Členská schôdza oddielu plávania dňa 02.10.2019!

By | 10. septembra 2019

POZVÁNKA

V mene predsedu oddielu plávania ŠKP Košice Vás týmto pozývame na členskú schôdzu oddielu plávania, ktorá sa uskutoční dňa 02.10.2019 /streda/ o 18:00 hod (prezentácia od 17:50 hod.) – reštaurácia TIME OUT v priestoroch krytej plavárne.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácie o platbách
  3. Termínová listina – účasť na najbližších podujatiach
  4. Diskusia
  5. Ocenenie najúspešnejších športovcov za školský rok 2018/2019 (najlepší bodový výkon muž, žena v kategórií – B, A, MJ, SJ, Seniori)
  6. Záver

 

Prosíme Vás o oznámenie účasti/neúčasti mailom najneskôr do 30.09.2019: tinazenuchova@gmail.com.

Ing. Martina Žeňuchová  – predseda OP ŠKP