Tréningy – pokračovanie letnej prípravy od 01.08.2016!

By | 28. júla 2016

Titl.: ŠKP Košice, oddiel plávania
Vážení rodičia, športovci

Dobrý deň, ahoj

Máme za sebou prvé dva týždne možnosti prípravy na budúcu sezónu s viacerými úskaliami na renovovanom legendárnom ČH-čku. Je pravda, že nábeh nebol ideálny, v prvých dňoch chladnejšia voda (aj pod 24st C.), potom uzávera z technických príčin (vyšetrovanie incidentu), ale druhý týždeň  už končil optimisticky s počtom 12 záujemcov – to je však stále veľmi málo. Trénersky zabezpečovali rannú fázu – Juraj Skála, poobedňajšiu p. Rado Sabol.

Trocha teórie nikoho nezabije a tak citujem z prameňa Didaktika, technika a tréning v plávaní (Ružbarský, Turek), str. 120:
… K problémom dochádza, keď sa dlžka prechodného obdobia pohybuje v rozpätí od štyroch do dvanástich týždňov. Takéto dlhé prestávky sa nemôžu vyskytnúť v príprave výkonnostných a vrcholových plavcov, pretože schopnosť adaptovať sa na tréningové zaťaženie, získaná počas predchádzajúceho obdobia, sa stráca. Väčšinu času v nasledujúcom makrocykle je potom potrebné venovať obnove schopnosti tejto adaptácie, ako vytváraniu jej nadstavby. … Maglischo (Swimming Even Faster, popredný am.tréner) pri porovnaní zníženia aeróbnej kapacity k plaveckému výkonu konštatoval, že v priebehu prvého týždňa dochádza k zhoršeniu zaplávaných časov na 200 metrov o tri sekundy a po troch týždňoch k zhoršeniu až o osem sekúnd. Návrat na východziu výkonnostnú úroveň trvá 6 – 8 týždňov. …

Zaujímavé, poučné a z mojej trénerskej praxe to môžem plne potvrdiť, stále som a zostanem zástancom iba krátkodobých zotavovacích období. Preto vyzývam do zapojenia sa do ďalšej letnej prípravy tých, ktorým skutočne záleží na výkonoch v ďalšom období a upresňujem plán letnej prípravy.

Týždeň 1. – 7.8.2016
Pondelok až piatok ranná fáza 7:30 – 8:30 trén.zabezpečenie p.Urbanský (p.Neufeld), poobedňajšia 16:00 – 17:00 trén zabezpečenie p.Kassai, p.Sabol Obsahová náplň – nácvik techniky, udržiavanie vytrvalosti, fun-plávanie – určené pre všetky vekové kategórie členov oddielu plávania ŠKP Košice. Zraz 15min pred začiatkom tréningu pred ČH-čkom.

Týždeň 8. – 14.8.2016
Začína kondičná príprava (atletika, posilňovacie cvičenia, hry)  – ranná fáza 8:00 – 9:30, trén zabezpečenie p.Urbanský a p. Garbinská, miesto Mestský park, ihrisko pri vstupe na Mestskú plaváreň. Poobedňajšia fáza 16:00-17:00 ČH-čko trén.zabezpečenie p.Urbanský a p.Žeňuchová, náplň ako predchádzajúci týždeň. Tréningy sú určené pre všetky vekové kategórie.  Upresňujúce pokyny budú na web stránke www.skpkosice.sk.

Táto forma prípravy potrvá až do 4.9.2016, informácie budú rozosielané e-mailom a publikované na oficiálnej web-stránke ŠKP Košice.

Veľa chuti do ďalšej prípravy Vám praje

Ing.Skála Juraj – hlavný tréner ŠKP Košice