Školenie trénerov plávania 29.04.-01.05.2016! Upravená prihláška!

By | 7. marca 2016

PU v Prešove Fakulta športu pozýva na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – Všeobecná časť.

Dátum: 29. 4. – 1. 5. 2016
Miesto konania: Fakulta športu PU v Prešove, 17. novembra č. 13, 081 16 Prešov
Začiatok: 15:50
Elektronická prihláška: http://goo.gl/forms/KNoA6umB4H
Účastnícky poplatok: 45 € pri naplnení min. počtu uchádzačov (pri
vyššom počte uchádzačov bude cena upravená)
Úhrada poplatku: na účet SPF – IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255

Variabilný symbol: 10502016
Min. počet účastníkov: 50 osôb (za všetky pozvané športové organizácie)
Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)
Uzávierka prijímania prihlášok: 5. 4. 2016 do 12:00
Poplatok uhradiť najneskôr: 5. 4. 2016 do 12:00
Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí ktorí v predpísanom termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú
registrovaný ako účastníci.
Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečného testu.

 

Skolenie trenerov_plavanie_OPRAVA