O Z N A M – ŠATNE!!!

By | 18. februára 2019

Vedenie klubu ŠKP Košice – plávanie Vám oznamuje, že od dňa 26. februára 2019 dôjde k uzatváraniu mužských a ženských šatní (klietok) spoločnou kladkou, pričom každý/-á registrovaný/-á plavec/-kyňa v klube ŠKP Košice si kľúč od nej zakúpi u svojho trénera. Nakoľko sa jedná o špeciálny kľúč, ktorý bude očíslovaný a nedá sa bežným spôsobom rozmnožovať je jeho cena vyššia ako u bežných kľúčov. Všetci športovci ŠKP Košice POVINNE sumu v hodnote 4 €  osobne odovzdajú pri preberaní kľúča (inak ho nedostanú). Ostatným ľuďom obývajúcim túto spoločnú šatňu (klietku) taktiež oznamujeme, že dňa 26. februára 2019 budú uzamknuté skrinky nepatriace našim plavcom otvorené prestrihnutím kladky a veci z nich budú uschované u trénerov ŠKP, takže ideálnym spôsobom by bolo, aby si veci dovtedy vzali a skrinku uvoľnili. Tento priestor slúži výlučne pre potreby plavcov klubu ŠKP Košice – plávanie. Bližšie informácie za ženskú šatňu rada poskytne predsedníčka klubu Ing. Martina Žeňuchová, t.č. 0905 211 683, alebo tréner Mgr. Radoslav Sabol, t.č. 0905 513 464  za mužskú šatňu. ĎAKUJEME!!!                            

                                                                                                              Ing. Martina Žeňuchová