Nominácia na sústredenie v Hajdúszoboszló v dňoch 13.05.18.05.2018!

By | 11. mája 2018

Nominácia na sústredenie v Hajdúszoboszló v dňoch 13.05.18.05.2018!

 • Zoznam:Mohler, Varhač, Semanco, Máté, Rojtáš, Semančík, Kocan Šimon, Kubová, Sabolová, Šoltésová, Sýkorová, Žeňuchová, Koniecna, Dzurčaninová, Gajdošová a Melničáková/Humenné.
 • Tréneri: Skála a Sabol
 • Ubytovanie, stravovanie – hotel Napsugár, tréningy – Árpád uszoda).
  • Potrebné doklady: platný cestovný pas alebo Občiansky preukaz a Európsky preukaz zdravotného poistenia, ak dieťa užíva lieky – potvrdenie rodiča (liek, dávkovanie, vyplývajúce omedzenia).
  • Okrem obvyklej plaveckej tréningovej výstroje – vlastnú karimatku, švihadlo a športovú outdoor výstroj.
  • Odchod skupiny je v nedeľu 13.5.2018 (osobné autá) o 12:00 od Mestskej krytej plavárni, zraz o 11:45 vo vestibule MKP, plánovaný príchod v piatok (18.5.2018) v čase medzi 15. a 17.-tou hodinou. Stravovanie začína večerou a končí obedom v hotel Napsugár.
  • Podmienkou účasti je úhrada stanovenej časti nákladov (vzhľadom ku súčasnej situácii všetci 170,- Eur, Lenka Melničáková 200,-) prevodom na bankový účet oddielu SK5083300000002201368118 vedený vo Fio bank, a.s.                                                         
  • Vreckové pre drobné výdaje je osobnou vecou rodičov (minimalizovať)