ŠKOLENIE ROZHODCOV PLÁVANIA I. kvalifikačného stupňa – PREŠOV

By | 28. novembra 2018

Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov organizuje tri školenia rozhodcov I. kvalifikačnej triedy v rôznych oblastiach naraz.

Na základe prijatých predbežných prihlášok budú v termíne 26.-27.1.2019 školenia prebiehať v troch oblastiach na týchto miestach:

1. Bratislava:

termín: 26.-27.1.2019

miesto: Hotel NIVY, Líščie Nivy 442/3, 821 08 Bratislava

2. Žilina:

termín: 26.-27.1.2019

miesto: DOM TECHNIKY, Vysokoškolákov 3151/70, 010 08 Žilina

3. Prešov

termín: 26.-27.1.2019

miesto: Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra č. 15, Prešov

V prípade záujmu o školenie je potrebné riadne vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zaslať na adresu: Slovenská plavecká federácia, Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava alebo v elektronickej podobe s podpisom na e-mail: plavanie@swimmsvk.sk najneskôr do 16.12.2019.

V prípade, že ste už zaslali predbežnú prihlášku, prosíme o zaslanie potvrdenia účasti, miesta a potvrdenie o úhrade na e-mail:plavanie@swimmsvk.sk

Poplatok za školenie: 40 eur

Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK33 0200 0000 0030 7427 5158

Variabilný symbol: 26012019, do poznámky uviesť: SKOLENIE R1, MENO A PRIEZVISKO

V prípade neúplnej prihlášky/chýbajúcich údajov táto nebude akceptovaná.

Minimálny vek účastníka: 15 rokov

PRIHLASKA

PROGRAM