vzhľadom k systému súťaže je výkonnostné zabezpečenie každej disciplíny. V súťaži družstiev bodujú za klub 1 pretekár a 1 pretekárka s najvyšším bodovým výkonom v individuálnej disciplíne. Poradie klubov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu. Oddiel/klub na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí získa pohár a bude mu vyplatená odmena vo výške 1.miesto 5000,- Eur ďalšie 4000,-, 3000,- 2000,- a 1000,- Eur. Súťaž bude prebiehať v OTP režime, za „osoba v režime OTP“ sa na účely registrácie považuje: osoba plne očkovaná, alebo osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Doprava je zabezpečená mikrobusmi, odchod je plánovaný v piatok 1.10.2021 o 8:30 hod, pred odhláškami je predpoklad ukončenia nedeľňajšieho programu o 20:30, i keď reálne to bude o niečo skôr, je potrebné počítať s príchodom po polnoci. Štartovné je 60,- Eur (30,- ÚTM, reprezentant bez poplatku).

NOMINACIA_SPD

PROPOZICIE

ONLINE VYSLEDKY