Začiatok tréningov v lete pre všetky skupiny je dňa 05.08.2019 o 15:45!

By | 25. júna 2017

Nový ročný tréningový cyklus 2019-2020 začíname 5. augusta 2019 zrazom o 15:45 pred kúpaliskom Červená hviezda (priniesť si bazénovú výstroj). August bude mesiacom kombinovanej kondično (park, posilňovňa, …) – bazénovej prípravy (ČH-čko). Prípadná zmena bude včas oznámená na web stránke ŠKP Košice. Vzhľadom ku krátkosti zimnej plaveckej sezóny doporučujem účasť na augustových tréningoch. Podrobnejší rozpis tréningov, nového zloženia skupín, … rozošleme koncom júla hromadným e-mailom.

Ing.Juraj Skála – hlavný tréner ŠKP Košice