Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu dňa 14.03.2018!

By | 4. marca 2018

POZVÁNKA
V mene predsedu oddielu plávania ŠKP Košice Vás týmto pozývame na Výročnú členskú schôdzu oddielu plávania, ktorá sa uskutoční dňa 14.03.2018 /streda/ o 17:00 hod (prezentácia od 16:50 hod.) v klubovni ŠKP Košice (reštaurácia TIME OUT v priestoroch krytej plavárne – vstup z bočného parkoviska).Hostia: pp. Grega, Hlivák, Švecová, Mundelová

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o cenách za prenájom dráh pre rok 2018 za prítomnosti starostu Mestskej časti Košice – Staré mesto p. Gregu
3. Informácia predsedu oddielu o činnosti oddielu plávania za rok 2017
4. Termínová listina – účasť na najbližších podujatiach
5. Ocenenie najúspešnejších športovcov Oddielu plávania ŠKP Košice za rok 2017
6. Diskusia
7. Záver

Vzhľadom na závažnosť najmä bodu 2. programu je Vaša účasť na VČS žiadúca, prosíme Vás o oznámenie účasti/neúčasti mailom najneskôr do 12.03.2018: tinazenuchova@gmail.com.
Ing. Martina Žeňuchová – predseda OP ŠKP

POZVÁNKA_14032018