V poslednom kole SPŽ v SNV sme spoznali opäť nové tváre!

By | 28. septembra 2019

Dňa 28.09.2019 sa uskutočnilo  v Spišskej Novej Vsi posledné kolo FPD Slovenského pohára žiakov. Je potešiteľné, že sa v našom tíme opäť objavili budúce nádeje, na ktorých môže klub v budúcnosti stavať a vychovať nových reprezentantov. Keďže sa v tejto súťaži ešte neudeľujú oficiálne umiestnenia od tohto roku, nebudeme ani my zverejňovať našich najlepších. Výsledky našich plavcov nájdete v časti VYSLEDKY a pre ozrejmenie uvádzame celý systém súťaže. Kompletné výsledky budú uverejnené na stránke SPF v časti VYSLEDKY

Systém súťaže FPD Slovenského pohára žiakov a FPD Slovenského pohára žiakov plaveckých nádejí
Slovenský pohár je dlhodobou – 4 kolovou súťažou jednotlivcov vybraných ročníkov kategórií mladších
žiakov, mladších žiačok a plaveckých nádejí.
Kategórie FPD Slovenského pohára žiakov
• M11 – 11. roční žiaci, ročník narodenia 2008 (súčet časov 100M+100Z+100P+100VS)
• M10 – 10. roční žiaci, ročník narodenia 2009 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
• M9 – 9. roční žiaci, ročník narodenia 2010 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
• Z10 – 10. ročné žiačky, ročník narodenia 2009 (súčet časov 100M+100Z+100P+100VS)
• Z9 – 9. ročné žiačky, ročník narodenia 2010 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)
• Z8 – 8. ročné žiačky, ročník narodenia 2011 (súčet časov 50M+50Z+50P+50VS)

Hodnotenie súťaže FPD Slovenského pohára žiakov, ceny:
Do hodnotenia sa započítava súčet 4 časov z disciplín určených pre jednotlivé kategórie v každom kole
súťaže. Pre určenie priebežného poradia v jednotlivých kolách je systém súčtu času zo 4 disciplín uvedených v kategóriách SPŽ (M+Z+P+VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom 4 časov, až následne sú zoradení pretekári so súčtom 3 časov atď. Tento systém je použitý aj pre celkové vyhodnotenie súťaže. Pre zaradenie pretekára do celkového vyhodnotenia je podmienka účasti na minimálne 3 kolách FPD Slovenského pohára žiakov, pričom sa pretekárovi do celkového hodnotenia započítava jeho najlepší súčet časov z jedného kola.
Podmienka účasti pretekára na minimálne 3 kolách znamená jeho štart v minimálne jednej ľubovoľnej
disciplíne príslušného kola.
Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára žiakov 2019 sa uskutoční po ukončení 4. kola,
najneskôr do 31. 12. 2019.
V každom ročníku (žiak / žiačka) bude vyhodnotených po 5 plavcov (celkom 30), ktorí získajú spoločné
sústredenie v júli 2020. Sústredenie zabezpečí generálny partner Slovenského pohára žiakov 2019,
skupina FPD.
Každý účastník na každom kole obdrží účastnícku medailu. Medaile zabezpečí SPF z prostriedkov sekcie
plávania.

Kategórie FPD Slovenského pohára žiakov plaveckých nádejí
• M8 – 8. roční žiaci a mladší, ročník narodenia 2011 a mladší
• Z7 – 7. ročné žiačky a mladšie, ročník narodenia 2012 a mladšie
Hodnotenie súťaže FPD Slovenského pohára žiakov plaveckých nádejí, ceny:
Do hodnotenia sa započítava súčet 4 časov z disciplín 25M+25Z+25P+25VS v každom kole súťaže.
Pre určenie priebežného poradia v jednotlivých kolách je systém súčtu času zo 4 disciplín určených pre
plavecké nádeje (25M+25Z+25P+25VS) s tým, že najskôr sú zoradení pretekári so súčtom 4 časov, až
následne sú zoradení pretekári so súčtom 3 časov atď. Tento systém je použitý aj pre celkové vyhodnotenie súťaže. Pre zaradenie pretekára do celkového vyhodnotenia je podmienka účasti na minimálne 3 kolách FPD Slovenského pohára žiakov, pričom sa pretekárovi do celkového hodnotenia započítava jeho najlepší súčet časov z jedného kola. Podmienka účasti pretekára na minimálne 3 kolách znamená jeho štart v minimálne jednej ľubovoľnej disciplíne príslušného kola. Vyhodnotenie výsledkov FPD Slovenského pohára žiakov 2019 v kategórii plaveckých nádejí sa uskutoční po ukončení 4. kola, najneskôr do 31. 12. 2019. Pretekári, ktorí sa v kategórii plaveckých nádejí dostanú do hodnotenia FPD Slovenského pohára žiakov plaveckých nádejí, obdržia vecné ceny. Každý účastník na každom kole obdrží účastnícku medailu. Ceny zabezpečí SPF z prostriedkov sekcie plávania.
Obmedzenie počtu štartov: 3 štarty/poldeň pre všetky ročníky