V Dolnom Kubíne si zmerali svoje sily naše plavecké nádeje!

By | 4. júna 2023

V Dolnom Kubíne sa dňa 03.06.2023 uskutočnilo druhé kolo FPD Slovenský pohár plaveckých nádejí. Dalo by sa povedať, že to boli neoficiálne Majstrovstvá SR ročníkov narodenia 2013 a mladších. Svedčí o tom aj účasť 28 klubov z  celého Slovenska. Z našich si najlepšie počínala dvojica 9-ročných žiačok Zuzana Samoľová a Nela Andrejiová, ktoré ovládli v tomto kolo celkové poradie medzi deväťročnými žiačkami. Druhé miesto si vyplával medzi 8-ročnými Samuel Vaľovský, aktuálne ešte len 7-ročný žiak.  Tretie miesto medzi 9-ročnými žiakmi obsadil Brian Matta. 

Samozrejme netreba preceňovať tieto výsledky, lebo je to ešte „dlhá a náročná cesta“ k dosiahnutiu výraznejších úspechov nielen na domácej scéne ale aj na medzinárodnej. Každopádne gratulujeme nielen vyššie uvedeným plavcom ale všetkým zúčastneným a prajeme im hlavne radosť z plávania.

Hodnotenie súťaže FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí je nasledovné:
Do hodnotenia sa započítava súčet bodov 3 najlepších disciplín určených pre jednotlivé kategórie žiakov a žiačok. Bodovanie výsledkov z jednotlivých disciplín je podľa tabuliek FINA 2022. Pre určenie konečného poradia každých pretekov súťaže je systém súčtu bodov z 3 disciplín kombinácie uvedených v kategóriách SPPN (M+Z+P+VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom bodov 3 disciplín, až následne sú zoradení pretekári so súčtom bodov 2 disciplín atď. Tento systém je použitý aj pre celkové vyhodnotenie súťaže. Konečné poradie súťaže sa určí podľa dosiahnutých bodových výsledkov kombinácie uvedenej vyššie spojením výsledkov zo všetkých pretekov súťaže. Každému pretekárovi sa započítava najlepší bodový súčet kombinácie z jedného kola pretekov. Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí 2023 sa uskutoční po ukončení všetkých pretekov súťaže, najneskôr do 31.12.2023. V každej kategórii (žiak / žiačka) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí získajú vecné ceny, ktoré zabezpečí Slovenská plavecká federácia s FPD. Poradie pretekárov a ich výsledkov započítaných do FPD Slovenského pohára plaveckých nádejí podľa systému súťaže sa na jednotlivých kolách nevyhlasujú, ale budú uvedené vo výsledkovej listine každých pretekov.