V Humennom sa uskutočnilo ďalšie kolo FPD Slovenského pohára žiakov!

By | 30. júna 2019

V Humennom sa uskutočnilo dňa 29.06.2019 FPD Slovenský pohár žiakov VSO, 3. kolo.

Slovenský pohár je dlhodobou – 4 kolovou súťažou jednotlivcov vybraných ročníkov kategórií mladších
žiakov, mladších žiačok a plaveckých nádejí.
Kategórie FPD Slovenského pohára žiakov
• M11 – 11. roční žiaci, ročník narodenia 2008 (súčet časov 100M+100Z+100P+100VS)
• M10 – 10. roční žiaci, ročník narodenia 2009 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
• M9 – 9. roční žiaci, ročník narodenia 2010 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
• Z10 – 10. ročné žiačky, ročník narodenia 2009 (súčet časov 100M+100Z+100P+100VS)
• Z9 – 9. ročné žiačky, ročník narodenia 2010 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
• Z8 – 8. ročné žiačky, ročník narodenia 2011 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)

Pre zaradenie pretekára do celkového vyhodnotenia je podmienka účasti na minimálne 3 kolách FPD
Slovenského pohára žiakov, pričom sa pretekárovi do celkového hodnotenia započítava jeho najlepší súčet
časov z jedného kola. Podmienka účasti pretekára na minimálne 3 kolách znamená jeho štart v minimálne jednej ľubovoľnej disciplíne príslušného kola. Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára žiakov 2019 sa uskutoční po ukončení 4. kola, najneskôr do 31. 12. 2019.
V každom ročníku (žiak / žiačka) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí získajú spoločné
sústredenie v júli 2020. Sústredenie zabezpečí generálny partner Slovenského pohára žiakov 2019,
skupina FPD.

Je potešiteľné, že naše  plavecké nádeje pokračovali v nastúpenom z druhého kola v Michalovciach a opäť zaknihovali množstvo „medailových“ umiestnení, aj keď len na „papieri“. Každopádne sme radi, že máme šikovné deti, z ktorých môžu vyrásť reprezentanti v budúcnosti. Slovenská plavecká federácia už dávnejšie rozhodla, že nebude pre najmenších dávať medaile ani vyhlasovať umiestnenie, preto nemôžeme hodnotiť jednotlivé výsledky. Jedine môžeme zverejniť výsledky v časti VYSLEDKY, kde si každý môže násjť zlepšenia svojich pretekárov a  aj celkové výsledky s umiestneniami. Naši by získali celkove 12 prventiev, čo je veľmi pekné číslo. GRATULUJEME!!!