Záujemcom o štúdium na Športovom gymnáziu Košice (plávanie)

By | 11. februára 2017

V Košiciach už 35 rokov pôsobí Športové gymnázium s kmeňovým športom plávanie. Patronátnym klubom pre šport – plávanie – je košický Športový klub polície, v ktorom plávanie a vodné pólo začiatkom tohto roka oslávilo slávnostným Galavečerom 55-výročie svojej existencie.

Nakoľko sa blíži termín – 20.2.2017 – podávania prihlášky na 8 a 4 – ročné gymnaziálne štúdium so zameraním na šport (aj s možnosťou získania Osvedčenia trénera v príslušnom športe), pre prípadných záujemcov pripájame základné informácie – kritéria ŠG pre prijímanie žiakov na štúdium pre školský rok 2017/2018 so zameraním na plávanie.

Veľa klubov si dokáže v súčasnosti vytvoriť dobré podmienky pre mladého nadpriemerného plavca – tých je však v skutočnosti málo. Postupne s pribúdajúcim vekom je v menších kluboch čoraz ťažšie zabezpečiť zvyšujúce sa požiadavky pre zabezpečenie rastu výkonnosti (sklbiť tréningy so školou, príp. individuálne štúdium, kolektív sparingov, sústredenia/zahraničné, účasť na kvalitných pretekoch, …). Veľa talentovaných plavcov končí práve z týchto dôvodov predčasne svoju športovú kariéru. Pre riešenie a zabezpečenie týchto možností boli nakoniec Športové gymnázia zriadené.

Podrobnejšie informácie Vám v prípade záujmu podajú tréneri ŠKP Košice, Juraj Skála a Ján Urbanský (kontakty sú uvedené v pripojených informáciách).