Registrácia plavcov SPF na rok 2020!

By | 9. novembra 2015

Registrácia plavcov ŠKP Košice do Slovenskej plaveckej federácie(SPF) na rok 2020 bude prebiehať v januári 2020. Len registrovaní plavci v SPF, ktorí uhradia registračný poplatok  môžu pretekať na pretekoch v roku 2020. Prosíme všetkých rodičov, aby uhradili poplatok  za každého plavca do konca januára 2020. Platbu môžete urobiť na klubový účet bezhotovostne . Tento poplatok platia všetci plavci bez výnimky!

Poplatky sú nasledovné:

plavci ročníky nar. 2012 a mladší platia 2,-€

plavci ročníky nar. 2011 a starší platia 10,-€

P.S: Netýka sa to tých samozrejme, ktorí už zaplatili!

Číslo účtu: IBAN SK5083300000002201368118 vedený vo Fio bank, a.s.                                                        

informácia pre príjemcu: Meno plavca, SPF 2020