TRÉNINGY – 22.-28.11.2021!

By | 8. septembra 2019

Od 01.06.2021 sa platia členské príspevky vo výške 100%!!!

Plán 22.-28.11.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Z dôvodu množstva nárazovej administratívnej klubovej práce počas víkendu uvádzam iba prehľad posledných aktualít a najnutnejších pokynov.

Aktuality

 • V prílohe Vám zasielam prihlášky na Majstrovstvá SR open a juniorov v krátkom bazéne (3.-5.12.2021 v Šamoríne). Upozorňujem Vás na systém pretekov. M-SR juniorov sa vyhodnocujú z poradia kategórií juniorov v rozplavbách. M-SR Open sa plávajú na rozplavby a finále, s výnimkou disciplín 400m PP, 400m, 800m a 1500m VS a štafiet, ktoré sa vyhodnocujú z rozplavieb. 50m a 100m disciplíny sa plávajú na rozplavby a finále A a B v kategórii Open. 200m disciplíny sa plávajú na rozplavby a finále A v kategórii Open (v popoľudňajšom programe). Pri prihlasovaní využívam možnosť vykonania úprav (čiastočné alebo úplné odhlášky) po zverejnení prijatých pretekárov a náhradníkov (zverejnenie do 26.11.2021) v termíne danom rozpisom súťaže.
 • V sobotu 21.11.2021 sa Denis Nadzon zúčastnil finálového závodu Česko-slovenského pohára v para plávaní – „Para Swimming Cup Prague 2021“, ktorý je zaradený do medzinárodného kalendára World Para Swimming. V disciplíne 100m prsia sa umiestnil časom 1:44.39 min na medailovom 3.mieste – blahoželáme. V disciplínach 100m znak sa umiestnil na 5.mieste, na 100m v.spôsob v novom osobnom rekorde 1:15.68 (zlepšenie z 1:18.34) na 6.mieste.
 • Športová príprava. Na základe zhoršenej Covid situácie sa od 22.11.2021 (pondelka) menia pravidlá Covid automatu pre šport. Podrobný popis informácii týkajúcich sa plavární nájdete na oficiálnej web stránke SPF (www.swimmsvk.sk). Najpodstatnejšou zmenou je zmena režimu KZ na OP (očkovaní, prekonaní) a opatrenie umožniť vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.  Tréningové hodiny pre ŠKP plávanie (klub, SŠŠ) sú stanovené tak, ako je to uvedené nižšie v pláne 47.-týždňa (upresnené pre skupinu SKÁ-URB).

Plán 47. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia, budú včas oznámené)

 • 22.11., pondelok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 23.11., utorok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 24.11., streda, 6:00-7:30/25m, poobede voľno – regenerácia
 • 25.11., štvrtok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 26.11., piatok iba poobede 15:00-16:30/50m
 • 27.11., sobota, 8:30-10:00 hod/25m

Narodeninoví oslávenci

Tentoraz iba jedna, pani Martina Žeňuchová (24.11.1974), bývala aktívna plavkyňa, reprezentantka, držiteľka slovenského štafetového rekordu žien ČH Košice v disciplíne 4x100m v.spôsob (na fotke hore zľava Martina Mecková, Martina Žeňuchová, dole Silvia Rusinová a Zuzana Jusková). Súčasná predsedkyňa ŠKP Košice – Plávanie o.z. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávenkyni veľa zdravia, šťastia, športových úspechov (Masters), chuti a trpezlivosti pri vedení klubu.

Plán najbližších akcií: Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou dlhodobou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 3.-5.12.2021, Majstrovstvá SR open a juniorov v krátkom bazéne, Šamorín (odhlášky do 30.11.2021)

SKPKE-ZMSR-sj-2021-Samorin-Prihlasky

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 15.-21.11.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Úvodom – 60 rokov plávania v Červená hviezda – ŠKP Košice.

15.11.1961 prestúpili plavci a vodní pólisti vtedajšej Jednoty do Červenej hviezdy Košice. V roku 1962 sa otvára prvá krytá plaváreň – „Očistné kúpele“ s 25m bazénom (terajšie Kunsthalle). Nastáva prudký rozvoj košického plávania, v 60-70-tych rokoch min.storočia – zlatá éra košického mužského plávania predstavovaná predovšetkým reprezentantmi a mnohonásobnými čsl. rekordérmi Attilom Töczikom a Milanom Hroudom (1973 – 1.Majstrovstvá sveta v Belehrade), neskôr Ladislavom Hámorským. V 1.Plaveckej lige ČSSR mužov v roku 1971 obsadzuje ČH Košice 3.miesto (1. Dukla Praha, 2.RH Brno). V roku 1981 organizuje ČH Košice 1. Majstrovstvá Slovenska v diaľkovom plávaní (Ružínsky maratón). Október 1986 – slávnostné otvorenie krytej plavárne s 50m a 25m bazénmi. 80-90-te roky charakterizujú najmä úspechy košického ženského plávania, najvýraznejšia – čsl.reprezentantka Silvia Rusinová (1989 – medailistka MEJ). U mužov sa výraznejšie presadzujú Sedlák, Sýkora, Bednárik. 1989 – I. Plavecká liga žien ČSFR2.miesto ČH Košice a famózny čsl. a slovenský rekord štafety 4x200m v.spôsob (Jusková, Kipikašová, Žeňuchová a S.Rusinová) časom 8:47.54 min. ktorý sa podarilo prekonať až po 12-tich rokoch.

 

December 1989 – Červená hviezda sa transformuje na Športový klub polície Košice. Prechod do nového milénia – roky 1999 a 2000 ŠKP Košice s titulmi Najlepší oddiel plávania Slovenskej republiky. Medzi výrazné osobnosti slovenského plávania sa zaraďujú u mužov Parnahaj a Novysedlák, u žien Benöczová, Takácsová, Kandráčová, I. a M.Matíkové, Fakašová, Fürjesová, mimoriadne úspešná reprezentantka Carmen Mikušová  (MEJ, ME, MSJ) a predovšetkým reprezentantka a bývalá mnohonásobná držiteľka slovenských rekordov Zuzana Mimovičová (MEJ, ME, MSJ, MS, LSU). Rok 2017 – Zuzana Jusková – 6.slovenská premožiteľka kanálu La Manche v slovenskom rekorde 11 hod 16 min. Posledné úspechy – Slovenský pohár družstiev v roku 2019 2-hé a 2021-3-tie miesto ŠKP Košice.

 

To je najskromnejšia a heslovite najstručnejšia pocta športovcom za uplynulých 60-rokov plávania v podmienkach ČH – ŠKP Košice. Ako v ľudskom, tak i športovom živote boli, sú a budú obdobia viac i menej úspešné, ich sledovanie, dokumentácia i propagácia si určite zasluhujú pozornosť.

S prianím veľa športových úspechov klubu do ďalších, už 70-tych rokov činnosti.

Skála Juraj

Aktuality

 • Pre doplnenie pohľadu na 60 rokov je v prílohe „Prehľad účasti košických plavcov na vrcholných európskych a svetových podujatiach v období 1961 – 2021“ (…pdf). Dokument je priebežne upresňovaný postupným spracovávaním (digitalizovaním) podkladových materiálov (predovšetkým z dobového mesačníka Vodní sporty, ďalších športových periodík a osobných archívov).
 • V minulej správe sme uverejnili informáciu o návrate desať člennej časti tréningovej skupiny zo sústredenia s trénermi Skálom a Urbanským z maďarského Hajduszoboszló spolu s prianím, aby nedošlo k výpadkom účastníkov z ďalšej prípravy kvôli dôvodom – „musím sa učiť …, som prechladený, …“. Asi sme poskytli návod a v tomto týždni sa to úplne alebo čiastočne týkalo štyroch (z desiatich) športovcov (!?). Siahať im do svedomia nebudeme, ale …
 • V sobotu 21.11.2021 sa Denis Nadzon zúčastní finálového závodu Česko-slovenského pohára v para plávaní – „Para Swimming Cup Prague 2021“, ktorý je zaradený do medzinárodného kalendára World Para Swimming. Prajeme mu úspešné štarty a dobré umiestnenie v celkovom finálovom hodnotení.
 • Športová príprava. Nakoľko Košice sú od pondelka zaradené do čierneho okresu, z toho vyplývajúcich obmedzení stanovených TEHO – MKP (rešpektujúce nariadenia ÚVZ), sú tréningové hodiny pre ŠKP plávanie (klub, SŠŠ) stanovené tak, ako je to uvedené nižšie v pláne 46.-týždňa. Podmienka účasti – iba komplexne zaočkovaní (KZ.)

Narodeninoví oslávenci

Tentoraz iba jeden, kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Lukáš Tkáč (16.11.1983)

Plán 46. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 15.11., pondelok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 16.11., utorok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 17.11., streda, 8:30-10:00/25m, poobede voľno
 • 18.11., štvrtok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 19.11., piatok, 6:00-7:30/25m, poobede 15:00-16:30/50m
 • 20.11., sobota, 8:30-10:00 hod/25m (podľa prevádzky MKP)

Plán najbližších akcií: Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou dlhodobou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z. Reálne vzhľadom ku vývinu Covid-ovej situácie:

 • 3.-5.12.2021, Majstrovstvá SR open a juniorov v krátkom bazéne, Šamorín (deadline 22.11.2021)

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 8.-14.11.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Účastníci sústredenia, 31.10.2021 – 6.11.2021, Hajduszoboszló/HUN

zhora Samko Čekan, v strede Šimon Vaško, Kubo Mohler, Sára Čajbiková

dole Riško Áron, Denis Šimčák, Lenka Melničáková, Kamil Kobilic, Klaudia Sýkorová a Denis Nadzon

Aktuality

 • V sobotu poobede sa vrátila z týždenného sústredenia desať členná časť tréningovej skupiny s trénermi Skálom a Urbanským z maďarského Hajduszoboszló. Výhodné tréningové podmienky, dobré ubytovanie i stravovanie umožnili kvalitnú a kľudnú prípravu na blížiace sa majstrovstvá SR open a juniorov. Odplávaný tréningový program, výsledky testov, obsah krátkych seminárov pripravovaných športovcami v priebehu sústredenia spracovaním videí, negatívy, pozitíva a doporučenia – budú obsahom správy zo sústredenia. Aby sústredenie nestratilo zmysel, obávam sa u niektorých vynechávaniu tréningov z dôvodu – musím sa teraz učiť, i keď ku tomu bola počas sústredenia príležitosť (a niektorí ju aj využili) – uvidíme.
 • V piatok zo sústredenia odcestoval Denis Nadzon priamo na Majstrovstvá SR v para plávaní do Šamorína, ktoré boli zároveň tretím kolom Česko-slovenského pohára 2021 v para plávaní. Štartoval v troch disciplínach, v disciplíne 100m v.spôsob zlepšil svoje osobné maximum o dve sekundy (1:16.76 min.), na 100m prsia sa časom 1:42.38 umiestnil na druhom mieste (najlepší zo slovenských plavcov) a v celkovom hodnotení juniorov (dvojboj) získal bronzovú medailu.
 • Športová príprava v ďalšom týždni pokračuje s príslušnými obmedzeniami podľa nižšie uvedeného plánu.

Narodeninoví oslávenci

Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Peter Rojtáš (7.11.2002)
 • Richard Áron (8.11.2006) a
 • Natália Mária Gajdošová (8.11.2003)

 

Plán 45. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 •  8.11., pondelok, 6:00-7:00/25m (KZ), poobede 16:00-17:30/50m (KZ)
 •  9.11., utorok, 6:00-7:00/25m (KZ) a 7:00-8:30/25m (OTP), poobede 16:00-17:30-príp.do odplávania tréningu/50m (KZ)
 • 10.11., streda, 6:00-7:00/25m (KZ) a 7:00-8:30/25m (OTP), regenerácia, príp.posilňovňa
 • 11.11., štvrtok, 6:00-7:00/25m (KZ) a 7:00-8:30/25m (OTP), poobede 16:00-18:00/50m (KZ)
 • 12.11., piatok, 6:00-7:00/25m (KZ) a 7:00-8:30/25m (OTP), poobede 15:30-16:15 posilňovňa, 16:30-18:00/50m (KZ)
 • 13.11., sobota, 8:30-10:00/25m (KZ) – iba výber na M-SR seniori – juniori

Plán najbližších akcií: Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou dlhodobou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z. Reálne vzhľadom ku vývinu Covid-ovej situácie (predpoklad):

 • 3.-5.12.2021, Majstrovstvá SR open a juniorov v krátkom bazéne, Šamorín (deadline 22.11.2021)

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

 

 

Plán 1.-7.11.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Aktuality

 • Vzhľadom k množstvu pracovných i súkromných víkendových povinností, tentoraz iba stručné správy.
 • V nedeľu odchádza časť tréningovej skupiny na sústredenie v rámci prípravy na Majstrovstvá SR seniorov a juniorov (3.-5.12.2021, Šamorín) do maďarského Hajduszoboszló (31.10.-6.11.202, menný zoznam Čajbiková, Melničáková, Sýkorová, Áron, Čekan, Mohler, Šimčák, Vaško, Kobilic a Nadzon, tréneri Skála a Urbanský). Je na škodu veci, že ponúknutú príležitosť viacerí nevyužili. Pokyny účastníkom sústredenia boli rozoslané prostredníctvom messenger-skupiny, zabudol som pripomenúť – zobrať so sebou karimatky. V prílohe zasielam ešte predpoveď počasia počas pobytu na sústredení, prispôsobte si ku tomu svoj šatník.
 • Tréningy ostatných sú zabezpečené podľa rozpisu v nižšie uvedenom Pláne 44. týždňa. Upozorňujeme športovcov Strednej športovej školy, že v utorok a štvrtok v čase 7:30-9:00 majú kondičný tréning v areálu školy s trénerkou p. Mgr. Júliou Poláčkovou, potrebná je príslušná výstroj (do telocvične).

Pocasie-Hajduszoboszlo

Plán 44. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 •  1.11., pondelok, voľno
 •  2.11., utorok poobede 16:00-17:00/50m (KZ) s p.trénerom Sabolom
 •  3.11., streda, 7:00-8:30 (OTP)/25m p.trénerom Sabolom
 •  4.11., štvrtok, 7:00-8:30 (OTP)/25m, poobede 16:00-17:00/50m (KZ) s p.trénerom Sabolom
 •  5.11., piatok, 7:00-8:30 (OTP)/25m p.trénerom Sabolom

 

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 25.-31.10..2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

          Slovakia Swimming Cup, 22.-24.10.2021, Šamorín

  Na fotke zľava (zadný rad) Mohler, Čajbiková, Kobilic, Áron, Šimčák

                           vpredu Čižmariková, Vaško a Čekan

Aktuality

 • V prílohe rozosielam výpis výsledkov Slovakia Swimming Cup, ktorý sa uskutočnil posledný víkend (22.-24.10.2021) s účasťou 8 plavcov ŠKP Košice s trénermi Skála a Urbanský (p.Žeňuchová v zbore rozhodcov) v Šamoríne. Stručné hodnotenie je zverejnené na klubovej web-stránke www.skpkosice.sk Sprievodnou akciou bol seminár trénerov s vystúpením p. Mgr. Kratochvíla (CZE) s príspevkom „5 rokov prípravy juniorského majstra sveta v plávaní, Honzu Čejka“.
 • Na Majstrovstvách Českej republiky v para plávaní v Brne (23.10.2021) úspešne štartoval Denis Nadzon. V disciplíne 100m prsia splnil B-limit na Majstrovstvá sveta 2022 (Madeira/POR), ku splneniu A-limitu mu chýbajú ešte 2 sek. Zatiaľ mu však stále chýba (kvôli Covid obdobiu) predlženie medzinárodnej klasifikácie.
 • V piatok 29.10.2021 sa v bazéne MKP Košice uskutočnia Majstrovstvá VSO – dlhé trate – rozpis súťaže je v prílohe. Prihlášky budú zverejnené v utorok 26.10.2021
 • Nominácia účastníkov sústredenia v dňoch 31.10.-6.11.2021 v Hajduszoboszló/HUN: Čajbiková, Melničáková, Čižmariková, Sýkorová, Áron, Čekan, Mohler, Šimčák, Vaško, Kobilic a Nadzon, tréneri Skála a Urbanský. Bližšie informácie budú podané po tréningoch, prípadne prostredníctvom messenger skupiny.

Narodeninoví oslávenci:

Tentoraz iba jeden, kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Adam Struhár (28.10.2002)

Plán 43. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 25.10., pondelok, poobede 16:00-17:30/50m bazén (KZ)
 • 26.10., utorok, 6:00-7:00 (KZ)/7:00-8:30 (OTP)/25m, poobede 16:00-17:30/50m (KZ)
 • 27.10., streda,  6:00-7:00 (KZ)/7:00-8:30 (OTP)/25m, poobede regenerácia
 • 28.10., štvrtok, 7:00-8:30 (OTP)/25m, poobede voľno pred súťažou
 • 29.10., piatok, od 8:00 Majstrovstvá VSO v plávaní – dlhé trate

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 31.10.-6.11.2021, sústredenie, Hajduszoboszló/HUN

SKPKE-SSC2021-Vysledky

2021-m-vso-dt-jesen-zmena-oprava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

 

Plán 18.-24.10..2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Na fotke – Kamil Kobilic, Plzenské sprinty 15.-17.10.2021

           Aktuality posledného týždňa

 • E-mail správu píšem zároveň sledujúc prenos z Plzenských sprintov (Český pohár – Arena cup), na ktorých štartuje v juniorskom reprezentačnom výbere SVK i náš Kamil Kobilic. Zatiaľ jeho výsledky vo finále 50m prsia 29.71 sek (B-finále 7.miesto) a 100m prsia 1:04.60 (B-finále 5.miesto) sú uspokojivé, ešte má pred sebou štart v disciplíne 200m prsia. Ale … trochu nás svojimi výbornými (luxusnými ale finančne náročnými) podmienkami rozhýčkal Šamorínsky rezort, účasť na iných mítingoch – to je „iná káva“ (cestovanie, hotelové  podmienky, dochádzanie na bazén, …) – pre prechod do športovej reality užitočná a potrebná. Na obrazovke popri prenose vidím i CZE-termínovku. Je nesporné, že tam to „plávaním žije“, zrejme menej energie vydávajú na rôzne hašterenia …, o to viac pracujú. Len počas tohto víkendu prebieha u nich ďalších deväť plaveckých súťaží. To mi však neprináleží komentovať.
 • Dnes (v nedeľu) sa zverejnia prijatí pretekári na Slovakia Swimming Cup (22.-24.10.2021). Z našich sú prihlásení Čajbiková, Čižmariková, Áron, Čekan, Kobilic, Mohler, Šimčák a Vaško (súpis prihlášok je v prílohe). V pondelok po poobedňajšom tréningu na základe protokolu o prijatí pripravíme ich úpravy a upresníme organizačné pokyny. Odchod do Šamorína je vo štvrtok.
 • Denis Nadzon sa v sobotu 23.10.2021 zúčastní v Brne Majstrovstiev Českej republiky v para plávaní. Štartuje v disciplínach 50m znak, 100m prsia, 100m znak, 100m v.spôsob a 400m v.spôsob.
 • Nominácia účastníkov sústredenia v dňoch 31.10.-6.11.2021 v Hajduszoboszló/HUN: Čajbiková, Melničáková, Čižmariková, Sabolová, Áron, Čekan, Mohler, Šimčák, Vaško, Kobilic a Nadzon. Sústredenie je však podmienené Covidovými opatreniami, bolo by zlé, ak by sa z našej alebo maďarskej strany sprísnili. Situáciu budeme pozorne sledovať.
 • Súčasná situácia s tréningami  na Mestskej krytej plavárni (TEHO) z dôvodu že Košice zostávajú aj v ďalšom týždni v bordovej zóne je stále obmedzená a kontrolovaná. RÚVZ kontroly s pomocou Polície SR sprísňuje. V pláne prípravy sú pri jednotlivých tréningoch vyznačené režimy, KZ=komplexne zaočkovaný, OTP=Očkovaný-Testovaný-Prekonaný. Žiaľ, táto situácia (buďme realisti, bola dlhodobo predpokladaná) nám športovú prípravu, zvlášť v čase prípravy na ďalšie významné súťaže nepríjemne ovplyvňuje. Tí ktorí podmienky v danom režime nesplňajú, majú v tom čase možnosť prípravy v posilňovni.
 • Tréningovú skupinu opúšťa Gabriela Jurtinusová (2007), ktorá sa rozhodla pokračovať v športovej príprave v klube Diamond Swimming Club Prešov.

Narodeninoví oslávenci:

Tentoraz iba jedna, kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Mirka Kučmašová (22.10.1989)- bývala aktívna pretekárka, t.č. trénerka

Plán 42. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 18.10., poobede 16:00-17:30/50m bazén (KZ)
 • 19.10., utorok, 6:00-7:00 (KZ)/7:00-8:30 (OTP)/25m, 16:00-17:30/50m (KZ)
 • 20.10., streda,  6:00-7:00 (KZ)/25m/7:00-8:30 (OTP)/25m, poobede regenerácia (využiť – Čajbiková, Kobilic a ďalší)
 • 21.10., štvrtok iba 7:00-8:30 (OTP) s p.trénerom Sabolom/25m, 16:00-17:00/50m (KZ) s p.trénerom Sabolom
 • 22.10., kvôli súťaži v Šamoríne tréning pre ostatných je zrušený, prípadné zmeny budú zverejnené Messengerom

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.-24.10.2021, Slovakia Swimming Cup, Šamorín/25m (úzky výber)
 • 30.10.2021, Jesenné M-VSO – dlhé trate (v jednaní Vsl.oblasti o zmene miesta i termínu)
 • 31.10.-6.11.2021, sústredenie, Hajduszoboszló/HUN

SKPKE-SSC2021-Prihlasky

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 11.-17.10.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

                 Dobojované, vyhlásenie výsledkov

Slovenského pohára družstiev 2021, 2.-3.10.2021, Šamorín.

1.miesto XBS-swimming (22 058 bodov), 2. Kúpele Piešťany (19 806),

 1. ŠKP Košice (19 579), 4. ORCA Bratislava (18 244) a 5. ROYAL (18 242)

           Aktuality posledného týždňa

 • Udalosťou týždňa boli bezpochyby výsledky Slovenského pohára družstiev a jednotlivcov ktorý sa uskutočnil 2.-3.10.2021 v Šamorínskom komplexe X-Bionic. Tretie miesto ŠKP Košice (s finančnou prémiou 3.000,- Eur) je rozhodne úspechom. Až do poslednej disciplíny 400m v.spôsob muži a ženy, sme boli na druhom mieste, ale uvedomujúc si, že malý  náskok na Kúpele Piešťany s reprezentantmi Šprlákovou a Lányim nám nepostačí. Celé družstvo však bojovalo zo všetkých síl a nie je im čo vytknúť (chýbali bodíky tých, ktorým sa momentálne nechce trénovať, niektorí nomináciu zamietli a pod. – škoda, ale poučné). Výpis výsledkov ŠKP Košice a Výsledky súťaže družstiev sú v prílohe tejto správy, stručný komentár je i na klubovej web-stránke (skpkosice.sk).
 • Spestrením a snáď i motiváciou pre účastníkov tréningu vo štvrtok 7.10.2021 bola účasť ukrainského reprezenta Bogdana Shelipova, ktorý v súčasnosti zvažuje možnosti svojej ďalšej tréningovej prípravy na Slovensku. O prípadných možnostiach jednal s našim klubom.
 • Zadosťučinením práce tréningovej skupiny, ale predovšetkým Kamila Kobilica, je jeho reprezentačná nominácia na Český pohár – Arena Cup (Plzeňské sprinty), ktorý sa uskutoční v závere tohto týždňa (15.-17.10.2021).
 • Súčasná situácia s tréningami  na Mestskej krytej plavárni (TEHO) z dôvodu že Košice zostávajú aj v ďalšom týždni v bordovej zóne je stále obmedzená a kontrolovaná. RÚVZ kontroly s pomocou Polície SR sprísňuje. V pláne prípravy sú pri jednotlivých tréningoch vyznačené režimy, KZ=komplexne zaočkovaný, OTP=Očkovaný-Testovaný-Prekonaný. Žiaľ, táto situácia (buďme realisti, bola dlhodobo predpokladaná) nám športovú prípravu, zvlášť v čase prípravy na ďalšie významné súťaže nepríjemne ovplyvňuje. Tí ktorí podmienky v danom režime nesplňajú, majú v tom čase zabezpečenú prípravu v posilňovni.
 • 22.-24.10.2021 sa uskutoční prestížna open súťaž (sytémom rozplavby, semifinále, finále) so silnou zahraničnou účasťou, Slovakia Swimming Cup v Šamoríne. Nominovaní budú plavci kategórie junior – senior s predpokladanou semifinálovou účasťou (16.miesto slov.účastníka), samozrejme aktívne sa zúčastňujúci športovej prípravy. Nomináciu uzatvoríme v utorok po poobedňajšom tréningu.
 • Z dôvodu príprav na sústredenie v dňoch 31.10.-6.11.2021 v Hajduszoboszló/HUN, sme preverovali situáciu v mieste sústredenia. Zatiaľ u nich neplatia žiadne obmedzenia (penzión, bazén)  týkajúce sa Covidu, pokiaľ by došlo k zmene, okamžite nás informujú. Predpokladaný počet športovcov je 14 až 16 a dvaja tréneri.

Narodeninoví oslávenci:

Tentoraz iba jedna, kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Stacey Maria Žeňuchová (11.10.2004)- toho času na ročnom študijnom (i tréningovom) pobyte v USA

Plán 41. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 11.10., pondelok, 6:00-7:00/25m (KZ), poobede 16:00-17:30/50m bazén (KZ)
 • 12.10., utorok, 6:00-7:00 (KZ)/7:00-8:30 (OTP)/25m, 16:00-18:00/50m (KZ)
 • 13.10., streda,  6:00-7:00 (KZ)/25m/7:00-8:30 (OTP)/25m, poobede regenerácia/posilňovňa (upresníme)
 • 14.10., štvrtok, 6:00-7:00 (KZ)/7:00-8:30 (OTP)/25m, 16:00-18:00/50m (KZ)
 • 15.10., piatok, 6:00-7:00 (KZ)/7:00-8:30 (OTP)/25m, 16:30-18:00/50m (KZ)
 • 16.10., sobota, 8:30-10:00/25m (OTP)

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.-24.10.2021, Slovakia Swimming Cup, Šamorín/25m (úzky výber)
 • 30.10.2021, Jesenné M-VSO – dlhé trate (miesto Humenné je otázné)
 • 31.10.-6.11.2021, sústredenie, Hajduszoboszló/HUN

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

 

Plán 27.-03.10.2021: 

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Denis Nadzon, ŠKP Košice, 25.9.2021, Strahovské sprinty

„para plavecký viacboj“ (50m v.sp., 50m prsia, 50m. znak,

            50m motýlik a 100m polohové preteky)

                 juniori – open, 2.miesto

Aktuality

 • V piatok a sobotu (24.-25.9.2021) sa uskutočnili dlho očakávané – Riadna a Volebná konferencia a Slovenskej plaveckej federácie. Prezidentom SPF pre ďalšie volebné obdobie sa stal s jasným volebným výsledkom košičan Mgr. Ivan Šulek – pripájame sa k radu gratulantov. Ďalšie oficiálne informácie ku konferencii nájdete najskôr na FB profile SPF (https://www.facebook.com/slovak.swimming) a web-stránke SPF www.swimmsvk.sk.
 • Súčasná situácia s tréningami  na Mestskej krytej plavárni (TEHO). Košice zostávajú aj v ďalšom týždni v červenej zóne, naďalej platí režim OTP, KZ.
 • Denis Nadzon sa v sobotu 25.9.2021 v Prahe zúčastnil  1. kola Česko-slovenského pohára v para plávaní Strahovské sprinty „para plavecký viacboj“ (50m v.sp., 50m prsia, 50m. znak, 50m motýlik a 100m polohové preteky) – zaujímavej ale náročnej súťaži. Súťaž sa Denisovi vydarila, vo všetkých disciplínach si vytvoril nové osobné rekordy a v celkovom open hodnotenia juniorov sa umiestnil na druhom – striebornom mieste. Tento úspech si za prístup a aktivitu v tréningovej príprave plne zaslúžil, blahoželáme.
 • Informácie k súťaži Slovenský pohár družstiev (2.-3.10.2021, Šamorín/25m bazén). Prijatí pretekári/ky v abecednom poradí: Áron, Čekan, Kobilic, Mohler, Rojtáš, Šimčák Tkáč a Vaško, ženy – Čajbiková, Čižmariková, Gajdošová, Jurtinusová, Melničáková, Sabolová a Šoltésová, tréneri Skála a Urbanský. Úpravy prijatých štartov prejednáme počas pondelka – utorka, prioritou vzhľadom k systému súťaže je výkonnostné zabezpečenie každej disciplíny. V súťaži družstiev bodujú za klub 1 pretekár a 1 pretekárka s najvyšším bodovým výkonom v individuálnej disciplíne. Poradie klubov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu. Oddiel/klub na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí získa pohár a bude mu vyplatená odmena vo výške 1.miesto 5000,- Eur ďalšie 4000,-, 3000,- 2000,- a 1000,- Eur. Súťaž bude prebiehať v OTP režime, za „osoba v režime OTP“ sa na účely registrácie považuje: osoba plne očkovaná, alebo osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Doprava je zabezpečená mikrobusmi, odchod je plánovaný v piatok 1.10.2021 o 8:30 hod, pred odhláškami je predpoklad ukončenia nedeľňajšieho programu o 20:30, i keď reálne to bude o niečo skôr, je potrebné počítať s príchodom po polnoci. Štartovné je 60,- Eur (30,- ÚTM, reprezentant bez poplatku).

Narodeninoví oslávenci (údaje čerpám z hľadiska klubu neúplnej TM-databázy zameranej na evidenciu výsledkov najmä športovcov tréningovej skupiny SKÁ-URB).  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Ronald Turan (29.9.2008)

Plán 39. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 27.09., pondelok, 6:00-7:00/25m, poobede 16:00-17:30/50m bazén
 • 28.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-17:00/17:30/50m
 • 29.09., streda,  6:00-7:00/25m/7:00-8:30 (SŠŠ)/50m, poobede regenerácia/posilňovňa (upresníme)
 • 30.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-18:00/50m okrem účastníkov SPD
 •  1.10., piatok, 6:00-7:00/25m, poobede voľno

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 2.10.2021, MiReHu Cup, Miškolc/HUN, 50m bazén (žiaci a starší 100 M, 100 P, 100 K, 100 Z, 400 K, najmladší 50-ky)
 • 2.-3.10.2021, SPD Slovenský pohár družstiev, Šamorín/25m
 • 22.-24.10.2021, Slovakia Swimming Cup, Šamorín/25m (úzky výber – adepti na reprezentáciu)

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 20.-26.9.2021: 

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

 Junior ŠKP Košice Kamil Kobilic, na JC Žilina minulý víkend

v disciplíne 200m prsia časom 2:25.27 min potvrdil reprezentačný limit

i pre rok 2022. Jeho úspech teší, ale predovšetkým zaväzuje 

športovca, trénerov, klub a SŠŠ ktorej je študentom  k ďalšej  zodpovednej príprave.

Aktuality

 • Súčasná situácia s tréningami  na Mestskej krytej plavárni (TEHO). Košice zostávajú aj v ďalšom týždni v červenej zóne. Z hľadiska tréningovej prípravy to znamená, že v čase 16:00 – 21:00 hod je bazén je  vyhradený výlučne pre športovcov a organizácie podľa pravidiel KZ (komplexne zaočkovaní,  za dodržanie zodpovedajú kluby, tréneri), ktoré týmto opatrením povoľuje 150 ľudí v bazénovej hale. Za nedodržanie hrozia vysoké finančné pokuty a postihy. V čase do 16-tej hod platí režim OTP. Dúfajme že sa epidemiologická situácia nezhorší.
 • Jarná cena Žiliny (10.-12.9.2021) – v prílohe nájdete výpis výsledkov ŠKP Košice, hodnotenie je zverejnené na klubovej web-stránke skpkosice.sk
 • V sobotu 25.9.2021 sa v Prahe zúčastní Denis Nadzon 1. kola Česko-slovenského pohára v para plávaní Strahovské sprinty „para plavecký viacboj“ (50m v.sp., 50m prsia, 50m. znak, 50m motýlik a 100m polohové preteky) – zaujímavej ale náročnej súťaži. Denisovi držíme palce !
 • V pondelok bola uzatvorená a zaslaná nominácia na Slovenský pohár družstiev (2.-3.10.2021). V súťaži bodujú za klub 1 pretekár a 1 pretekárka s najvyšším bodovým výkonom v individuálnej disciplíne. Poradie klubov bude vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu. Oddiel/klub na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí získa pohár a bude mu vyplatená odmena vo výške 1.miesto 5000,- Eur ďalšie 4000,-, 3000,- 2000,- a 1000,- Eur. Po zverejnení prijatých pretekárov upravíme prihlásené disciplíny v zmysle dosiahnutia čo najlepšieho umiestnenia a uzatvoríme zoznam účastníkov. Samozrejmou podmienkou aj z hľadiska princípu fair – play voči kolektívu bude okrem známej výkonnosti aj aktívna účasť na športovej príprave v záverečnej fáze pred súťažou.
 • V 38.  týždni pokračujeme v tréningoch za dodržiavania predpísaných podmienok  podľa nižšie uvedeného plánu prípravy. V prípade nejasností sa informujte u trénerov (telefonicky, messenger skupiny). Prípadné zmeny, upresnenia, budú oznamované prostredníctvom messenger skupiny.

Plán 38. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 20.09., pondelok, 6:00-7:00/25m, poobede 16:00-17:30/50m bazén
 • 21.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-17:00/18:00/50m – voľný deň
 • 22.09., streda,  6:00-7:00/25m/7:00-8:30 (SŠŠ)/50m, poobede regenerácia/posilňovňa (upresníme)
 • 23.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-17:00/18:00/50m
 • 24.09., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30/25m, 16:30-18:00/50m
 • 25.09., sobota, 8:30-10:00/25m (určený výber)

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 2.10.2021, MiReHu Cup, Miškolc/HUN, 50m bazén (žiaci a starší 100 M, 100 P, 100 K, 100 Z, 400 K, najmladší 50-ky)
 • 2.-3.10.2021, SPF Slovenský pohár družstiev, Šamorín/25m
 • 22.-24.10.2021, Slovakia Swimming Cup, Šamorín/25m (úzky výber – adepti na reprezentáciu)
 • 30.10.2021, Majstrovstvá Vsl.oblasti, Humenné/25m

SKPKE-JCZ-Vypis_vysledkov

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 13.-19.9.2021: 

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Realita tréningu v piatok poobede, v.s. tréningová morálka

Jednoduchá matematika – 36 (celkový počet skupiny) mínus 12 (na pretekoch)

mínus 3 (ospravedlnení) mínus 5 (prítomní) rovná sa 16 neprítomných

Aktuality

 • Jarná cena Žiliny (v ďalšom JCŽ) – prvé „plnohodnotné“ preteky začínajúce ročného tréningového cyklu (RTC) 2021-2022. Preteky sú zaradené vo fáze prípravného obdobia a slúžia predovšetkým ku testovaniu, v našom prípade pre spracovanie nominácie na SPF Slovenský pohár družstiev (SPD), 2.-3.10.2021, Šamorín. I keď účasť v tomto ročníku bola slabšia, ceníme si úspechy v podobe medailových umiestnení (predovšetkým z hľadiska motivácie), ale nepreceňujme ich. Blahoželám tým ktorí si vytvorili osobné rekordy (splnili „svoje“ limity), ostatní nemajú dôvod k smútku, sme stále iba v základnej príprave.Tréneri – poučíme sa z toho čo sme videli – analyzujeme videozáznamy a svoje poznámky, športovci si prehodnotia svoj doterajší postoj ku príprave, zodpovedia si otázku – urobil som v doterajšej príprave maximum? Stále sme iba na začiatku tohtoročnej cesty a – bič plieska na konci – tým sú zimné Majstrovstvá SR jednotlivých kategórií v decembri t.r. Nakoľko správu píšem počas priebehu JCŽ sledujúc prenos YouTube-kanálom, podrobnejšie zhodnotenie bude súčasťou ďalšieho týždenného e-mailu.
 • Jedno je už v tejto fáze isté, letná príprava na ČH-čku (kto ju aktívne využil) mala skutočne zmysel, okrem podielu na výkonnosti, v krásnom prostredí areálu mala i vysoký rekreačný faktor. Je mi ľúto tých, ktorí túto možnosť nevyužili, často ignorovali.
 • Športovú prípravu v budúcom týždni nám komplikujú omedzenia vyplývajúce z návštevy pápeža i zo zaradenia Košíc medzi červené okresy. Upresnenie podmienok pre účasť na tréningoch rozpošleme prostredníctvom messenger skupiny ŠKP-juniori-seniori. Harmonogram plánovaných tréningov je uvedený nižšie a zohľadňuje silné omedzenie dopravy v utorok – bez tréningu, z dôvodu prípravy na SPD je však tréning zaradený v stredu (sviatok) poobede.
 • Nomináciu na SPD uzatvárame v pondelok po poobedňajšom tréningu.
 • V 37.-tom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nižšie uvedeného plánu prípravy – upozorňujeme na zmeny časov tréningov.

Narodeninoví oslávenci (údaje čerpám z hľadiska klubu neúplnej TM-databázy zameranej na evidenciu výsledkov najmä športovcov tréningovej skupiny SKÁ-URB).  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávenkyni veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Tamara Bretzová (14.9.2010)

Plán 37. týždňa 2021 (prípadné zmeny, upresnenia budú včas oznámené)

 • 13.09., pondelok, poobede 16:00-17:30/50m bazén
 • 14.09., utorok – voľný deň
 • 15.09., streda,  poobede 16:00-17:30/50m
 • 16.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-17:00/18:00/50m
 • 17.09., piatok, 6:00-7:00/25m, 16:30-18:00/50m
 • 18.09., sobota, 8:30-10:00/25m (iba určený výber)

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 2.10.2021, MiReHu Cup, Miškolc/HUN, 50m bazén (žiaci a starší 100 M, 100 P, 100 K, 100 Z, 400 K, najmladší 50-ky)
 • 2.-3.10.2021, SPF Slovenský pohár družstiev, Šamorín/25m
 • 22.-24.10.2021, Slovakia Swimming Cup, Šamorín/25m
 • 30.10.2021, Majstrovstvá Vsl.oblasti, Humenné/25m

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 6.-12.9.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Štúrovské 100-ky, 28.8.2021, 100 prsia open-finále

Muži 2. Kamil Kobilic, ŠKP Košice

Ženy 2. Zuzana Čižmariková, ŠKP Košice

Aktuality

 • Štúrovské stovky – 28.8.2021. Preteky sa uskutočnili v minulom týždni, komentár k účasti nájdete na web-stránke skpkosice.sk, pre úplnosť pripájam v prílohe výpis výsledkov. Niekoľko videozáznamov natočených p.Urbanským (pre účely analýzy) sme previedli na počítač, ak majú športovci Čajbiková, Áron, Vaško, Tatarka a Čekan o ne záujem, prosím doručiť USB kľúč – skopírujeme.
 • Jarná cena Žiliny (v ďalšom JCŽ). Ledva skončili jedny preteky, už sú tu ďalšie. Z pohľadu trénera a hľadiska metodiky, nezapadajú do tréningovej prípravy, ktorá má spĺňať charakter začiatku  prípravného obdobia. Chápem pohnútky organizátora, i to, že nám neustále hrozia ďalšou vlnou epidémie a s tým súvisiacimi opatreniami – chceme „všetko stíhať“. V podmienkach akých pracujeme (vysoký počet športovcov rôznej vekovej kategórie i kvality v skupinách, málo – obmedzený počet tréningových hodín i dráh), aby to dávalo zmysel, musí byť tréner „žonglérom“ pri zostavovaní tréningov najmä pri rozdrobovaní prípravy častými pretekmi. Navyše, nie všetci to chápu, vždy niektorí prejavujú nespokojnosť … Aby sme účasti na JCŽ dali zmysel i cieľ, volili sme (SKÁ-URB) zostavu adeptov pre nomináciu na Majstrovstvá SR družstiev (2.-3.10.2021, Šamorín). Konečnú úpravu disciplín na JCŽ uzavrieme v pondelok 6.9. po poobedňajšom tréningu. Usporiadateľ určil opatrenia pre účasť, prosím (sú v prílohe) prečítajte a riaďte sa nimi. Trénermi pri účasti na JCŽ budú p.Urbanský a p.Sabol, organizačne akciu zabezpečuje p.Žeňuchová, riaďte sa ich pokynmi.
 • Športové (výkonnostné) priority v tréningovej skupine SKÁ-URB. Je potrebné si uvedomiť – čím vyššia veková kategória, tým je ťažšie uspieť (pyramída výkonnosti). Výkonnostné priorityčlen repre-družstva senior/junior -> adept na EYOF 2022 -> ÚTM, úspešnosťštart v reprezentácii, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR sen/juniorov. Samozrejmosťou sú tréningová dochádzka s aktívnou účasťou na tréningoch (dodržiavanie pokynov, disciplínou = tréningová morálka).
 • V 36.-tom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nižšie uvedeného plánu prípravy už na Mestskej krytej plavárni.

Narodeninoví oslávenci (údaje čerpám z hľadiska klubu neúplnej TM-databázy zameranej na evidenciu výsledkov najmä športovcov tréningovej skupiny SKÁ-URB).  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Stella Kianga Kouassi (6.9.2007)
 • Alexandra Krafčíková (9.9.2003)
 • Michal Sabo (9.9.2008) a
 • Tobiáš Neufeld (11.9.2000)

Plán 36. týždňa 2020 (prípadné zmeny budú včas oznámené)

 • 06.09., pondelok, 6:00-7:00/25m bazén, 15:30-17:00/50m bazén
 • 07.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-17:00/18:00 (výber)/50m
 • 08.09., streda, 6:00-7:00/25m 7:00-8:30 (SŠŠ)/50m, poobede voľno
 • 09.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ)/25m, 16:00-17:00/17:30 (výber)/50m
 • 10.09., piatok, 6:00-7:00/25m, 16:00-17:00/50m

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén (pokyny oznámia p.Žeňuchová, tréneri Urbanský a Sabol)
 • 2.10.2021, MiReHu Cup, Miškolc/HUN, 50m bazén (žiaci a starší 100 M, 100 P, 100 K, 100 Z, 400 K, najmladší 50-ky)
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, (s pravdepodobnosťou Šamorín/25m)

JCZ-Opatrenia-Covid-19

SKPKE-Vysledky-Stur100ky

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 30.8.-5.9.2021:

Vážení športovci, vážení rodičiatréningová skupina Skála – Urbanský

Aktuality

 • V otvorenom 50m bazéne Rekreačného komplexu Vadaš v Štúrove, s účasťou vyše 500 štartujúcich z 41 slovenských a 11 zahraničných klubov sa v sobotu 29.8.2020 uskutočnili medzinárodné plavecké preteky Štúrovské stovky. Medzi štartujúcimi bolo i 18 plavcov z ŠKP Košice, z toho 7 z našej tréningovej skupiny. Objektívne zhodnotiť ich výsledky zatiaľ nemôžem, z dôvodu PN som sa nemohol zúčastniť, výsledky som sledoval priebežne na webe, niektoré info mi sprostredkoval kolega Urbanský. Oficiálne výsledky už mám uložené v databáze, tie vykazujú u každého nový OR, fotiek sa objavilo dostatok (tie mi však k analýze nepomôžu), počkám na videozáznamy, s niektorými ešte prekonzultujem telefonicky, až potom môžeme zodpovedne analyzovať.
 • Hlavným cieľom každej účasti na súťaži je uspieť v jeho hlavnej časti – teraz to boli open finále na 100m prsia u mužov a žien, to sa zhodnými druhými miestami Kobilicovi a Čižmárikovej podarilo. Medailistom a k novým osobným rekordom blahoželám. Každý i ten menší úspech je potrebné si vážiť, vždy je za tým práca (často aj poctivá). Z neúspechu je potrebné sa poučiť, pri hľadaní príčin začať v prvom rade od seba. Nový tréningový cyklus 2021-22 prakticky iba začína, stále doháňame dlhé stratené obdobie.
 • Športové priority v tréningovej skupine. Je potrebné si uvedomiť – čím vyššia veková kategória, tým je ťažšie uspieť (pyramída výkonnosti). Priority výkonnostné – člen repre-družstva sen/junior – adept na EYOF 2022ÚTM, úspešnosť – štart v reprezentácii, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR sen/juniorov. S každým členom tréningovej skupiny bude na RTC 2021-22 po osobnom pohovore uzatvorená Zmluva športovec – klub (povinnosti, práva).
 • V 35.-tom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nižšie uvedeného plánu prípravy už na Mestskej krytej plavárni. Plnú účasť nepredpokladáme, nutná bude ale účasť výberu na JCŽ, k dispozícii budú iba 2 dráhy. Snáď už niektorí začnú naskakovať do rozbehnutého tréningového vlaku, časť plavcov bude vyčlenená pre upratovanie posilňovne kvôli jej nutnému znova uvedeniu do prevádzky. Ďalšie pokyny budú zasielané cez messenger skupinu ŠKP-juniori-seniori.

Narodeninoví oslávenci (údaje čerpám z TM-databázy skup.SKÁ-URB).  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Jakub Nagy (1.9.2006)
 • Alexandra Spišáková (4.9.2010) a
 • Samko Čekan (5.9.2004)

Plán 35. týždňa 2020

 • 30.08., pondelok, 15:30-17:00/50m Mestská krytá plaváreň (ďalej MKP)
 • 31.08., utorok, 7:30-9:00/50m MKP, 15:30-17:00/50m MKP
 •  1.09., streda, 15:30-17:00/50m MKP
 •  2.09., štvrtok, 15:30-17:00/50m MKP
 •  3.09., piatok, 6:00-7:00/25m, 15:30-17:00/50m MKP
 •  4.09., sobota, 8:30-10:00/25m MKP (výber/JCŽ – skupiny SKÁ-URB – upresnenie v priebehu týždňa)

Plán najbližších akcií:

Účasť na všetkých akciách je podmienená – aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.10.2021, MiReHu Cup, Miškolc/HUN, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, (50m bazén, Bratislava alebo 25m, Šamorín ?)

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 23.-29.8.2021:

Aktuality

 • Zasielam Vám časový plán tréningov budúceho týždňa. Počas mojej neprítomnosti (PN) pomôžu trénerovi Urbanskému v zabezpečovaní tréningov p.Žeňuchová a p.Polláková.
 • Organizačné pokyny k účasti na akcii Štúrovské 100-ky Vám začiatkom týždňa po poobedňajšom tréningu upresnia p.Žeňuchová a p.Urbanský – im hláste akékoľvek zmeny týkajúce sa pretekov.

Plán tréningov v 34. týždni 2021

 • 23.8., pondelok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 24.8., utorok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 25.8., streda,  ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 26.8., štvrtok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 27.8., piatok – tréningy sa neuskutočnia

Plán najbližších akcií

 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 16. – 22.8.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Z Ružína cez Jazero na Bukovec

Možno neviete že v roku 1981 zorganizoval klub ČH Košice

1.ročník Ružínskeho plaveckého maratónu (od 2.roč. stále Majstrovstvá Slovenska)

ktorým odštartoval rozvoj diaľkového plávania na Slovensku.

Fotografia účastníkov je z roku 1982.

V roku 1992 to boli posledné Majstrovstvá ČSFR v DP.

Ružínsky maratón sa uskutočňoval až do roku 1997.

V roku 2017 sa tradícia obnovuje 1.ročníkom Jazernej desiatky.

V roku 2021 sa súťaž presúva na vodnú nádrž Bukovec.

Aktuality

 • Vrcholom uplynulého týždňa bolo 6.kolo Slovenského pohára diaľkoplavcov – 5.ročník Jazernej desiatky, ktorý technicky zabezpečuje ŠKP Košice. Kvôli hygienicky závadnej vody košického Jazera sa v poslednej chvíli, vďaka rýchlej a úspešnej reakcii vedenia ŠKP podarilo akciu – podľa odozvy účastníkov k plnej spokojnosti, zorganizovať na vodnej nádrži Bukovec. Je mi ľúto že som sa prvý krát (od roku 1981) nemohol nami organizovanej diaľkoplaveckej akcie zo zdravotných dôvodov zúčastniť. Zatiaľ sa mi výsledky podarilo nájsť na stránke https://my.raceresult.com/177572/Live, predpokladám že sa čoskoro sa aj s komentárom objavia na oficiálnej alebo FB stránke Slovenskej plaveckej federácie. Z toho dôvodu uvediem iba oficiálne zaplávané časy (bez poradia v kategóriách) – 5 km Riško Áron 1:10:46,85 hod, Šimon Vaško 1:14:22,41 hod a Zuzka ČIžmáriková 1:14:09,79 hod., 3 km Pavol Čulen 48:07,57 min.
 • Tréningová príprava skupiny SKÁ-URB v uplynulom týždni prebiehala podľa zabehnutého scenára – ráno keď sú lepšie podmienky – nižšia účasť, poobede (najmä v prípade letných horúčav) v stiesnenejších podmienkach – vyššia účasť. Na to nie je potrebné byť prorokom, aby sme poznali, že po jeden a polročnom tréningovom pôste je koľko potrebnej tvrdej tréningovej práce pre reštartovanie cesty za lepšími výsledkami. Predpokladám, že viacerí (najmä zo SŠŠ), ktorí sporadicky navštevujú, resp. ani nenavštevujú tréningy majú na reštart pripravený iný  „dokonalý plán“.
 • Od 16.8.2021 sú Košice zaradené do oranžovej zóny. Podľa Covid sport-automatu oranžová farba – z hľadiska obmedzenia športovej prípravy znamená, že vstup do areálu kúpaliska Červená hviezda majú iba OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa kúpaliska, TEHO s.r.o., kontrolu vstupu do areálu zabezpečuje vedenie klubu. Podľa mojich informácií túto podmienku spĺňajú všetci členovia tréningovej skupiny, inú skutočnosť nám prosím oznámte.
 • V čase písania tejto e-mailovej správy ešte nie je zverejnená termínová listina jeseň – zima 2021. Niektoré termíny juniorských súťaží sú však uvedené v Pláne práce juniorského repre-družstva  – z neho som vybral a výpis uvádzam v Pláne najbližších akcií. V súlade s tým je uvedený i plánovaný termín sústredenia.
 • Uvádzam nomináciu akcie Štúrovské stovky (27.-29.8.2021, Štúrovo): juniorky Čajbiková, Čižmariková, Jurtinusová, Melničáková, juniori Áron, Čekan,Kobilic a Vaško. V pondelok upresníme prihlasované disciplíny, návrh je už pripravený.

 

Narodeninový oslávenec.  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Viktória Vakhtina (21.8.2004)

Plán tréningov v 33. týždni 2021

 • 16.8., pondelok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 17.8., utorok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 18.8., streda,  ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 19.8., štvrtok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 20.8., piatok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda

Plán najbližších akcií

 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava
 • 22.-24.10.2021, Slovakia Swimming Cup, Šamorín, 25m bazén
 • 31.10.-6.11.2021, Sústredenie tréningovej skupiny, Hajduszoboszló/HUN
 • 3.-5.12.2021, Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, 25m bazén

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 9.-15.8.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Z dôvodu aktuálneho (ne)záujmu o letnú športovú prípravu – česť niekoľkým výnimkám – uverejňujem:

Plán tréningov v 32. týždni 2021

 •  9.8., pondelok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 10.8., utorok,ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 11.8., streda,  ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 12.8., štvrtok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 13.8., piatok, ráno 7:15-8:30, poobede príprava trate Jazernej 10-tky

Plán najbližších akcií

 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (6.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice

So športovým pozdravom,

Plán 2.8.-8.8.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Šíravský ORCAč, 31.7.2021

Foto – hore vľavo 2.Čižmáriková, vpravo 3.Žeňuchová,

          dole zľava Šimčák a Áron

Aktuality

 • Uplynulý týždeň športovej prípravy našej tréningovej skupiny mojim pohľadom charakterizovali najmä horúčavy, niekoľko dní „teplejšia voda“ v bazéne, stála minimálna účasť plavcov – študentov SŠŠ na tréningoch. Do soboty sme si užívali plavecký program OH Tokyo 2020 ktorý nám ukázal kam smeruje plávanie vo svete. Richard Nagy, jeden z dvojice slovenských plaveckých olympionikov svoj pohľad na OH charakterizoval nasledovne (citácia – výber): “ Plavecký vlak nám uniká už dlhodobo. Vlastne vždy utekal, len sme mali zopár jednotlivcov, … Neexistuje koncepčná dlhodobá príprava s juniormi, nikto s nimi nerobí, ani oni nechcú pracovať na sebe. … Je to veľký rozdiel. …“  Rišove hodnotenia sú na diskusiu zodpovedných a odborníkov, ale z vlastnej skúsenosti, aj minulý týždeň ma v tom utvrdil, že i keď si to nechceme nahlas  priznať, ochota (poctivo, s pokorou a tvrdo) na sebe pracovať, všeobecne, česť výnimkám, juniorom (a nie len im) chýba.
 • V sobotu 31.7.2021 sa zúčastnila štvorica Riško Áron, Denis Šimčák, Zuzka Čižmáriková a Stacey Žeňuchová Šíravského ORCAča v diaľkovom plávaní. Štartovali v disciplíne 5 km. Dobrá organizácia, super atmosféra, príjemné prostredie, optimálne počasie, navyše pár kilometrov od Košíc. Že prečo iba štyria, jednoduché – nebol záujem. Aspoň že ich z tréningovej skupiny prišli povzbudiť Sára Čajbiková a Kamil Kobilic. Výsledky našich: 5km staršie juniorky 2.miesto Čižmáriková 1:15:48.92 hod (1:31 min), 5km mladšie juniorky 3.miesto Žeňuchová 1:18:20.92 hod (1:33 min), 5km najmladší juniori: 5. Áron 1:10:52.53 hod (1:25 min) a 6. Šimčák 1:17:43.39 hod (1:33 min). Pre Vašu predstavu, aký je rozdiel medzi bazénovými a podmienkami na otvorenej vode som uviedol v zátvorke zaokrúhlené časové priemery na 100m. Zúčastneným športovcom a rodičom ktorí zabezpečovali ich dopravu ďakujeme.
 • Upozornenie pre členov tréningovej skupiny SKÁ-URB. V nasledujúcom týždni čerpá dovolenku tréner Mgr. Urbanský. Z dôvodu nutných lek.vyšetrení sa v pondelok a utorok (2.-3.8.2021) ranných tréningov neviem zúčastniť, tieto tréningy bude viesť Mgr. Denisa Polláková, bývalá reprezentačná trénerka. Pripravené tréningy sú Vám už známe, prosím o plné rešpektovanie pokynov p.Pollákovej.
 • Opakovane upozorňujem študentov SŠŠ – sekcie plávania, že prebiehajúce tréningy sú súčasťou ich letnej prípravy (evidovaná dochádzka, vedenie tréningov v Triednej knihe). Vo vlastnom záujme doporučujeme, okrem času strávených na dovolenkách, účasť na tréningoch, prípadnú neúčasť vopred ospravedlňovať (tlf., sms, messenger, e-mail).
 • Po kritike došlo k náprave, na stránke swimmsvk.sk je už opravený termín Jazernej desiatky – 14.8.2021, žiaľ stále nie je uvedený rozpis tejto súťaže. Upozorňujem, že do súťažnej časti podujatia a prípravných prác budú zapojení všetci členovia tréningovej skupiny.
 • V piatok odchádza na ročný študijný pobyt do USA Stacey Mária Žeňuchová. Prajeme jej príjemný pobyt, veľa študijných i tréningových športových úspechov, široko otvorené oči a myseľ, veríme že sa po roku o zážitky a skúsenosti s nami podelí.

Narodeninoví oslávenci.  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Koniecna Eva (4.8.2002)
 • Širáková Tamara (6.8.2006) a
 • Štabová Janka (6.8.2009)

Plán tréningov v 31. týždni 2021

 • 2.8., pondelok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 3.8., utorok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 4.8., streda,  ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 5.8., štvrtok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH
 • 6.8., piatok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 kúpalisko ČH

Plán najbližších akcií

 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (6.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

 

Plán 26.7.-1.8.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Na OH Tokyo 2020 v prvom finále – 400m polohové preteky muži

sa na 4.mieste umiestnil 32-ročný Dávid Verrasztó/HUN.

Nám je známy z mnohých osobných stretnutí. Jeho otec ktorý je zároveň

jeho trénerom (olymp.medailista) štartoval v košickom bazéne už v roku 1973.

O 30 rokov neskôr – 2003 štartoval syn Dávid v Košiciach (na fotke spolu s otcom),

Na ďalšej fotke (ME 2006) je Dávid Verrasztó so Zuzkou Mimovičovou.

Časy sa menia, ale láska k plávaniu pretrváva.

Aktuality

 • Plavecké súťaže Olympijských hier Toky2020 začali, už prvý deň priniesol viacero prekvapení. Sledujte – informácii, videí, komentárov je dostatok i na rôznych web-stránkach, osobne sledujem (a záujemcom doporučujem) webový portál www.swimswam.com.
 • Tréningová príprava skupiny SKÁ-URB – upozorňujeme na úpravu času ranných tréningov. Ranné tréningy na kúpalisku Červená hviezda začínajú v bazéne o 7:15 hod, zraz je pred hlavnou bránou o 7:00 hod (viď. aj úprava nižšie v Pláne tréningov). Študentov SŠŠ – sekcie plávania upozorňujeme, že prebiehajúce tréningy sú súčasťou ich letnej prípravy (evidovaná dochádzka, vedenie tréningov v Triednej knihe). Vo vlastnom záujme doporučujeme, okrem času na dovolenkách, účasť na tréningoch, prípadnú neúčasť ospravedlňovať (p. Mgr. Urbanskému).
 • Po kritike došlo k náprave, na stránke swimmsvk.sk je už opravený termín Jazernej desiatky – 14.8.2021. Do súťažnej časti podujatia budú zapojení všetci aktívne trénujúci členovia tréningovej skupiny.

Narodeninoví oslávenci.  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Rita Marion Kouassi (27.7.2010)
 • Marcel Marinica (29.7.1991) a
 • Tamara Dudová (31.7.2009)

Plán tréningov v 30. týždni 2021

 • 26.7., pondelok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 27.7., utorok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 28.7., streda,  ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 29.7., štvrtok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 30.7., piatok, ráno 7:15-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda

Plán najbližších akcií

 • 31.7.2021, 3.ročník Šíravský Orkáč, Zemplínska Šírava (4.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní) – nominácia: Áron, Šimčák, Čižmáriková a Žeňuchová.
 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (6.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 19.-25.7.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

V Humennom na Cene PK (3.7.2021) v kategórii mladších juniorov

boli z ŠKP Košice úspešní

u chlapcov Riško Áron (2006) víťazstvami v disciplínach 50m v.sp., znak a 100m znak,

u dievčat Gabika Jurtinusová (2007) najmä 2.miestami

v disciplínach 50m v.sp., 100m prsia a 100m motýlik.

 

Aktuality

 • Tréningová príprava skupiny SKÁ-URB pokračuje režimom s podobným obsahom tréningov ako uplynulý týždeň viď. Plán tréningov nižšie. Naďalej pri ideálnych povetrnostných podmienkach využívame k tréningom prostredie kúpaliska Červená hviezda (v prípade zmien počasia – info správou v Messenger skupine). Rezervy sú v dochádzkovej disciplíne najmä u mladších juniorov. Rozšírili sme repertoár technických cvičení, v prípade záujmu poskytnem na USB-kľúč spracované videá („lepšie raz vidieť než stokrát počuť“).
 • Napriek viacerým upozorneniam zaslaným na SPF stále nie je na stránke swimmsvk.sk opravený termín Jazernej desiatky, správny termín je 14.8.2021. Do súťažnej časti podujatia budú zapojení všetci aktívne trénujúci členovia tréningovej skupiny.
 • Úhrady oddielových príspevkov. Od 1.6.2021 sa platia oddielové príspevky (OP) v plnej výške.. Možnosť zapojenia sa športovcov do letnej prípravy v objekte ČH-čka od 1.7.2021 je podmienená splnením povinností úhrad OP. Rekapitulácia úhrad sa spracováva, športovcom ktorí nemajú splnené záväzky voči klubu, budú zasielaný výzvy k vyrovnaniu pozdlžností.

Plán tréningov v 29. týždni 2021

 • 19.7., pondelok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 20.7., utorok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 21.7., streda,  ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 22.7., štvrtok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 23.7., piatok, ráno 7:30-8:30, poobede – tréning odvolaný pre turnaj vo vodnom póle

Plán najbližších akcií

 • 31.7.2021, Šíravský Orkáč, Zemplínska Šírava (4.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní) – uvažovaná účasť
 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (6.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

 

Plán 12.-18.7.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

V Humennom na Cene PK zaplávali tretí najhodnotnejší výkon podujatia

u žien Stacey Žeňuchová výkonom v disciplíne 100m v.spôsob,

u mužov Kamil Kobilic výkonom v disciplíne 100m prsia.

Aktuality

 • Úvodom k minulotýždňovej účasti (3.7.2021) na X.ročníku plaveckých pretekov Cena plaveckého klubu & Muller textiles Slovakia Cup. Osobne som sa naň tešil z viacerých dôvodov. Bol to nízko-rozpočtový pretek pre žiakov a juniorov, rád podporím a fandím aktivitám Východoslovenského plávania i keď sa nejedná sú high-podmienky „bublín“ ktorých sme sa premĺsali (a finančne vyčerpali), zdieľam názor že najlepším tréningom sú preteky a vždy je čo sa priučiť (ako športovcom, tak trénerom). Účasť sme podmienili aktívnou tréningovou prípravou a individuálnemu záujmu (žiaľ viacerí ma svojim postojom sklamali). Pretekov sa zúčastnilo 129 plavcov z 13-tich klubov medzi nimi mini výprava – 8 športovcov ŠKP Košice s jedným trénerom a dvoma rozhodcami. Bilancia, 39 individuálnych štartov, 19 osobných rekordov a zisk 27 medailí, niektoré štarty sú z metodických dôvodov  zaznamenané na videu, výpis výsledkov zasielam v prílohe (SKPKE-Cena-Hn-Vysledky). Športovcov prosíme ešte o úhradu štartovného vo výške 20,- Eur (bank.prevodom). Účasť na týchto pretekoch hodnotím zo všetkých aspektov trénera ako osožnú.
 • Tréningová príprava skupiny SKÁ-URB pokračuje režimom s podobným obsahom tréningov ako uplynulý týždeň viď. Plán tréningov nižšie. Pri súčasnom teplotnom ráze počasia budeme k tréningom využívať podmienky kúpaliska Červená hviezda, v prípade zmien – i v priebehu týždňa – Vás budeme informovať správou v Messenger skupine.
 • Úhrady oddielových príspevkov. Od 1.6.2021 sa platia oddielové príspevky (OP) v plnej výške.. Možnosť zapojenia sa športovcov do letnej prípravy v objekte ČH-čka od 1.7.2021 je podmienená splnením povinností úhrad OP. Rekapitulácia úhrad sa spracováva, športovcom ktorí nemajú splnené záväzky voči klubu, budú zasielaný výzvy k vyrovnaniu pozdlžností.

Plán tréningov v 28. týždni 2021

 • 12.7., pondelok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 13.7., utorok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 14.7., streda,  ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 15.7., štvrtok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 • 16.7., piatok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda

Narodeninový oslávenec.  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi, Riško Horváthovi (14.7.2004), ktorý už na nás síce zabudol, veľa zdravia, šťastia a ďalších osobných úspechov.

Plán najbližších akcií

 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (Slovenský pohár v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 5.-11.7.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Aktuality

 • Športovci – tréningová skupina SKÁ-URB. Časy tréningovej prípravy na kúpalisku Červená hviezda sa ustálili, zraz pred ranným tréningom je o 7:15 hod, pred poobedňajším o 15:40 pri hlavnej bráne kúpaliska. Kondičnú prípravu upresníme v priebehu tohto týždňa.
 • Úhrady oddielových príspevkov. Od 1.6.2021 sa platia oddielové príspevky (OP) v plnej výške.. Možnosť zapojenia sa športovcov do letnej prípravy v objekte ČH-čka od 1.7.2021 je podmienená splnením povinností úhrad OP. Športovcom ktorí nemajú splnené záväzky voči klubu, budú zasielaný výzvy k úhradám.
 • Dňa 3.7.2021 sa uskutočnil v Humennom (25m, krytý bazén) X.ročník plaveckých pretekov Cena plaveckého klubu & Muller textiles Slovakia Cup. Z dôvodu osobného pracovného zaneprázdnenia počas víkendu, hodnotenie spracujem a rozošlem v priebehu najbližších dní. Úplné výsledky nájdete na web-e swimrankings.net.

Plán tréningov v 27. týždni 2021

 •  5.7., pondelok, Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda – voľno
 •  6.7., utorok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 •  7.7., streda,  ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 •  8.7., štvrtok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda
 •  9.7., piatok, ráno 7:30-8:30, poobede 16:00-17:00 Červená hviezda

Narodeninový oslávenec.  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Šimon Kocan (9.7.2005)

Plán najbližších akcií

 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (Slovenský pohár v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén
 • 10.-12.9.2021, Jarná cena Žiliny, 50m bazén
 • 2.-3.10.2021, Majstrovstvá SR družstiev, 50m bazén, Bratislava

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

 

Plán 28.6.-4.7.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Kúpalisko Červená hviezda, športový bazén (foto Martin Vaňo, 2019)

Aktuality

 • Športovci – tréningová skupina SKÁ-URB. V týždni od 28.6.2021 pokračujeme v tréningovej príprave až do konca augusta (31.8.2021) na kúpalisku Červená hviezda. V pondelok 28.6. je zraz športovcov a trénerov o 15:40 pri hlavnej bráne kúpaliska, na pondelňajší tréning bude potrebná iba základná výstroj – plavky, okuliare, plavecká čiapka. Podľa zmluvy s prevádzkovateľom (TEHO) pripravenej na podpis je pre poobedňajší tréning vymedzený čas 16:00-18:00 hod, čo by bolo vynikajúce, pokiaľ to nie je preklep – uvidíme. V pondelok upresníme s prevádzkou kúpaliska šatňové priestory, plavecké pomôcky si z MKP prenesiete na ČH-čko v utorok pred tréningom. Ďalšie potrebné pokyny upresníme v pondelok po tréningu.
 • Úhrady oddielových príspevkov. Od 1.6.2021 sa platia oddielové príspevky (OP) v plnej výške. Do konca júna 2021 sa uskutoční revízia úhrad OP z obdobia 1.9.2020 – 30.6.2021. Možnosť zapojenia sa športovcov do letnej prípravy v objekte ČH-čka od 1.7.2021 je podmienená splnením povinností úhrad OP v uvedenom období.
 • Dňa 3.7.2021 sa uskutoční v Humennom (25m, krytý bazén) X.ročník plaveckých pretekov Cena plaveckého klubu & Muller textiles Slovakia Cup. Uskutočňuje sa v režime hromadného súťažného športového podujatia (do 200 os.) bez divákov, s potrebným antigénovým testom, kontrolou telesnej teploty, používaním rúšok, omedzením počtu štartujúcich za klub a 1 trénerom, odovzdaním vyplneného Čestného vyhlásenia. Prihlásení športovci: Áron, Jurtinusová, Kobilic, Lörincová, Vaško a Žeňuchová, tréner Skála. V prílohe zasielam prihlášky pretekárov a Čestné prehlásenie (potrebné vyplniť a priniesť so sebou). V súvislosti so zabezpečením akcie narážame na problém dopravy do Humenného a späť, pokiaľ niektorý z rodičov je ochotný s dopravou autom pomôcť – privítame, prosím oznámte to čo najskôr p. Žeňuchovej. Predpokladaný odchod z Košíc – 6:15, príchod cca 19-tej hod.

Plán tréningov v 26. týždni 2021

 • 28.6., pondelok, poobede 16:00-17:00 (? 18:00) Červená hviezda
 • 29.6., utorok, poobede od 16:00 Červená hviezda
 • 30.6., streda,  poobede od 16:00 Červená hviezda
 •  1.7., štvrtok, ráno 7:30-8:30, poobede od 16:00 Červená hviezda
 •  2.7., piatok, ráno 7:30-8:30, poobede od 16:00 Červená hviezda

Plán najbližších akcií

 • 3.7.2021, Cena PK Humenné (25m, juniori, obmedzená účasť)
 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (Slovenský pohár v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén

Prílohy:

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 21.-27.6.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Motto – alebo „dobre mienená rada“

Post-Covidový syndróm, puberta,  alebo … ?

 

V správaní sa niektorých jedincov tréningovej skupiny

sa v poslednom čase prejavila zvýšená verbálna agresivita

a arogancia voči trénerom i učiteľom SŠŠ.

Pokiaľ sa nejedná o olympijského víťaza, držiteľa

svetového rekordu (tí to vo svojej výbave určite nemajú),

dokonca ani Majstra SR v plávaní, všeobecne,

doporučujem namiesto prejavov pohŕdania, drzosti a namyslenosti

rozvíjať osobné vlastnosti ako:

Pokora – Skromnosť – Rešpekt – Úcta

Aktuality

 • Súťažná časť letnej sezóny pre našich seniorov a juniorov skončila a tréningová skupina pokračuje v predpríprave na sezónu 2021-2022. Tento víkend je však ešte pre niektorých súťažným.
  • Úspešne sa darí paralympickému reprezentantovi SR Denisovi Nadzonovi na Svetovom pohári v Berlíne/GER (Para Swimming World Series, 17.-20.6.2021). Zatiaľ získal bronzovú medailu vo finále disciplíny 200m v.spôsob, v čase písania správy štartuje vo finále disciplíny 50m prsia.
  • Peter Rojtáš štartuje počas víkendu na Majstrovstvách Európy juniorov v triatlone a šprinte (Kitzbűhel/AUT, 18.-20.6.2021)
  • Mladší a starší žiaci ŠKP Košice bojujú tento víkend o tituly na Majstrovstvách SR žiactva v Šamoríne
 • Vo svete vrcholia boje plavcov o účasť na OH v Tokiu. Počas týždňa sa ukončila olympijská kvalifikácia v Austrálii, v Omahe/USA končí kvalifikácia amerických plavcov a v Toronte začala kvalifikácia kanadských plavcov. Je skutočne čo sledovať (výkony), ktorých to zaujíma hlbšie, nájdu všetky zaujímavosti, komentáre, analýzy prostredníctvom web-stránky swimswam.com (Olympic Swimming Trials s odkazmi na videá z jednotlivých disciplín).
 • Plnenie školských povinností (študenti SŠŠ). Študentov SŠŠ ktorí doposiaľ neodovzdali tréningovú dokumentáciu individuálnej prípravy z obdobia od 1.1.2021 do 18.4.2021 a boli na to trénermi upozornení, žiadame z dôvodu uzatvoreniu klasifikácie predmetu Športová príprava o zaslanie, kompletizovanie – termín 23.6.2021 (prostredníctvom apky Messenger). Termíny akcií školy s povinnou účasťou – ku tomu je prispôsobená i tréningová príprava (viď nižšie Plán tréningov):
  • 23.-25.6.2021 – KOŽAZ (ktorých sa to týka)
  • 23.6.2021 – Olympijský deň
  • 24.6.2021 – Účelové cvičenie
 • Úhrady oddielových príspevkov. Od 1.6.2021 sa platia oddielové príspevky (OP) v plnej výške. Do konca júna 2021 sa uskutoční revízia úhrad OP z obdobia 1.9.2020 – 30.6.2021. Možnosť zapojenia sa športovcov do letnej prípravy v objekte ČH-čka od 1.7.2021 je podmienená splnením povinností úhrad OP v uvedenom období.

Plán tréningov v 25. týždni 2021  Vzhľadom ku ukončeniu súťažného obdobia seniorov a juniorov a finančne kritickej situácii klubu sa tréningy obmedzujú nasledovne:

 • 21.6., pondelok, poobede 16:00-17:00/50m/3 dráhy (všetci)
 • 22.6., utorok, 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00/50m/2 dráhy (mimo SŠŠ)
 • 23.6., streda, voľno
 • 24.6., štvrtok, poobede 16:00-17:00/50m/3 dráhy (všetci)
 • 25.6., piatok, poobede 16:00-17:00/50m/3 dráhy (všetci)

Narodeninoví oslávenci.  Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Zuzana Čižmariková (22.6.2003) a
 • Vanesa Krafčíková (23.6.2003)

Plán najbližších akcií

 • 14.8.2021, Jazerná desiatka (Slovenský pohár v diaľkovom plávaní) – organizačné zabezpečenie – ŠKP Košice
 • 28.8.2021, Štúrovské stovky (medzinárodné plavecké preteky), 50m bazén

So športovým pozdravom a keep smiling  & swimming.

Plán 14.-20.6.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Plán tréningov – 24. týždeň 2021 – tréningy (skupiny SKÁ-URB) sú vždy v 50m bazéne.

Vzhľadom ku ukončeniu súťažného obdobia seniorov a juniorov, uprednostnenia plnenia povinností záverom školského roka a finančnej kritickej situácii klubu sú tréningy obmedzené podľa nižšie uvedeného rozpisu. Neúčasť na tréningu (okrem nepredvídanej) žiadam kvôli prípadnej korekcii počtu dráh oznámiť vopred.

 • 14.6., pondelok, poobede 16:00-17:00
 • 15.6., utorok, 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00 (mimo plavcov SŠŠ)
 • 16.6., streda 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede voľno
 • 17.6., 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00 (mimo SŠŠ)
 • 18.6., 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00 (mimo SŠŠ)

Narodeninový oslávenec. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Kamil Kobilic (16.6.2004)

So športovým pozdravom a keep „smiling & swimming“.

Plán 7.-13.6.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Úvodom

Foto na záver Majstrovstiev SR seniorov a juniorov, 6.6.2021, Poprad

Aktuality

 • Téma týždňa – Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, 2.(4.).-6.6.2021, Aquacity-bublina, Poprad. Štatistické údaje – 182 pretekárov zo 42 slovenských klubov, ŠKP Košice reprezentovala 10 členná skupina športovcov, tréner Skála, v rozhodcovskom zbore boli p.Žeňuchová a p.Urbanský. Medailový zisk ŠKP Košice tvorili 3 seniorské a 3 juniorské medaily (Čajbiková 0-1-1, Kobilic 0-0-2, Čekan 0-0-1 a Varhač 0-0-1), bolo vytvorených 41 nových osobných rekordov. Vzhľadom ku vysokej osobnej finančnej náročnosti celého Covidového obdobia bola sponzorom darovaná motivačná odmena, podľa kľúča – osobný rekord, medaila, limit ÚTM – niektorým športovcom to v kasičkách „cinklo“ (aby nedošlo ku nedorozumeniu, upozorňujem – trénerom „necinká“ !). Vystúpenie našich športovcov na týchto majstrovstvách, i keď bude ešte nasledovať podrobný rozbor jednotlivcov a zhodnotenie RTC 2020-2021 – vzhľadom k možnostiam prípravy – (až na malé výnimky) za úspešné a športovcom patrí poďakovanie. K dosiahnutým výsledkom je potrebné uviesť, že z hľadiska možností prípravy jednotlivých klubov boli značné rozdiely. Kým finančne silné kluby, prevažne bratislavské, Dukla Banská Bystrica, seniorskí a juniorskí reprezentanti trávili od novembra minulého roku zhruba 180 dní prípravy v exkluzívnych podmienkach X-Bionic bubliny v Šamoríne, nám umožnila finančná situácia klubu s masívnou finančnou podporou rodičov stráviť v rovnakom období so skupinou 10-tich športovcov 33 dní bublinovej prípravy vo vode (Šamorín, Poprad). A to je iba kvapka v mori, navyše s dôsledkom alarmujúceho finančného vyčerpania klubu.
 • Zo zákulisia Majstrovstiev SR je potrebné uviesť že neobišlo sa všetko bez problémov. Stručne. Kluby namietali voči termínu majstrovstiev (skorý), miestu vrcholného podujatia pre seniorov a juniorov – plnenie limitov na OH – myslené skôr ironicky (Poprad nie je Šamorín – chýba vyplavovací bazén, nekvalitné dráhy, …), porušeniu propozícii súťaže pri spracovaní prijatých pretekárov, zbytočne skorý príchod do Popradu, uvoľňovanie izieb v nedeľu počas súťaže, … slovom „spackalo sa to„. A nebolo to zo strany ochotného personálu Aquacity, ktorý skutočne za mnohé veci nemohol. Tým že je to už za nami, zostane zrejme všetko pri konštatovaní – Covid nám odhalil ďalšie slabé stránky …

Plán tréningov v 23. týždni 2021 – tréningy (skupiny SKÁ-URB) sú vždy v 50m bazéne. Zatiaľ nie je uzatvorená (schválená)  zmluva s novým prevádzkovateľom (TEHO) o prenájme priestoru posilňovne, nie je možné ju preto využívať. Vzhľadom ku ukončeniu súťažného obdobia seniorov a juniorov a finančne kritickej situácii klubu sa tréningy obmedzujú nasledovne:

 •  7.6., pondelok, poobede voľno
 •  8.6., utorok, 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00 (mimo plavcov SŠŠ)
 •  9.6., streda 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede voľno
 • 10.6., 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00 (mimo SŠŠ)
 • 11.6., 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 16:00-17:00 (mimo SŠŠ)

Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Michal Varhač (7.6.2004) a
 • Tomáš Bábela (13.6.1979) bývalý aktívny pretekár, rozhodca a funkcionár

Prílohy:

 

So športovým pozdravom a keep „smiling & swimming.

Plán 31.-06.06.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Aktuality

 • Asi najpálčivejšia informácia – Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, 2.(4.).-6.6.2021, Aquacity-bublina, Poprad. Situácia ohľadom prijatých pretekárov na M-SR sa stala nejasnou. Stručne – zoznam prijatých pretekárov bol spracovaný systémom v rozpore s propozíciami súťaže. Použitý systém (pre každú kategóriu bola stanovená minimálna požadovaná priemerná bodová hodnota výkonov všetkých prihlásených disciplín a na základe toho vytvorený zoznam. Pretekári ktorí limit nesplnili, neboli na M-SR prijatí a to ani ako náhradníci – limity ani systém neboli vopred zverejnené) bol vysvetlený a zdôvodnený až v čase zverejnenia zoznamu prijatých pretekárov. Viacero klubov, vrátane nás (ŠKP Košice) okamžite reagovala negatívne písomne i telefonicky, situáciou sa zrejme bude ešte Sekcia plávania zaoberať. Neprijatými pretekármi ŠKP Košice sú (zatiaľ) Šimčák Denis, Čižmáriková Zuzana, Gajdošová Natália a Koniecna Eva. Prijatí: Kobilic Kamil, Varhač Michal, Vaško Šimon, Áron Richard, Čekan Samuel, Jurtinusová Gabriela, Melničáková Lenka, Čajbiková Sarah a Žeňuchová Stacey – pripájam potvrdenie prihlášok. Pravdepodobný nástup do bubliny (za nemeniacich podmienok – AG test, tlačivo o bezinfekčnosti – pripájam v prílohe) bude 3.6. (uvažuje sa aj o 4.6. ?), dopravu budeme riešiť v pondelok poobede po tréningu. Pokiaľ sa objavia aktualizované informácie, budeme Vás okamžite informovať.

Plán tréningov v 21. týždni 2021 – tréningy (skupiny SKÁ-URB) sú vždy v 50m bazéne. Zatiaľ nie je uzatvorená (schválená)  zmluva s novým prevádzkovateľom (TEHO) o prenájme priestoru posilňovne, nie je možné ju preto využívať.

 • 31.5., pondelok, poobede 15:30-17:00
 •  1.6., utorok, 6:00-7:00/8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 15:30-17:00
 •  2.6., streda, 6:00-7:00, poobede 15:30-17:00 (tréning so skupinou p.Sabola)
 •  3.6., štvrtok, 6:00-7:00, poobede 15:30-17:00 (tréning so skupinou p.Sabola)
 •  4.6., piatok, poobede 15:30-17:00 (tréning so skupinou p.Sabola)

Narodeninoví oslávenci. V týždni 31.5. – 6.6.2021 oslávencov v tréningovej skupine nemáme.

Plán najbližších akcií

 • 4.-6.6.2021, Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, Aquacity Poprad

Prílohy:

 

So športovým pozdravom a keep „smiling – veľa dôvodov nie je“ & swimming.

Plán 24.-30.5.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Aktuality

 • V dňoch 14.-16.5.2021 sa v popradskej Aquacity-bubline, s účasťou 110 pretekárov z 27 slovenských klubov, uskutočnili  Jarné Kontrolné preteky juniorov a seniorov v plávaní (bez účasti reprezentantov štartujúcich na ME v Budapešti). ŠKP Košice reprezentovala desať členná skupina plavcov. Celkovú bilanciu juniorov – seniorov ŠKP Košice tvorí zisk 32 medailí, z toho 6 zlatých, 11 strieborných a 15 bronzových. V sumárnom hodnotení klubov – open kategórii – sa ŠKP Košice umiestnilo na treťom mieste za Duklou Banská Bystrica a GPO Svit (oba kluby trénovali od novembra minulého roku nepretržite až doposiaľ v bublinách v Šamoríne a Poprade). Podrobnejší komentár k účasti spolu s fotografiami nájdete na oficiálnej web stránke www.skpkosice.sk, v závere tejto správy je spoločná fotka ŠKP Košice z tohto podujatia a v prílohe pripájam výpis výsledkov našich plavcov.
 • V prílohe zasielam športovcom pre doplnenie tréningových denníkov absolvovaný plán minulého týždňa a pre účastníkov posledného sústredenia (25.4.-5.5.2021 v Aquacity Poprad) opis tréningového plánu (pdf-formáty).
 • Po dlhom čase – uvediem presne, od 15.10.2020, sme 11.5.2021 (sedem mesiacov) začali s tréningovou prípravou v domácich (Mestská krytá plaváreň) podmienkach. Do termínu majstrovstiev nám zostáva pár dní prípravy, „snažíme sa“ za obmedzených podmienok vyťažiť z minima maximum. Študenti SŠŠ, potencionální účastníci majstrovstiev, sú uvolňovaní z vyučovania aby stihli včas poobedňajší tréning. Vzhľadom ku tomu, že na MKP je potrebné objednávať pre jednotlivé kluby vždy celý bazén 50m, príp. 25m (pandemické opatrenia), denne uhrádzame za prenájom 500,- Eur (prepočítane na mesiac – enormne drahá tréningová príprava). Mrzí ma preto ľahostajný prístup niektorých športovcov, neskoré príchody na tréningy, vo viacerých prípadoch banálne výhovorky – ospravedlnenia neúčasti, piatok poobede si už viacerí užívajú víkend, …. Podotýkam, že evidencia – dochádzka je vedená a bude zohladňovaná pri nomináciách na súťaže a iné klubové aktivity. A tak my, (ne)trpezlivo čakáme kedy sa za menami Hrouda, Töczik, Hámorský, S.Rusinová, Mimovičová, Mikušová …, objaví na obzore ďalšie, potvrdzujúce fenomén košického plávania.
 • Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, 2.(4.).-6.6.2021, Aquacity-bublina, Poprad. Účasť na majstrovstvách nie je paušálna, náklady sú vysoké, štartovný poplatok zďaleka nepokrýva – najmä súčasné bublinové náklady. Všeobecné podmienky účasti sú obvyklé, 3 prijaté štarty, predpoklad A, B – finálovej účasti (na základe aktuálnej výkonnosti), samozrejmou podmienkou je dobrý zdravotný stav, špecifické – tohtoročná (od 1.1.2021) účasť, aktivita a disciplína v tréningovej príprave (vrátane individuálnej a jej dokumentácie, denníky …). Nominácia podlieha schváleniu V-OP ŠKP Košice. Koncept nominácie pretekárov a disciplín je spracovaný, účasť s každým nominovaným športovcom bude osobne konzultovaná, prihlášky budú odoslané v utorok 25.5.2021 Ďalšie organizačné podmienky budú zverejnené v priebehu týždňa.

Plán tréningov v 21. týždni 2021 – tréningy (skupiny SKÁ-URB) sú vždy v 50m bazéne. Zatiaľ nie je uzatvorená (schválená)  zmluva s novým prevádzkovateľom (TEHO) o prenájme priestoru posilňovne, nie je možné ju preto využívať.

 • 24.5., pondelok, poobede 15:30-17:00
 • 25.5., utorok, 6:00-7:00/8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 15:30-17:00
 • 26.5., streda, 6:00-7:00/8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 15:30-17:00
 • 27.5., štvrtok, 6:00-7:00/8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 15:30-17:00
 • 28.5., piatok, 8:00-9:00 (SŠŠ), poobede 15:30-17:00

Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje uvedeným oslávencom, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:

 • Róbert Nagy  (23.5.2002),
 • Mgr. Ján Urbanský (26.5.1968) bývalý aktívny pretekár, dlhoročný tréner ŠKP a SŠŠ Košice a
 • Klaudia Sýkorová (28.5.2005)

Plán najbližších akcií

 • 4.-6.6.2021, Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, Aquacity Poprad

Prílohy:

 • SKPKE-KP-PP-2021-05-14-Vysledky.pdf – Výpis výsledkov z Kontrolných pretekov, 14.-16.5.2021, Poprad
 • Sustredenie-20210425-20210505-Treningy.pdf – Tréningy absolvované na sústredení (25.4.-5.5.2021)
 • 2021-20#tyzden-Treningy.pdf – Tréningy 17.-21.5.2021 (20.týždeň)

SKPKE-KP-PP-2021-05-14-Vysledky

Sustredenie-20210425-20210505-Treningy

2021-20#tyzden-Treningy

Foto na záver (ŠKP Košice na Kontrolných pretekoch 14.-16.5.2021, Poprad, chýba Jurtinusová)

S doporučením – sledujte ME v plávaní (YouTube kanál), športovým pozdravom a keep smiling & swimming.

Plán 10.-16.5.2021:

Aktuálne

 • V stredu 5.5.2021 sa vrátila desať členná skupina juniorských plavcov ŠKP Košice z 11-denného sústredenia v Aquacity-bubline v Poprade. Cieľom sústredenia bola príprava na vrchol letnej majstrovskej časti – Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.-6.6.2021 práve v popradskom bazéne Aquacity. Žiaľ tohtoročná jarná – letná súťažná časť sa z pandemických dôvodov prakticky ani neuskutočnila. Juniorom zostáva ku overeniu stavu prípravy už len možnosť účasti na Kontrolných pretekoch ktoré sa uskutočnia budúci týždeň, v termíne 13.-16.5.2021 v popradskej bubline. Po tých zostáva už len 14 dní na záverečnú prípravu pred Majstrovstvami SR – dúfajme, konečne už v košických bazénových podmienkach. Sústredenie v optimálnych podmienkach bubliny bolo zamerané na intenzívnu prípravu, ale s dôrazom – ohľadom na post- a long-Covidové stavy, nakoľko týmto ochorením, i keď v rozdielnej miere, prešli prednedávnom všetci z účastníkov sústredenia.
 • Jarné kontrolné preteky juniorov-seniorov 2021, 14.-16.5.2021 v Poprade. Nominácia je uzatvorená, štarty upravené, protokol je v prílohe správy. Zoznam športovcov (Abc): Áron, Čajbiková, Čekan, Čižmáriková, Jurtinusová, Kobilic, Koniecna, Melničáková, Varhač, Vaško a Žeňuchová, tréner Skála.  Dôležité pokyny:
  • Doprava – spoločná, vlakom, odchod 13.5.2021 (štvrtok) rýchlikom R 604 o 7:57, zraz o 7:30 hod vo vestibule Hlavnej stanice. Predpokladaný návrat – 16.5.2021 (nedeľa) rýchlikom R 605 s odchodom z Popradu o 14:48 hod a príchodom do Košíc o 16:03 hod.
  • Žiadam všetkých účastníkov o zaslanie prefoteného „Preukazu pre zákazníka“ mms-správou p.Žeňuchovej alebo zverejnením na sieti messenger v skupine „ŠKP-juniori-seniori“, pre zabezpečenie cestovných lístkov a miesteniek. Termín – pondelok 10.5.2021 do 19-tej hod.
  • Všetci účastníci musia prísť s negatívnym AG-testom nie starším ako 48 hod, podstupujeme testovanie RT-PCR testom. Po odobratí vzorky podstupujeme karanténu do času negatívneho výsledku a následne prechádzame do chodu bubliny.
  • Štartovný poplatok vo výške 100,- Eur zasielajte na účet ŠKP Košice (uvedený na web-stránke skpkosice.sk).
  • V prípade otázok kontaktujte moju osobu alebo p. Martinu Žeňuchovú.
 • Tréningy.
  • V pondelok 10.5.2021 pokračujeme ešte v spoločnej kondičnej príprave. Miesto – Mestský park pri vchode na Mestskú plaváreň, zraz o 17:10, tréning 17:15 – 18:15 hod. Pre spestrenie, ak máte niektorý z Vás futbalovú loptu, prineste so sebou (aj karimatky, expandre, …).
  • Od utorka 11.5.2021 pravdepodobne začnú tréningy na MKP v čase 15:30-17:00 hod. Počty, zoznam a upresnenie uverejníme v pondelok po konzultácii s vedením MKP prostredníctvom siete messenger a na tréningu.

 

Narodeninoví oslávenci – tentoraz za dvojtýždňové obdobie. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom, minulotýždňovým dodatočne, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Petra Šoltésová  (4.5.2003),
 • Sára Čajbiková (5.5.2003),
 • Ivan Huňady (12.5.2008) a
 • Martin Kundrát (14.5.2007)

Plán najbližších akcií

 • 14.-16.5.2021, Jarné kontrolné preteky juniori-seniori, Aquacity Poprad
 • 3.-6.6.2021, Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, Aquacity Poprad

SKPKE-KP-PP-2021-05-14-Prihlasky

So športovým pozdravom, želaním trpezlivosti ale stálej aktivity a keep smiling & swimming,

Plán 26.04.-02.05.2021:

Všetky skupiny zraz o 16:30  v pondelok pred mestským parkom pri vchode ako zvyčajne!

SKUPINA SKÁLA-URBANSKÝ:

Plán 26.04.-02.05.2021:

Všetky skupiny zraz o 16:30  v pondelok pred mestským parkom pri vchode ako zvyčajne!

Plán 19.04.-25.04.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Namiesto motta (… alebo, tak to prežívam …)

Aktuálne

 • Potešujúce správy nám prichádzajú z talianskeho Lignana. V krásnom 50m olympijskom bazéne počas víkendu, v dňoch 17.-18.4.2021, štartuje Denis Nadzon s para reprezentáciou Slovenska na pretekoch zo série „World para swimming 2021“. Zatiaľ zo sobotňajších výsledkov – disciplínu 100m v.spôsob plával v osobnom rekorde časom 1:19.73 min., na 100m prsia v čase 1:45.88 min si osobák opravil o 5 sekúnd ! Blahoželáme.
 • Sústredenie – 25.4.-5.52021, Aquacity-bublina Poprad. Počet účastníkov sa na základe zaslaných potvrdení ustálil, v súčasnosti prebieha upresňujúca e-mailová komunikácia ktorú uzatvoríme v pondelok telefonicky s manažmentom Aquacity. Následne rozošleme účastníkom potrebné pokyny.
 • Jarné kontrolné preteky juniorov-seniorov 2021 v dňoch 14.-16.5.2021 v Poprade. Momentálne je zverejnený iba rozpis súťaže, ten nájdete v prílohe (20210514_jarne_kontrolne_preteky_21_PP_J_S_prop.pdf). Stále čakáme zo strany SPF na sprístupnenie súboru pre prihlasovanie disciplín (tentoraz to trvá). Zatiaľ počas kondičných tréningov v budúcom týždni prejednáme s nominovanými účastníkmi ich jednotlivé štarty.
 • Tréningy. V pondelok zahajujeme (skupina SKÁ-URB) v menších skupinách spoločnú kondičnú prípravu. Miesto – Mestský park pri vchode na Mestskú plaváreň, prvá časť v čase 16:00-16:45, druhá 16:50-17:35 hod. Zraz účastníkov je 5 min. pred začiatkom tréningu.
  • 16:00 hod – do dvoch skupín budú rozdelení: Kobilic, Varhač, Čekan, Horváth, Nagy R., Kocan Š., Vaško, Forrai, Áron, Nagy J. a Šimčák.
  • 16:50 do dvoch skupín budú rozdelené: Koniecna, Krafčíková V., Šoltésová, Čižmáriková, Gajdošová, Sýkorová, Žeňuchová, Šimková, Krafčíková A., Jurtinusová, Beérová a Širáková.
  • Nakoľko väčšina gumových expanderov je rozdelená medzi športovcov, prosíme aby ich v pondelok priniesli so sebou na tréning. Ďalšia komunikácia ohľadom tréningov bude prebiehať prostredníctvom Messenger skupiny ŠKP-juniori-seniori. V prípade nepriaznivého počasia bude tréning zrušený 1 hod. pred začiatkom rozoslaním Messenger správy.
  • Členovia skupiny ktorí nie sú v zozname uvedení, pokračujú v individuálnej príprave.

Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Adam Jakubčin  (19.4.2007),
 • Kristián Kardoš (23.4.2008) a
 • Šimon Vaško (25.4.2006)

Plán najbližších akcií

 • 25.4.-5.5.2021, sústredenie v AquaCity-bublina Poprad
 • 14.-16.5.2021, Jarné kontrolné preteky juniori-seniori, Aquacity Poprad

20210514_jarne_kontrolne_preteky_21_PP_J_S_prop

So športovým pozdravom, želaním trpezlivosti ale stálej aktivity a keep smiling & swimming,

Plán 12.04.-18..04.2021:

Protiepidemické opatrenia vlády žiaľ nepoľavili, na to ale mám svoj vlastný názor. Pri všetkej úcte ku Covidu a odborníkov si na základe môjho sedliackeho (a neodborného) rozumu myslím,  že vždy je aj iná cesta, rozumné uvoľňovanie i keď s prísnymi, ale dodržiavanými opatreniami by snáď napáchalo na ľuďoch a najmä mládeži a športe menej škôd ako neustále zákazy (viď. Maďarsko, Poľsko). Tak mi naďalej, popri home office, zostalo viac času sledovať, ako sa uplynulý týždeň rozbehli v celom svete olympijské kvalifikácie prevažne majstrovstvami krajín – plaveckých veľmocí. Koho to prípadne zaujíma, môže sa preklikať prostredníctvom stránky https//swimswam.com/all-the-links-you-need-for-oly-qualifying-meets-for-week-of-april5th/  a hľadať motiváciu do ďalšej športovej prípravy.

Pri listovaní vo svojom archíve som sa kvôli inšpirácii

vrátil 20 rokov dozadu, do roku 2001

a ponúkam Vám zaujímavú (a poučnú) reminiscenciu.

Aktuálne

 • Sústredenie. Na základe komunikácie s AquaCity-bublinou Poprad je dojednané sústredenie skupiny SKÁ-URB v termíne 25.4. až 5.5.2021 (nedeľa – streda). Podmienky vrátane finančných – ako v predošlom sústredení. Jedná sa o výberové sústredenie s vyhliadkou účasti na Majstrovstvá SR juniori – seniori. Nomináciu s upresnením podmienok rozošlem začiatkom nového týždňa, všeobecnou požiadavkou zostáva zodpovedajúca kondičná pripravenosť.
 • Preteky. Na sústredenie naväzujú Jarné kontrolné preteky juniorov-seniorov 2021 v dňoch 14.-16.5.2021 v Poprade s úplným programom disciplín. V priebehu niekoľkých dní pripravíme nomináciu s nasadením disciplín a rozošleme k Vášmu pripomienkovaniu.
 • Tréningy. Zostávame stále v režime dištančných tréningov, využívajte viac formu športovej prípravy na čerstvom vzduchu (beh, cyklistika, workout ihriská) so zámerom aj vyčistiť pľúca aby sme do bubliny nevniesli nejakú Covidovú nálož. Nakoľko však už aj mňa prechádza trpezlivosť („… svetové plávanie beží, kým my sa plazíme“), snáď niečo vymyslíme, prípadnú  informáciu, pokyny rozošleme prostredníctvom skupiny v Messenger.

Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencom, tentoraz dospelým, veľa zdravia, šťastia a úspechov v súkromnom i športovom živote:

 • Zuzana Jusková (13.4.1974) – 16.8.2017 premožiteľka kanálu La Manche v slovenskom rekorde 11 hodín a 16 min.
 • Janka Turan (16.4.1981) – trénerka ŠKP Košice a
 • Emerich „Imi“ Kassai (18.4.1967) – dlhoročný tréner ŠKP Košice

Predpokladaný plán najbližších akcií

 • 25.4.-5.5.2021, sústredenie v AquaCity-bublina Poprad
 • 14.-16.5.2021, Jarné kontrolné preteky juniori-seniori, Aquacity Poprad

So športovým pozdravom, želaním trpezlivosti ale stálej aktivity a keep smiling & swimming,

Plán 05.04.-11.04.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

S prianím príjemných a veselých Veľkonočných sviatkov

športovcom, rodičom a všetkým priaznivcom plávania.

                            Tréneri ŠKP Košice

Na základe súčasného vývoja pandémie na Slovensku a prognóz odborníkov sa dá od 12.-tého apríla očakávať zmiernenie opatrení, i tých, ktoré súvisia so športom. Som optimista takže verím že v tom termíne zahájime kondičné tréningy v menších skupinách podobným spôsobom ako v máji minulého roku. V termíne od 21.4. plánujeme ďalšie 10-dňové sústredenie v AquaCity-bubline v Poprade. V máji by sa mali uskutočniť kontrolné preteky pre žiakov i juniorov/seniorov (Ssl. a Vsl. oblasť) tentoraz v popradskej AquaCity bubline.

Kedy sa ale pristúpi ku otváraniu bazénov za rozumnejších podmienok ako pre 6 osôb – to je vo hviezdach. Zlatým padákom pre plávanie bude (verím) leto na ČH-čku, ktoré snáď prežijeme v bazéne aspoň tak ako v minulom roku.

Aktuálne

 • Finančné vyrovnanie prerušeného sústredenia (12.-17.3.2021) v AquaCity-bubline:
  • Účastníci, ktorí uhradili sústredenie vo výške 400,-/450,- Eur majú možnosť vrátenia 50% čiastky (zaslať e-mail, sms alebo telefonickú správu pani Žeňuchovej), prípadne previesť túto  čiastku na plánované aprílové sústredenie.
  • Účastníkov ktorí úhradu zatiaľ nevykonali, prosíme o skoré zaslanie príslušnej čiastky 200,-/225,- Eur na účet ŠKP Košice.
 • V tréningovej príprave vzhľadom k pandemickým nariadeniam vlády SR pokračujeme naďalej individuálnou formou. Čerstvých post-Covidových športovcov upozorňujeme na opatrný nábeh do plnej prípravy, využívajúc ľahšie formy športovej prípravy (viac chôdze než behu, stacionárne bicykle, cyklistiku, …), strečing, pilates, jogu.
 • Zdieľam názor – „Plavci by sa mali stať študentmi svojho športu“ a tréningový denník by mal ich osožným, osobným projektom.

Narodeninový oslávenec – tentoraz jediný. Kolektív športovcov a trénerov praje oslávencovi, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Richard Tatarka (10.4.2007)

Predpokladaný plán najbližších akcií

 • 21.4.-1.5.2021, sústredenie v AquaCity-bublina Poprad (v jednaní).

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Plán 29.-04.04.2021:

Aktuality

Hovorí sa „šťastie v nešťastí“, závisí, ktorá strana zhody okolností vás postihla. Kluby ktoré boli s nami na sústredení v AquaCity bubline musia hovoriť o šťastí, keď v stredu 17.3. v pravý čas identifikovali v našej výprave jediného pozitívneho, že ich to nezasiahlo. Korona si však nevyberá a počet pozitívnych v našom tíme stúpol na 9, našťastie u všetkých s ľahkým priebehom. Je zrejmé, že scenár „bubliny“ s opatrením AG-screeningu v piaty deň pobytu nie je náhodným, ale odborným rozhodnutím.

Zo života skupiny.

 • V pondelok 22.3. sa do AquaCity bubliny znova vrátila na sústredenie v rámci prípravy na Majstrovstvá Európy aj slovenská para-reprezentácia vrátane Denisa Nadzona (ŠKP Košice). Tá v nej zotrvá až do 11.4., 15.4. sa aj s Denisom presúva na preteky do talianskeho Lignana. Po návrate by mala spoločná príprava para-plavcov  pokračovať až do odjazdu na ME v X-Bionicu. Taký je plán, ten je ale ovplyvnený skutočnosťou, že niektorí z para-plavcov nemali možnosť kvôli pandemickej situácii absolvovať v zahraničí súťaže, na ktorých sa udeľovali medzinárodné klasifikácie. Tá je však podmienkou k účasti na ME. Veríme že sa to ešte vyrieši a na Majstrovstvách Európy sa reprezentácia para-plavcov zúčastní v plnom počte.
 • V príprave na Majstrovstvá Európy juniorov v triatlone (júl 2021, rakúsky Kitzbűhel) je Peter Rojtáš, ktorý 4. apríla odlieta s tímom reprezentanta Richarda Vargu na ďalšie sústredenie v Tenerife/ESP. V máji ho ešte čakajú Majstrovstvá SR juniorov a v júni Európsky pohár juniorov v Taliansku.

Plavecké diania aj napriek korone v športovom svete v rámci blížiacich sa Majstrovstiev Európy (17.-23.5.2021, Budapešť) a Olympijských hier (23.7.-8.8.2021, Tokyo) pokračujú. Tento týždeň ma z hľadiska výkonov ale i priebehu podujatí zaujali:

 • Majstrovstvá Maďarska v plávaní, ktoré prebiehali od utorka do soboty v budapeštianskej Duna-aréne, priniesli viacero splnených A-limitov na OH ale i druhý najlepší svetový výkon všetkých čias Kristofa Milaka na 200m motýlik časom 1:51.40 min. Zaujímavá je (pre nás) skutočnosť, že program majstrovstiev sa z dôvodu modelovania olympijského programu plával s poobedňajšími rozplavbami a doobedňajším finále.
 • Výkon slov.reprezentanta Mateja Dušu, pôsobiaceho v americkom Charlotte, na pretekoch International senior Cup v americkom Saint Petersburgu na Floride, ktorý munulý štvrtok  vo finále disciplíny 50m v.spôsob časom 22,71 sek. vytvoril nový slovenský rekord a zároveň splnil A-limit na ME v Budapešti. Zaujímavým bolo, že rozplavby sa plávali v bazéne na šírku 25 yardov (50 yard = 45,72 m) a počas obeda zmenili bazén, aby sa samotné finále konalo na 50m bazéne. Pozrel som si na FB SPF video z tohto výkonu a chvíľu som mal pocit, že sa jedná o video z prostredia  minuloročných Štúrovských stoviek, doporučujem k zhliadnutiu.

V tréningovej príprave pokračujeme naďalej individuálnou formou, počas Veľkonočných prázdnin s využitím zvýšeného pobytu v prírode (beh, turistika, cyklistika). Tým ktorí teraz prekonali Covid ochorenie však doporučujeme postupné zapojenie do kondičnej prípravy až po ukončení karantény a úplnom doliečení.

Narodenínoví oslávenci – kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Vanda Vašková (29.3.2011),
 • Alex Tkáč (1.4.2007) a
 • Gabika Jurtinusová (2.4.2007)

Predpokladaný plán najbližších akcií

 • Apríl 2021, sústredenie v AquaCity Poprad, termín zatiaľ neurčený.

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov športovcom a ich rodinám

prajú tréneri ŠKP Košice

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Plán 22.-28.3.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Úvodom

Človek mieni, Covid mení.
I napriek dlhotrvajúcemu lockdown-u bolo pre tréningovú skupinu SKÁ-URB posledné obdobie skutočne hektické. Od začiatku januára sa nárazovo striedali, pre trénerov, obdobia plnenia povinností – prípravy, organizovania a zabezpečovania sústredení a účastí na Kontrolných pretekoch, Veľkej cene Slovenska, športovci v tom čase zvládali dištančné vzdelávanie a individuálnu kondičnú prípravu, s obdobiami samotných sústredení a súťaží v bublinách. Dlhé pobyty v uzatvorených karanténnych podmienkach v ktorých sa tvrdými tréningami pokúšalo doháňať zameškané, stovky prejazdených kilometrov strávených v autách, mikrobusoch, niet divu, že to v určitom okamihu prasklo.

Aktuality

V zhone posledných týždňova som nemal času na prípravu a rozosielanie pokynov, v tejto časti zhrniem aspoň udalosti posledných štyroch týždňov.

 • V dňoch 11.-21.2.2021 – sme absolvovali v šamorínskom X-Bionic-u sústredenie, v ktorého závere sa uskutočnili Kontrolné preteky juniorov a seniorov Slovenska (25m bazén). Štatistika ŠKP Košice z Kontrolných pretekov – 10 športovcov, 70 štartov v nich 40 osobných rekordov, podrobné zhodnotenie sústredenia i výsledkov nájdete v prílohe (2021-02-11_21-X-Bionic-vyhodnotenie.pdf)
 • Necelé dva týždne po návrate sme 3.marca vycestovali opäť do Šamorína, na medzinárodnú Veľkú cenu Slovenska (5.-7.3.2021, 50m). Okrem 5-člennej skupiny plavcov štartoval na nej i paralympionik ŠKP Košice Denis Nadzon, ktorému sa v rámci VCS podarilo v disciplíne 400 m v.spôsob splniť ďalší limit na Majstrovstvá Európy v para plávaní (17.-23.5. v portugalskej Madeire). Potešujúca bola i bilancia našich plavcov, v 40-tich štartoch vytvorili 25 nových osobných rekordov a sedem krát štartovali vo finále. Výpis výsledkov je v prílohe (SKPKE-VCS2021-Vysledky.pdf)
 • V piatok 12.3. sme vycestovali na 10-dňové sústredenie do karanténneho centra AquaCity v Poprade. Do bubliny sme po otestovaní vstúpili 13 športovcov a 2 tréneri. Sústredenie sa rozbehlo nad očakávanie nás, trénerov, veľmi dobre. V stredu 17.3., v piaty deň pobytu sme absolvovali AG-screening s pozitívnym výsledkom jedného športovca. Po konzultácii manažmentu bubliny s RÚVz bola bublina na čas potrebnej dezinfekcie rozpustená, všetky výpravy pobyt na päť dní prerušili alebo sústredenia ukončili a zariadenie opustili. Organizačne sme zabezpečili odvoz celej skupiny v malých skupinách do Košíc a rozoslali pre vzniknutú situáciu príslušné pokyny. Dokumentácia tréningovej činnosti zo sústredenia je v prílohe (Tren_dennik-Sustredenie-Pp.pdf)
 • V tréningovej príprave pokračujeme individuálnou formou. Doporučujeme – plánom kondičnej prípravy (Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR.pdf – bol už rozoslaný), ďalšie pokyny budú rozosielané v messenger skupinách Plavanie-SŠŠ-KE a ŠKP-juniori-seniori.
 • Upozornenie. Dokumentácia tréningovej činnosti v tréningových denníkoch (TD). U športovcov SŠŠ je vedenie zápisov v TD a zasielanie (scan, foto) ku kontrole a archivácii povinnosťou ku klasifikácii predmetu Športová príprava. Vedenie záznamov v TD doporučujeme všetkým športovcom.

Narodenínoví oslávenci – trochu som to v poslednom čase zanedbal, z toho dôvodu uvádzam oslávencov minulého a budúceho týždňa. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov.

 • Adam Forrai (14.3.2005),
 • Rasťo Husovec (14.3.1999),
 • Dominik Lizák (15.3.2007) a
 • Charlotte Ferková (22.3.2010)

Predpokladaný plán najbližších akcií (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k pandemickej situácii):

 • Apríl 2021, sústredenie v AquaCity Poprad, termín zatiaľ neurčený.

2021-02-11_21-X-Bionic-Vyhodnotenie

Tren_dennik-Sustredenie-Pp

SKPKE-VCS2021-Vysledky

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 8.-14.2.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Úvodom

Situácia s vírusom Covid19 sa ani po roku nezlepšuje.Termín hromadného otvárania bazénov je zatiaľ v nedohľadne.V súlade s Covid-semaforom sa snáď podarí realizovať viac karanténnych stredísk pre plávanie – bublín (veríme v Spišskú Novú Ves, prípadne Poprad). V každom prípade, ešte na pár mesiacov, sa musíme pripraviť na situáciu – menej práce v bazéne – viac práce na suchu. Od trénerov si to vyžaduje spojenie intuitívnej s odborne podloženou prácou v oblasti športovej prípravy. Tomu slúžia i súčasné možnosti šamorínskych pobytov – vyžaduje si to však odovzdávanie overených skúseností  ako v rámci celoslovenskej komunity trénerov, tak i na úrovniach klubov. Od športovcov to chce vysokú dávku silnej vôle a často sebazaprenia – nepriaznivé obdobie prekonať a pri športe vydržať.

Aktuality

Na základe opatrení vlády SR sú naďalej uzatvorené športoviská, bazény, platia zákazy vychádzania, stretávania sa …. To znemožňuje akúkoľvek formu spoločnej športovej prípravy, naďalej zotrvávame v režime individuálnej tréningovej prípravy.

Ku individuálnej športovej prípravy – súbory cvičení, pokyny a doporučenia som Vám už rozosielal, zhrniem a doplňam:

 • Denné posilňovanie vlastným telom: kľuky – drepy – brucho – planky …. zaradiť beh, najmä ráno, pred dištančným vyučovaním (úvodom indiánsky – striedať rýchlu chôdzu s behom), fartlek (striedať voľnejšie s rýchlymi úsekmi), podľa možností výbehy do svahu, znožmé výskoky po schodoch (príležitostí je dostatok ako vonku, tak i na schodištiach bytoviek, …).
 • Využívanie domácich stacionárnych bicyklov.
 • Súbor cvičení pre plavcov v období koronavírusu v domácich podmienkach -súbor FINA-Train_Home.pdf – rozoslaný
 • Plán kondičnej prípravy – súbor „Suchá príprava ŠKP Košice 1. polrok.xlsx – rozoslaný
 • Dvojtýždňový plán kondičnej prípravy – súbor Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR.pdf  (Black Lion Swimming Club, Gillingham, p.Jurčo/GBR) – rozoslaný
 • Plavecký strečing – súbor „korytnačiek“viac krát rozoslaný
 • Nové. Pre strečing najmä ramien pripájam link na online cvičenia (cca 20min) Yoga for Shoulders  //www.youtube.com/watch?v=Kp61LoaB2Js
 • Nové. Kým u nás vláda drží bazény prísne zatvorené, v Európe (o svete nehovoriac) sa už rozbieha plavecká sezóna. 5.-7. 2.2021 prebieha vo francúzskom Nice (50m) prvé kolo seriálu FFN Golden Tour. Zo sobotňajších výsledkov ma zaujal 200m motýlik muži s finálovou účasťou až 4 maďarských reprezentantov (3 medailové umiestnenia, viď obrázok nižšie) a víťazstvo K.Hosszú na 400m pol.preteky. V súvislosti s Hosszú pripájam link na zaujímavú analýzu Katinka Hosszú IM Stroke Technique Analysishttps://www.youtube.com/watch?v=sqrhQQSbFuc  – stojí za to obetovať 10 min k pozornému zhliadnutiu tohto videa.
 • Upozornenie. Dokumentovanie tréningovej činnosti v tréningových denníkoch (TD). U športovcov SŠŠ je vedenie zápisov v TD a zasielanie (scan, foto) ku kontrole a archivácii povinnosťou ku klasifikácii predmetu Športová príprava. Upozornenia na zaslanie boli už menovite zverejnené sieťou Messenger. Vedenie záznamov v TD doporučujeme všetkým športovcom.

Vo štvrtok 10.2.2021 vycestuje v rámci prípravy a účasti na Kontrolných pretekoch juniori a seniori 2021 10-členná skupina športovcov ŠKP (SŠŠ) Košice do Olympijského karanténneho centra pre vrcholových športovcov. Platia však sprísnené podmienky účasti, všetci musia mať platné (72 hod) AG testy, na mieste sa podrobia meraniu teploty a PCR-testu, zostávajú v karanténe po obdržanie výsledku. Pri opúšťaní X-Bionicu sa opäť podrobia AG-testu. Akcia je v štádiu organizačného zabezpečovania – informácie budú rozoslané prostredníctvom messengera.

Tentoraz vzácní narodenínoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom, veľa zdravia, šťastia a nakoľko sú to už dospelí ľudia – veľa úspechov a spokojnosti v pracovnom i osobnom živote.

 • Mgr. Denisa Polláková, rod. Kipikašová (13.2.1973), bývalá juniorská reprezentantka, neskôr reprezentačná a klubová trénerka
 • Mgr. Ivan Šulek (13.2.1962), bývalý reprezentačný a klubový tréner, v súčasnosti prezident SPF a
 • Július Samuelis (14.2.1948), bývalý úspešný reprezentačný a klubový tréner

Predpokladaný plán najbližších akcií (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k pandemickej situácii):

 • 11.-21.2.2021 – sústredenie, Kontrolné preteky, 25m – Šamorín, X-Bionic
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice – nepravdepodobné
 • 5.-7.3.2021 – Veľká cena Slovenska, 50m, Šamorín

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 1.-7.2.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Úvodom

 

V nedeľu 24.1.2021 sa vrátili zo šamorínskeho X-Bionicu po 10-dňovom sústredení aj plavci ŠKP Košice. Podmienky výborné, cena vysoká, nie som presvedčený, že si to všetci uvedomujú. SPF prispievala na sústredenie slovenským juniorským a seniorským reprezentantom, vrátane EYOF výberu 8 chlapcov a 8 dievčat. Nás sa to však netýkalo. Osobne sa s výkonnostnou úrovňou klubu neviem zmieriť. Mám (ne)výhodu, že som v klube za 60 rokov prežil všetky úspešné obdobia. Striedali sa v nich roky s úspechmi žiackych kategórií s obdobiami úspechov juniorov, seniorov. Kontinuálne sme produkovali reprezentantov na vrcholné Európske a svetové podujatia. Poslednými mohykánmi boli Mimovičová a Mikušová, potom už len pár pokusov až do stratena. Výhovorky na koronu nám nepomôžu, podmienky majú všetci podobné. O pár dní sa snáď pôjde do Šamorína znova, niektorí dostanú šancu – využite ju, dokážte to, čo roky dokazovali tí pred Vami.

15.11.2021 – 60.-te výročie ČH-ŠKP Košice

Skála Juraj

Aktuality

Situácia s pandémiou koronavírusu na Slovensku je naďalej vážna, pretrvávajú opatrenia vlády SR, uzatvorené sú športoviská, do 8.2.2021 platia zákazy vychádzania, stretávania sa …. To znemožňuje akúkoľvek formu spoločnej športovej prípravy, naďalej zotrvávame v režime individuálnej tréningovej prípravy.

Výnimkou je možnosť športovej prípravy v Olympijskom tréningovom centre pre vrcholových športovcov v bubline X-Bionic v Šamoríne. V dňoch 14.-24.1.2021 absolvovalo v nej sústredenie 10 športovcov ŠKP Košice so štyrmi z PK Chemes Humenné. V prílohe prikladám Záverečnú správu trénera zo sústredenia.

Individuálna športová príprava – prehľad už rozoslaných súborov cvičení, pokyny a doporučenia.

 • Denné posilňovanie vlastným telom: kľuky – drepy – brucho – planky …. Doporučujem zaradiť beh, najmä ráno, pred dištančným vyučovaním (úvodom indiánsky – striedať rýchlu chôdzu s behom), fartlek (striedať voľnejšie s rýchlymi úsekmi), podľa možností výbehy do svahu, znožmé výskoky po schodoch (príležitostí je dostatok ako vonku, tak i na schodištiach bytoviek, …).
 • Využívanie domácich stacionárnych bicyklov.
 • Jednoduchší ale obsiahly súbor cvičení pre plavcov v období koronavírusu v domácich podmienkach je z dielne svetovej plaveckej federácie FINA, bol Vám rozoslaný (súbor FINA-Train_Home.pdf).
 • Plán kondičnej prípravu spracovaný p.Sabolom Vám bol rozoslaný v predošlom e-maily (súbor „Suchá príprava ŠKP Košice 1. polrok.xlsx“).
 • V poslednej e-mail správe bol rozoslaný aj dvojtýždňový plán kondičnej prípravy zostavený pánom Jurčom, vedúcim trénerom plávania Black Lion Swimming Club-u v Gillingham/GBR (súbor Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR.pdf).
 • Denne venujte čas (plaveckému) strečingu – súbor „korytnačiek“ ktorý som Vám už viac-krát rozoslal. Precvičujte a zaznamenávajte si šírku úchopu na tyči pri výkrute – uvoľnenosť ramien.
 • Prostredníctvom messenger skupiny ŠKP-juniori-seniori Vám budú rozosielané ďalšie pokyny ku športovej príprave.
 • Dokumentovanie tréningovej činnosti v tréningových denníkoch (TD). U športovcov SŠŠ je vedenie zápisov v TD a zasielanie (scan, foto) ku kontrole a archivácii povinnosťou ku klasifikácii predmetu Športová príprava. Upozornenia na zaslanie boli už menovite zverejnené sieťou Messenger. Vedenie záznamov v TD doporučujeme všetkým športovcom.

V dňoch 19.-21.2.2021 sa v Šamorínskej bubline uskutočnia kontrolné preteky pre juniorov a seniorov, s možnosťou plnenia repre- a ÚTM- limitov. Klubová predstava, silne omedzená finančnou situáciou, v súlade s ponukou sústredení v X-Bionic-u, je realizovať pobyt v bubline v termíne 11.-21.2.2021 – vrátane účasti na kontrolných pretekoch.
Pobyt je náročný po finančnej a bude náročný po športovej (sústredenie a preteky) stránke. Do nominácie prejednanej vedením klubu boli zaradení športovci ktorí majú výkonnosť blížiacu sa k limitom a vôľu (morálne vlastnosti), s cieľom dlhodobo a zodpovedne (znamená aj tvrdo), sa venovať športovej príprave. Podmienkou účasti je však splnenie všetkých záväzkovklubových (vyrovnaný účet oddielových príspevkov) i tréningových – dokumentácia tréningovej činnosti za posledné obdobie (TD).
Nominácia: Čajbiková, Čižmáriková, Sýkorová -> Krafčíková V., Žeňuchová, Áron, Čekan, Kobilic, Nagy Jakub, Rojtáš, Šimčák, Varhač a Vaško
Žiaľ, uvedenú akciu v je v možnostiach klubu uskutočniť iba pri finančnej (zhruba 50%) spoluúčasti športovcov – rodičov vo výške 400,- Eur.

Všetky ďalšie pokyny k tejto akcii budú oznámené po uzavretí nominácie.

Predpokladaný plán najbližších akcií (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k pandemickej situácii):

 • 11.-21.2.2021 – sústredenie, kontrolné preteky – Šamorín, X-Bionic
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice – otázné
 • 5.-7.3.2021 – Veľká cena Slovenska, Šamorín

2021-01-14-X-Bionic-sustredenie-Zaver_sprava

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 11.-24.1.2021:

Vážení rodičia, športovci (tréningová skupina Skála – Urbanský)

Úvodom

Prázdniny končia, v pondelok 11.1.2021 začína pre študentov vyučovanie dištančnou formou. Situácia s pandémiou koronavírusu na Slovensku je skutočne vážna, opatrenia vlády SR uzatvorili športoviská, minimálne do 24.1.2021 platia zákazy vychádzania, stretávania sa …. To znemožňuje akúkoľvek formu spoločnej športovej prípravy, musíme sa znovu vrátiť ku individuálnej forme tréningov. Výnimkou je možnosť športovej prípravy v Olympijskom tréningovom centre pre vrcholových športovcov v bubline X-Bionic v Šamoríne.

Pokyny pre obdobie do 24.1.2021

So športovou prípravou sa teda vrátime do obdobia individuálnych tréningov počas prvej vlny pandémie (marec – apríl minulého roku). Možností je dostatok, zvoľte si podľa svojich možností, cvičenia už poznáte, preto uvediem len ich prehľad, pripomeniem súbory cvičení a doporučenia.

 • Denné posilňovanie vlastným telom: kľuky – drepy – brucho – planky …. Doporučujem zaradiť beh, najmä ráno, pred dištančným vyučovaním (úvodom indiánsky – striedať rýchlu chôdzu s behom), fartlek (striedať voľnejšie s rýchlymi úsekmi), podľa možností výbehy do svahu, znožmé výskoky po schodoch (príležitostí je dostatok ako vonku, tak i na schodištiach bytoviek, …).
 • Využívajte domáce stacionárne bicykle (aj na cestu na dištatnčné vyučovanie 😂).
 • Jednoduchší ale obsiahly súbor cvičení pre plavcov v období koronavírusu v domácich podmienkach je z dielne svetovej plaveckej federácie FINA, je v prílohe: FINA-Train_Home.pdf
 • V mysliach sa vráťte na začiatok minulého roku, kedy kondičnú prípravu spracoval a viedol p.Sabol. Plán je v prílohe v súbore „Suchá príprava ŠKP Košice 1. polrok.xlsx“, oprášte si spomienky a zamerajte sa na listy „Všeobecná … a Špeciálna aeróbna príprava“. Ak by niekto potreboval konzultáciu, tel. 0905 513 464 alebo e-mailom na fischer2@azet.sk (p.Sabol).
 • V prílohe nájdete aj náročnejší – dvojtýždňový plán kondičnej prípravy, ktorý ste si pochvaľovali počas prvej vlny pandémie. Je zostavený pánom Jurčom (absolvent košického Športového gymnázia v roku 1993), v súčasnosti vedúcim trénerom plávania Black Lion Swimming Club-u v Gillingham/GBR (v prílohe súbor Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR.pdf).
 • Nezabúdajte denne venovať čas (plaveckému) strečingu – súbor „korytnačiek“ ktorý som Vám už viac-krát rozoslal. Precvičujte a zaznamenávajte si šírku úchopu na tyči pri výkrute – uvoľnenosť ramien.
 • Nezabudnúť na dokumentovanie tréningovej činnosti v tréningových denníkoch. Udržiavajte sa na diaľku v kontakte, povzbudzujte sa, zdieľajte si svoje skúsenosti, nápady, … „Deň po tom“ Vás rýchlo preverí, ako ste trénovali v čase pandémie.

Z pohľadu plaveckého športu v Košiciach, s plavárňou uzatvorenou od 15.10.2020 (ku dnešku už štyri mesiace), je však pre športovcov kritická aj potreba špecifickej športovej prípravy v bazéne. V súčasnosti je jediná možnosť bazénovej prípravy v bublinovom systéme schválenom Úradom regionálneho zdravotníctva.

Po ukončení aktívnej činnosti reprezentantiek Mimovičovej, po nej Mikušovej vzniklo v ŠKP v oblasti plnenia kritérii pre reprezentáciu SR vákuum. Niektorí síce „nabehli“, ale príliš rýchlo sa aj vytratili, tvrdšia práca nebola každému po chuti. Do toho zasiahol Covid a rok 2020 neumožnil ani potrebnú športovú prípravu, ani dostatok súťaží pre plnenie reprezentačných limitov. Z toho vyplývajúcim cieľom klubu pre rok 2021 je zameranie sa na prípravu adeptov reprezentácie – najmä juniorov a EYOF-árov (užší výber) v kolektíve vytvárajúcom pre to konkurenčné prostredie (šírší výber). Tréneri – sledujeme Vašu prípravu, aktivitu a výsledky. Zo strany športovcov je potrebné rešpektovať že šancu má každý ale, účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže/akcie a finančným možnostiam klubu.

 • Slovenská plavecká federácia ponúkla pre kluby možnosť absolvovať sústredenie v termíne 14.-24.1.2021 v bubline X-Bionic v Šamoríne za nasledovných podmienok: negatívny antigénový test, doprava na náklady klubu, vstupný PCR test (70,-Eur), denná réžia (ubytovanie a strava) 68,-Eur. Náklady na prenájom bazéna idú na ťarchu SPF. Celkové náklady na pobyt na osobu sú min. 800,- Eur. V rámci finančných možností klubu a súčasnej výkonnostnej situácie absolvujú sústredenie s podmienkou 50% spoluúčasti (t.zn. 400,- Eur) sústredenie (užší výber) chlapci Kobilic, Vaško, Čekan, Áron, Nagy Jakub a Šimčák, dievčatá Čajbiková, Žeňuchová, Čižmáriková a Jurtinusová. Denis Nadzon absolvuje sústredenie v rovnakom čase s SPV (Slovenský paralympijský výbor). Organizačné pokyny budú oznámené aplikáciou Messenger v pondelok (po obdržaní pokynov SPF). Veci zo šatní si vyzdvihnete v pondelok poobede v čase medzi 16:00 – 17:00 – podľa pokynov ktoré obdržíte cez Messenger.

Narodenínoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom, niektorým i trochu oneskorene, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:

 • Lenka Melničáková (3.1.2003)
 • Nikolas Semančík (8.1.2002) a
 • Johanna Lörincová (17.1.2004)

Predpokladaný plán akcií – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k pandemickej situácii):

 • 6.-14.2.2021 – sústredenie (širší výber) (v štádiu riešenia)/HUN
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice

FINA-Train_Home

Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR

Suchá príprava ŠKP Košice 1. polrok

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán záver roka 2020:

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodom

 

Aktuality

 • Všetko podstatné o našej účasti na Bublina – Kontrolné preteky organizované Slovenskou plaveckou federáciou v dňoch 18.-20.12.2020 v šamorínskom X-Bionic-u nájdete:
 • Simona Sabolová sa pred odletom do Košíc na prázdniny zo španielskej Valencii kde absolvuje ročný študijný pobyt a zároveň intenzívne trénuje, zúčastnila v dňoch 21./22.12.2020 v Castellóne s klubom C.N. Ferca-San Jose Španielského pohára družstiev. V 50m bazéne si vytvorila nové osobáky a to v disciplínach 50m motýlik časom 29.95 sek. (v štafete 29.92) a 100m motýlik časom 1:07.22 min.
 • Zimné sústredenia
  • Štrbské pleso/Svit skupina SKÁ-URB v dňoch 10.-16.1.2021 je zrušené
  • Geravy v dňoch 2.-8.1.2021, podľa informácii a pokynov – p. Kassay (zverejňované cez Messenger)
 • Ďalšia športová príprava. Súčasná pandemická situácia nám 10.1.2021 nám nepovoľuje žiadnu skupinovú prípravu v posilke … Do toho času využívajte formy individuálnej kondičnej prípravy –  skúseností máte z tohto roku dostatok. Vaša potreba tréningovej prípravy vo vode je už kritická. Pandemická situácia sa však v mesiacoch  január – február výrazne nezlepší, musíme naďalej rátať, dúfajme už, s miernejšími opatreniami. Naša predstava je, absolvovať v tomto období (v menšom počte, v prvej línii reprezentanti, kandidáti repre, ÚTM, …) s dostatočným odstupom, striedajúc s kondičnou prípravou, dve bazénové sústredenia (Bublina, iná možnosť – domáca, zahraničná …). Sme o tom v jednaní s SPF, ako aj s okruhom ďalších spriaznencov. Bude to však finančne náročnejšie obdobie.
 • Tréningové denníky. Tí ktorí absolvovali v poslednom čase skupinovú kondičnú prípravu, obdržali tréningové denníky pre záznam tréningovej činnosti v roku 2021. Mimo košickým členom skupiny ich rozosielam poštou. Pokyny, vzory a podklady k vyplňovaniu (najlepšie výkony, výkonnostné ciele, …) Vám rozošlem začiatkom januára.

Predpokladaný plán súťaží – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k pandemickej situácii):

 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 51. týždňa 2020

Úvodom

FANTASTICKÁ SPRÁVA PRE KOŠICE Budeme mať najväčšiu a najkrajšiu plaváreň na Slovensku. … Urobili sme maximum pre to, aby Košičania nemuseli chodiť plávať do zahraničia, alebo do iných miest. … Dnešný deň je tak pre Košičanov, prelomový! Prepojením plavárne s kúpaliskom Červená Hviezda, budeme mať moderný komplex pre rodiny, rekreačných plavcov a športovcov, s celoročným využitím. Na svoje si prídu, v relaxačnej časti s tobogánmi, aj rodiny s deťmi. …Peniaze na komplexnú rekonštrukciu máme schválené. Robíme to pre Košičanov. Facebook, 8.12.2020, Jaro Polaček – primátor mesta Košice

Aktuality

 • Slovenská plavecká federácia organizuje v dňoch 18.-20.12.2020 v šamorínskom X-Bionic-u za dodržania prísnych pandemických opatrení „Bublina kontrolné preteky“. Súťaže sa zúčastňujú reprezentanti Šamorínskeho sústredenia a môžu sa ich zúčastniť i športovci zaradení do ÚTM 2020. Zo športovcov ŠKP Košice tak majú príležitosť zúčastniť sa: Čajbiková, Krafčíková V., Sabolová (t.č. v zahraničí), Žeňuchová, Kobilic, Šimčák, Varhač a Vaško (účastník repre-sústredenia). Trénermi sú Skála a Urbanský. Účasť so športovcami bola osobne prejednaná, všetci obdržali informácie o pandemických podmienkach. Odchod výpravy bude mikrobusom vo štvrtok ráno, príchod v nedeľu večer. Antigénneho testovania sa zúčastníme spoločne v utorok – informácie obdržia športovci v pondelok prostredníctvom messengera (po upresnení miesta testovania). Náklady spojené s dopravou a PCR testom pri vstupe do bubliny uhrádzame z prostriedkov klubu, pobytové náklady sú hradené SPF. Výbor ŠKP Košice – Plávanie schválil pre športovcov nulový štartovný poplatok. Nominácia s prihlásenými disciplínami je v prílohe tejto správy.
 • Uplynulý týždeň sme v rámci tréningov v posilňovni uskutočnili nasledovné testy všeobecnej telesnej pripravenosti:
  • chlapci – zhyby – dynamická sila horných končatín,
  • dievčatá – zhyb a výdrž v zhybe – silovo-vytrvalostné schopnosti (pre chlapcov i dievčatá upresňujem spôsob úchopu – nadhmatomviď. obrázok v závere správy),
  • skok do diaľky z miesta – výbušná sila dolných končatín,
  • sed – ľah (2 min) – dynamická sila brušného svalstva,
  • hĺbka predklonu – ohybnosť,
  • šírka úchopu na tyči pri výkrute – ohybnosť (testovanie uskutočníme v najbližšom čase).
  • Výsledky spracujeme a zverejníme po uzatvorení testovania (do konca roka).
 • Skupinové tréningy.Tréningy skupiny Skála – Urbanský  v klubovej posilňovni pokračujú po skupinách v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00-17:15 a 17:15-18:30 hod. Aktuálne zloženia skupín budú zverejňované aplikáciou Messenger. Pokiaľ sa niektorí zo zoznamu nemôžu tréningu zúčastniť, prosíme o urýchlené zaslanie správy administrátorovi, nominuje sa ďalší športovec. Prosíme o dodržiavanie času zrazu (15:50 a 17:05), používanie prezúviek na cvičenie a nosenie vlastných uterákov. V prípade výjazdu ÚTM-károv s trénermi Skálom a Urbanským do Šamorína (štvrtok, piatok), tréningy zabezpečia tréneri p.Sabol a p.Kassay. Ostatní vrátane tých, ktorí v daný deň nie sú skupinovej príprave, zostávajú naďalej v režime individuálnej dištančnej prípravy.
 • Vedenie tréningových denníkov s dokumentovaním všetkých tréningových aktivít (minimálny obsah – dátum, čas a popis aktivity, doporučujeme vytvoriť si i fotodokumentáciu) je stálou úlohou športovcov tréningovej skupiny (u študentov SŠŠ povinnosťou s každotýždenným zasielaním trénerom). V priebehu budúceho týždňa obdržia členovia a kandidáti na ÚTM („Vianočný“) dar  od klubu – „Tréningový denník športovca“ pre záznam Vašej športovej činnosti v roku 2021. Pokyny k vyplňovaniu vysvetlíme a rozošleme i v digitálnej forme.
 • Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje k narodeninám veľa zdravia, šťastia, športových a úspechov v súkromnom živote oslávencom:
  • Jakub Mohler (18.12.1998) a
  • Emka Beérová (20.12.2005)

Predpokladaný plán súťaží a sústredení v mesiacoch január – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k súčasnej situácii):

 • 10.-16.1.2021 – Zimné sústredenie skupiny SKÁ-URB, Štrbské pleso/Svit (max. 18 a tréneri). Ale … , vzhľadom ku dlhej prestávke bez možnosti prípravy v bazéne, zvažujeme nahradiť špecifickým – plaveckým sústredením.
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice

Na záver obrázok, český fitness tréner Jan Kareš pri vytváraní svetového rekordu (18.11.2017) v zhybovaní bez opustenia hrazdy – 238 zhybov.

SKPKE-Bublina-Prihlasky_zoznam

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 50. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodom

“Nech aj ministerstvo školstva vidí že sa to dá a nebude hľadať výhovorky.

Tisíce plavcov, pólistov a akvabel čaká kedy sa dostanú do bazénov a my tu máme každý deň počúvať výhovorky ako sa to nedá zabezpečiť, keď aj WHO oznámilo že v bazénoch covid nehrozí. Rozhodol som sa to zobrať do vlastných rúk a ukázať že sa to naozaj dá “ dodal premiér.

Dnes je to fikcia prispôsobená pre SPF podľa dnešnej tlačovky premiéra vo vzťahu k otvoreniu škôl. Ale aj otvorenie bazénov pre 6 osôb je fikcia krízového štábu.

Facebook, Ivan Šulek

Aktuality

 • Naďalej počúvame on-line príhovory, rozhovory, sledujeme reportáže zo Šamorínskej „bubliny“, ale čo a dokedy s ostatnými? Dievčatá na fitnes, chlapci na kulturistiku? Aj ďalší týždeň pokračujeme v Košiciach v skupinových tréningoch v klubovej posilňovni.
 • Denis Nadzon úspešne ukončil vo štvrtok sústredenie v šamorínskom X-Bionic Sphere rezorte a v piatok sa už pridal k ostatným na tréning v posilňovni. Šimon Vaško pokračuje v sústredení v „bubline“ až do 21. decembra.
 • Skupinové tréningy.Tréningy skupiny Skála – Urbanský  v klubovej posilňovni pokračujú po skupinách v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00-17:15 a 17:15-18:30 hod. V rámci tréningov v tomto týždni uskutočníme aj časť testovania všeobecnej motorickej výkonnosti. Aktuálne zloženia skupín budú zverejňované aplikáciou Messenger. Pokiaľ sa niektorí zo zoznamu nemôžu tréningu zúčastniť, prosíme o urýchlené zaslanie správy administrátorovi, nominuje sa ďalší športovec. Prosíme o dodržiavanie času zrazu (15:50 a 17:05), používanie prezúviek na cvičenie a nosenie vlastných uterákov.
 • Ostatní vrátane tých, ktorí v daný deň nie sú skupinovej príprave, zostávajú naďalej v režime individuálnej dištančnej prípravy.
 • Vedenie tréningových denníkov s dokumentovaním všetkých tréningových aktivít (minimálny obsah – dátum, čas a popis aktivity, doporučujeme vytvoriť si i fotodokumentáciu) je stálou úlohou športovcov tréningovej skupiny (u študentov SŠŠ povinnosťou s každotýždenným zasielaním trénerom).
 • Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje k narodeninám veľa zdravia, šťastia, športových a keďže sú medzi nimi i členovia v produktívnom veku aj pracovných úspechov oslávencom:
  • Pavol Čulen (9.12.1990) – masters
  • Radoslav Sabol (11.12.1975) – tréner a prezident ŠKP Košice a
  • Sofia Vidová (13.12.2004)

Predpokladaný plán súťaží a sústredení v mesiacoch január – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k súčasnej situácii):

 • 10.-16.1.2021 – Zimné sústredenie skupiny SKÁ-URB, Štrbské pleso/Svit (max. 18 a tréneri)
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 49. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodom

Stanovisko nezávislej Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zo dňa 16.10.2020:

Vírus COVID-19 sa pri plávaní v bazénoch neprenáša.

 

Aktuality

 • Obaja naši reprezentanti, Denis Nadzon a Šimon Vaško už celý týždeň trénovali naplno v šamorínskom X-Bionic Sphere rezorte. Pokiaľ sa u nás bazény neotvoria, je pravdepodobné, že v bubline strávia dlhší čas ako mali naplánované. Sú tam zaslúžene, my im to doprajeme a tí ktorí im závidia – nech pridajú v tréningu.
 • Skupinové tréningy.Tréningy skupiny Skála – Urbanský  v klubovej posilňovni pokračujú po skupinách v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00-17:15 a 17:15-18:30 hod. Aktuálne zloženia skupín budú zverejňované aplikáciou Messenger. Pokiaľ sa niektorí zo zoznamu nemôžu tréningu zúčastniť, prosíme o urýchlené zaslanie správy administrátorovi, nominuje sa ďalší športovec. Prosíme o dodržiavanie času zrazu (15:50 a 17:05), používanie prezúviek na cvičenie a nosenie vlastných uterákov.
 • Ostatní vrátane tých, ktorí v daný deň nie sú skupinovej príprave, zostávajú naďalej v režime individuálnej dištančnej prípravy.
 • „Povinná video – literatúra, dištančné vzdelávanie“. Minulý víkend sa v budapeštianskej Duna Arene skončil šesťtýždňový maratón Medzinárodnej plaveckej ligy (ISL 2020). Naznačil akým smerom sa pravdepodobne bude plávanie uberať po výkonnostnej i formálnej stránke. Blíži sa čas súťaží OH 2020 v Tokyo Aquatics Centre, úroveň športu sa zvyšuje, výkony v plávaní prekonávajú magické hranice. Bubliny ešte dlhší čas potrvajú, atraktivitu plávania je potrebné divákom sprostredkovať zaujímavou formou.  Pre tých, ktorí prekonanie svetových rekordov počas ISL 2020 (25m bazén) v Budapešti nevideli, prípadne ktorí si video-záznamy chcú pozrieť znova, pripájam linky:
 • Vedenie tréningových denníkov s dokumentovaním všetkých tréningových aktivít (minimálny obsah – dátum, čas a popis aktivity, doporučujeme vytvoriť si i fotodokumentáciu) je stálou úlohou (u študentov SŠŠ povinnosťou) športovcov tréningovej skupiny.
 • Vzhľadom ku súčasným možnostiam športovej prípravy Výbor ŠKP Košice – Plávanie stanovuje za mesiace október a november výšku oddielových príspevkov na 35,- Eur/mesiac. Upozorňujeme členov klubu na dodržiavanie platobnej disciplíny.
 • Narodeninový oslávenec. Kolektív športovcov a trénerov praje k narodeninám veľa zdravia, šťastia a športových úspechov oslávencovi:
  • Branislav Fotul (6.12.2005)

Predpokladaný plán súťaží a sústredení v mesiacoch január – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k súčasnej situácii):

 • 10.-16.1.2021 – Zimné sústredenie skupiny SKÁ-URB, Štrbské pleso/Svit (max. 18 a tréneri)
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 47. týždňa 2020

Úvodom

… Podľa premiéra to znamená, že od pondelka (16.11.2020) budú otvorené divadlá, kiná a kostoly s max.kapacitou 50% a fitnescentrá a plavárne s maximálnou kapacitou 6 osôb …

To bude asi haluz mesiaca, ale veríme že sa nakoniec úpravou opatrení presadí zdravý rozum.

Zatiaľ, pokračujeme v príprave na suchu.

 

Aktuality

 • V rámci aktuálnych možností ktoré dovoľujú opatrenia Vlády SR pokračujeme v tréningovej príprave stále iba na suchu v režime skupinovo – individuálnej. Skupiny sú 6 členné (tréner a 5 športovcov).
 • Tréningy skupiny Skála – Urbanský  v klubovej posilňovni sú v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00-17:00 a 17:00-18:00 hod, i počas sviatkov a pamätných dní.  Aktuálne zloženia skupín sú vždy zverejňované aplikáciou Messenger. Pokiaľ sa niektorí zo zoznamu nemôžu tréningu zúčastniť, prosíme o urýchlené zaslanie správy administrátorovi, nominuje sa ďalší športovec. Prosíme o dodržiavanie času zrazu, používania prezúviek na cvičenie a nosenie uterákov.
 • Ostatní vrátane tých, ktorí v daný deň nie sú skupinovej príprave, zostávajú naďalej v režime individuálnej dištančnej prípravy:
  • Na YouTube kanále SPF  www.youtube.com/channel/UCzS-9i64aQFN-X3jn18tAlQ  je zverejnených päť video-lekcií série „Posilňovacie a kompenzačné cvičenia na doma“ pre plavcov, odborne pripravených kondičným trénerom pánom Berešom (precvičujú reprezentanti Adam Halas a Samko Košťál). Sledujte, cvičte.
  • Ktorí máte možnosť, využívajte cyklistiku (v extravilári mesta), ostatní podľa možností stacionárne bicykle.
  • Nezabúdajte na dennú dávku strečingu („korytnačky“ boli rozoslané).
 • Prípadné zmeny v pokynoch počas týždňa sú zverejňované aplikáciou Messenger, pravidelne aktualizujeme klubovú web-stránku www.skpkosice.sk – sledujte.
 • Vedenie tréningových denníkov s dokumentovaním všetkých tréningových aktivít (minimálny obsah – dátum, čas a popis aktivity, doporučujeme vytvoriť si i fotodokumentáciu) je stálou úlohou (u študentov SŠŠ povinnosťou) športovcov tréningovej skupiny.
 • Vzhľadom ku súčasným možnostiam športovej prípravy Výbor ŠKP Košice – Plávanie stanovuje za mesiace október a november výšku oddielových príspevkov na 35,- Eur/mesiac. Upozorňujeme členov klubu na dodržiavanie platobnej disciplíny.
 • Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje – tentoraz „masterákom“ – narodeninovým oslávencom, veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:
  • Lukáš Tkáč (16.11.1983) a
  • Marcel Marinica (17.11.1969)
 • V prílohe nájdete index-print niektorých fotografií z aktuálnej prípravy. Spracované fotografie v kvalite pre fotolaby rozošlem záujemcom prestredníctvom e-mailov.

Predpokladaný plán súťaží a sústredení v mesiacoch január – február 2021 (v závislosti na aktuálnych opatreniach vlády SR k súčasnej situácii):

 • 10.-16.1.2021 – Zimné sústredenie skupiny SKÁ-URB, Štrbské pleso/Svit (max. 18 a tréneri)
 • 27.2.2021 – Majstrovstvá Vsl.oblasti – dlhé trate, Košice

T-46-V_posilke-1

T-46-V_posilke-2

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 46. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Aktuality

 • V rámci aktuálnych možností ktoré dovoľujú opatrenia Vlády SR pokračujeme v tréningovej príprave stále iba na suchu v režime skupinovo – individuálnej. Skupiny sú 6 členné (tréner a 5 športovcov).
 • Skupinová príprava sa uskutočňuje v klubovej posilňovni, tréning trvá 1 hodinu, zraz skupiny je 10 minút pred začiatkom na parkovisku pod Mestskou krytou plavárňou. Skupinu preberie na parkovisku tréner. V tréningoch sa cyklicky striedajú 4 skupiny. V zložení skupín sú uprednostnení reprezentanti, ÚTM-kári a limitári, doplnení ostatnými na základe výkonnosti, ale, snažíme sa ich obmieňať. Aktuálne zloženie skupín budú zverejňované vždy v aplikácii Messenger. Pokiaľ sa niektorí zo zoznamu nemôžu tréningu zúčastniť, prosíme o urýchlené zaslanie správy administrátorovi, nominuje sa ďalší športovec. Podmienkou účasti na tréningu je negatívny výsledok z testovania na Covid (Certifikát nosiť so sebou). Rozvrh skupinovej prípravy (Skála-Urbanský):
  • Pondelok 16:00-17:00 skupina-1, chlapci: Kobilic, Varhač, Čekan, Vaško a Nadzon,  17:00-18:00 skupina-2, dievčatá Čižmáriková, Žeňuchová, Krafčíková V., Šoltésová a Šimková.
  • Utorok 16:00-17:00 skupina-3, chlapci:  17:00-18:00 skupina-4, dievčatá – zoznam -> Messenger
  • Štvrtok 16:00-17:00 skupina-1, chlapci:  17:00-18:00 skupina-2, dievčatá – zoznam -> Messenger
  • Piatok 16:00-17:00 skupina-3, chlapci:  17:00-18:00 skupina-4, dievčatá – zoznam -> Messenger
 • Ostatní vrátane tých, ktorí v daný deň nie sú skupinovej príprave, zostávajú naďalej v režime individuálnej dištančnej prípravy:
  • Na YouTube kanále SPF  www.youtube.com/channel/UCzS-9i64aQFN-X3jn18tAlQ  je zverejnených päť video-lekcií série „Posilňovacie a kompenzačné cvičenia na doma“ pre plavcov, odborne pripravených kondičným trénerom pánom Berešom (precvičujú reprezentanti Adam Halas a Samko Košťál). Sledujte, cvičte.
  • Ktorí máte možnosť, využívajte cyklistiku (v extravilári mesta), ostatní podľa možností stacionárne bicykle.
  • Nezabúdajte na dennú dávku strečingu („korytnačky“ boli rozoslané).
  • Prípadné zmeny v pokynoch počas týždňa rozpošleme aplikáciou Messenger, pravidelne aktualizujeme klubovú web-stránku www.skpkosice.sk – sledujte.
 • Všetkým doporučujeme, študentom SŠŠ nariaďujeme, vedenie tréningových denníkov s dokumentovaním všetkých tréningových aktivít (minimálny obsah – dátum, čas a popis aktivity, doporučujeme vytvoriť si i fotodokumentáciu). V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte nás – trénerov.
 • V prílohe nájdete fotomontáž z aktuálnej prípravy „mladších“.

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 45. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodomgraficky

 

Pre vysvetlenie – vonkajší obvod kruhu je časová os od 1. do 52.-týždňa 2020.

„Koláče“ grafu vyjadrujú percentuálny podiel jednotlivých foriem na celoročnej príprave.

MKP – Mestská krytá plaváreň (plnohodnotné podmienky)

Aktuality

 • Končíme prvý týždeň opatrenia Zákazu vychádzania s víkendovým prvým celoplošným testovaním na Covid19. Na tom ako to celé dopadne závisia ďalšie vládne opatrenia. Nálada v spoločnosti (v športovej obzvlášť) tlačí na uvoľňovanie, najmä na možnosť zabezpečenia športovej prípravy, prezident SPF pán Šulek vyvíja neustále aktivity tlakom na zodpovedné miesta, dúfame že vytlčie z minima maximum. Nám iné nezostáva ako vyčkať na opatrenia začiatkom týždňa – uvidíme.
 • Dôležitá prosba – žiadosť. Verím že väčšina z Vás už úspešne absolvovala tyčinku v nose s negatívnym výsledkom. Prosíme – zašlite (optimálne na túto e-mail adresu) informáciu o výsledku. Údaje bez mien – počty negatívnych budú podkladom, argumentáciou, pre jednania SPF i klubové, ohľadom čo najskoršieho otvorenia bazénov.
 • Aby som z trénerskej práce v tomto období úplne nevypadol (a v izolácii sa vyhol radostným prácam domácim), vyhodnocoval som z tréningového denníka priebeh priebeh tohtoročnej športovej prípravy (od januára po dnešok). Vysčítané hodnoty sú síce zaujímavé, rozhodne nie optimistické. V ukazovateľoch počtu a hodín tréningovej práce vo vode i na suchu, absolvovaných kilometrov (o počte súťaží ani nehovoriac) sme na úrovni zhruba 35 až 40% „potrebnej – obvyklej“ celoročnej prípravy (zverejním po úplnom spracovaní). Dôsledok u Vás – športovcovnedostatočná tréningová príprava, minimálna možnosť sebarealizácie na súťažiach, nedostatok možností plnenia – ÚTM, reprezentačných a kvalifikačných limitov. Sú to však prevažne objektívne príčiny, úlohou – trénerov a vedenia klubu je, posunúť tieto spracované informácie Sekcii plávania SPF pre zohľadnenie tohtoročného hodnotenia a v príprave nasledujúceho obdobia. Musím však spomenúť, že i napriek improvizovanej celoročnej príprave výsledky viacerých na Štúrovských stovkách a v Slovenskom pohári družstiev v Žiline boli obojstranne príjemným prekvapením.
 • Naďalej zostávame v režime individuálnej dištančnej prípravy:
  • Na YouTube kanále SPF  www.youtube.com/channel/UCzS-9i64aQFN-X3jn18tAlQ  je zverejnených už päť video-lekcií série „Posilňovacie a kompenzačné cvičenia na doma“ pre plavcov, odborne pripravených kondičným trénerom pánom Berešom (precvičujú reprezentanti Adam Halas a Samko Košťál). Sledujte, cvičte.
  • Na ktorých sa nevzťahuje karanténa a máte možnosť, využívajte cyklistiku (v extravilári mesta), ostatní podľa možností stacionárne bicykle.
  • Nezabúdajte na dennú dávku strečingu („korytnačky“ boli rozoslané).
  • Ak by súčasná situácia pretrvávala, zabezpečíme pre domáce použitie rozvoz strech-cordzov a gum.expandrov.
  • Prípadné pokyny počas týždňa rozpošleme aplikáciou Messenger, pravidelne aktualizujeme klubovú web-stránku www.skpkosice.sk – sledujte.

Nezabúdame na oslávencov. Dnešný 1. November je Sviatkom všetkých svätých a zvyčajne v tento deň navštevujeme cintoríny. Žiaľ tentoraz nie. V tento deň ale oslavujú meniny Denisovia a Denisy, tak aspoň pripomeniem Mgr. Denisu Pollákovú – bývalú čsl.juniorskú reprezentantku a dlhoročnú trénerku ŠKP Košice, ako aj športovcov Denisa Nadzona a Denisa Šimčáka. Budúci týždeň oslavujú narodeniny

 • Peter Rojtáš (7.11.2002),
 • Naty Gajdošová (8.11.2003) a
 • Riško Áron (8.11.2006)

Kolektív športovcov a trénerov praje meninovým a narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia, športových a životných úspechov.

Na záver, pokiaľ zašlete ilustračné foto z Vašej súčasnej prípravy, spracujem, doplním do tohtoročnej kolekcie, vytvorím fotomontáž a zverejnením v ďalších e-mailových správach (zaslanie rozumiem ako súhlas ku zverejneniu).

Aktuálna upútavka.

 

Fotka Evky Koniecnej z kondičnej prípravy,

s trochou nadsádzky,

pod „velením“ pani prezidentky Čaputovej.

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 44. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

ÚvodomVčera, dnes a zajtraflashback

Aktuality

 • V zmysle nariadenia Vlády SR o zákaze vychádzania od 24.10. do 1.11.2020 prerušujeme v tomto týždni tréningovú prípravu po skupinách. V prípade akýchkoľvek zmien počas týždňa budeme športovcov informovať prostredníctvom aplikácie Messenger (skupiny SKÁ-URB aj SAB-KAS).
 • Zo skupinovej prechádzame na individuálnu prípravu:
  • Slovenská plavecká federácia na tieto dni pripravila v spolupráci s kondičným trénerom pánom Berešom (precvičujú reprezentanti Adam Halas a Samko Košťál) sériu video-lekcií s titulom „Posilňovacie a kompenzačné cvičenia na doma„. Nájdete ich na YouTube kanále SPF – link: www.youtube.com/channel/UCzS-9i64aQFN-X3jn18tAlQ  (kanál si v prehliadači pridajte medzi Obľúbené).
  • Veľa rodín má v domácnosti stacionárne bicykle ktoré však často slúžia ako vynikajúci vešiak na šaty. V tom prípade z nich šaty odložte, vráťte im pôvodný význam a v tomto období sa ich snažte využiť.
  • Nezabúdajte denne na strečing – súbor „korytnačiek“ Vám zasielam v prílohe.
 • Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:
  • Adam Andreji (27.10.2008) a
  • Adam Struhár (28.10.2002)

Strecing-Korytnacky

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 43. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodom – flashback

Aktuality

 • Sme opäť v situácii ako pred siedmimi mesiacmi, vzhľadom ku pandemickej situácii sú plavárne do odvolania uzatvorené, súťaže zrušené, združovanie osôb maximálne do 6 osôb, rúška a … Je to zlé, zlé, pre športovcov i trénerov, ale, prekonali sme prvú vlnu, prekonáme aj druhú vlnu pandémie
 • Radostná správa prišla z Berlína, kde sa Denis Nadzon v dňoch 15.-18.10.2020 zúčastnil so slovenskou para-olympijskou výpravou Medzinárodných majstrovstiev Nemecka v para plávaní – IDM 2020. Vyše 500 plavcov bojovalo od štvrtka do nedele v komplexe Europa – Sportpark v rámci cyklu Svetového pohára aj o účasť na Majstrovstvách Európy 2021. Denis potreboval ku splneniu limitu v disciplíne 100m prsia zlepšiť svoj osobný rekord o 0,2 sek. Podarilo sa mu to hneď v prvý deň súťaží, keď časom 1:50.02 min zlepšil v tejto disciplíne svoj osobný rekord o 3 sekundy, splnil kvalifikačný limit a tak by nemal chýbať v dňoch 16.-22.5.2021 na ME v Para plávaní v portugalskej Madeire. Úspešný bol i v ďalších štartoch. V disciplínach 100m v.spôsob a 100m znak zlepšil svoje „osobáky“, v disciplíne 50m v.spôsob zlepšil aj svoj najlepší výkon a pred finále zostal ako náhradník.
 • V prílohe rozosielam výpis výsledkov 11-členného družstva ŠKP Košice z „Jarnej ceny Žiliny“ (v preloženom termíne). Komentár zo súťaže bol zverejnený hneď po ukončení na klubovej web-stránke, doplňujeme postrehy trénerov. Bilancia 79 štartov z ktorých 40 boli výkonmi v nových osobných rekordoch, zisk 6 medailí a celkové 5.-te miesto v konkurencii 35-tich v súťaži klubov je v súčasných podmienkach úspechom. Pohľad trénerov zúčastňujúcich sa súťaže so športovcami je komplexnejší o priame zážitky z pretekov vrátane sledovania prístupu športovcov k rozplávaniu, v príprave na štart, plnenia pokynov v samotnom preteku i reakcií športovca na dosiahnutý výkon. Tým že sme z každého štartu vyhotovili videozáznam, mali športovci možnosť svoj výkon detailne preštudovať. Pre trénera dosiahnuté výsledky spätnou väzbou tréningovej prípravy – samozrejme u športovcov ktorí sa prípravy zúčastňovali pravidelne, tých výkony vyhodnocujeme, analyzujeme.
  • Spokojní sme boli u Kamila Kobilica predovšetkým jeho výkonom v disciplíne 200m prsia časom 2:29.86 min., v ktorom zaostal desatinu sekundy za reprezentačným limitom (2:29.76 min). Osem štartov, z toho 7 zlepšení a jeden vyrovnaný osobný rekord je potešujúca bilancia. Sľubnými boli výkony Šimona Vaška – vyše 50 sekundové zlepšenie v disciplíne 1500m v.spôsob je veľkolepé, až … na obrátky (veľká rezerva a to sme ich trénovali od júla). Potenciál má – chce to viac pokory a taktickej disciplíny.Podstatným bolo – čo štart, to kvalitné zlepšenie, navyše mu v preteku v kategórii starších žiakov „cinkli“ jedna zlatá (100m motýlik) a dve bronzové medaily (50m a 200m motýlik). Spoľahlivé výkony – zlepšovanie osobných rekordov metódou postupných krokov predviedol Samko Čekan. Zlepšenia osobných rekordov sme zaznamenali u Rojtáša a Varhača. Družstvu výrazne, bodovaním v šiestich disciplínach, pomohol i „matador“ Jakub Mohler.
  • U žien (dievčat) po skúsených Mimovičovej a Mikušovej zdá sa preberá velenie družtva Sára Čajbiková. Dlhý bazén jej ešte celkom nesedí, má však guráž a i keď s jedným osobákom (a dvoma vyrovnanými) ale troma bronzovými medailami v kategórii žien (50m, 100m a 200m znak) zviditeľnila účasť ŠKP na pretekoch. Veľké sústo disciplín sa ušlo Zuzke Čižmárikovej, ktorá kvôli bodovaniu družstiev dokázala zvládnuť i 200m motýlik (namiesto chorej Sýkorovej), a pripísala si 7 osobákov. Stacey Žeňuchová v kraulových disciplínach si pre zlepšovanie taktiež zvolila metódu menších postupných krokov (4 x osobné rekordy).
  • Je však potrebné zdôrazniť, že všetci účastníci v uzatvorenom priestore krytej plavárne strávili každý poldeň zhruba 5 hodín – okrem pobytu priamo v bazéne – disciplinovane v rúškach a to im na výkonoch určite nepridávalo. Verím, že všetkých jedenásť účastníkov podalo maximálny výkon zodpovedajúci ich príprave.
  • Záverom k JC Žiliny – zvláštne poďakovanie za podporu akcie patrí  Občianskemu združeniu DELPHINUS.
 • Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:
  • Ján Giňovský (21.10.1998) a
  • Mirka Kučmašová (22.10.1989) bývalá aktívna plavkyňa, teraz trénerka
 • Koncept plánu ďalšej prípravy tréningovej skupiny SKÁ-URB. Z usmernení MŠVVŠ vyplýva – tréningy sú povolené v skupinách do 6 osôb, príprava v bazénoch nie je možná. V zmysle toho predbežný plán (upresníme po jednaniach v pondelok ) je nasledovný.
  • Kondičné tréningy budú po skupinách – 5 športovcov a 1 tréner. V skupinách nie sú zaradení mimokošickí športovci. Trvanie tréningu – 1 hod (5 min rozcvič., 50 min cvičenie, 5 min prezlečenie). Predpokladané časy tréningov – 16:00-17:00, 17:00-18:00. Uvoľňovacie cvičenia – individuálne, každodenne, mimo tréningovej jednotky (súbor cvičení bude rozoslaný).
  • Skupiny sú zostavené podľa výkonnostnej úrovne juniorskej kategórie, zvlášť chlapci (M1, M2), zvlášť dievčatá (Z1, Z2). V zostavách skupín bude dochádzať ku zmenám (ochorenie, dochádzka, disciplína, aktivita).
  • Zloženie skupín – M1: Kobilic, Varhač, Čekan, Vaško a Nadzon, M2: Áron, Kocan Š., Nagy J., Nagy R a Šimčák, Z1: Čižmáriková, Žeňuchová, Sýkorová, Krafčíková V. plus 1, Z2: Šoltésová, Gajdošová, Šimková, beérová a Koniecna.
  • Predbežný plán 43.týždňa:
  • Pondelok, streda a piatok skupiny M1 a Z1, utorok a štvrtok skupiny M2 a Z2
  • Príprava mimokošických a ostatných športovcov bude s nimi konzultovaná, rozosielané im budú kópie absolvovaného programu.
  • Komunikácia počas týždňa bude prostredníctvom siete Messenger, pokiaľ nie je ešte niekto v skupine, pre zaradenie mi prosím zašlite správu e-mailom.

Aktualizovaný plán súťaží, október – november 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave (bazén, posilňovňa), výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – súťaž je zrušená
 • 28.10.2020, Riadna a volebná konferencia SPF, Šamorín (delegáti ŠKP – p.Žeňuchová a p.Sabol, SPZ-p.Urbanský)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová) – predpoklad zrušenia
 • 7.11.2020, Jesenné M-VSO – 1.kolo, Spišská Nová Ves/25m (prihlášky – Žeňuchová) – predpoklad zrušenia
 • 8.-14.11.2020, Šamorín (X-Bionics) – sústredenie, výber tréningovej skupiny SKÁ+URB
 • 21.11.2020, Jesenné M-VSO – 2.kolo, Spišská Nová Ves/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 13.11.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 42. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia tréningovej skupiny Skála – Urbanský

Upozornenie

V dôsledku mimoriadnych pandemických opatrení vlády SR platných od 15.10.2020 a po konzultácii s vedením Mestskej krytej plavárne sa tréningy uskutočnia podľa nižšie uvedeného plánu 42.-týždňa. O ďalšom postupe, prípadne zmenách v tréningovej činnosti Vás budeme včas informovať.

 

 • 12.10., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB+SKÁ) okrem účastníkov JC Žiliny
 • 13.10., utorok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB), 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, 17:45 masáž (6 os.-výber z účastníkov JC Žiliny)
 • 14.10., streda, 6:00-7:00 bazén/25m

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 41. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodom aktuálne

JC Žilina – Slovenský pohár družstiev. V dňoch 9.-11.10.2020 sa má i s účasťou ŠKP Košice (prihlášky boli odoslané v riadnom termíne) uskutočniť súťaž JC Žiliny – SPD v plávaní. Podľa posledných správ sa súťaž uskutoční v súlade s dodržaním prísnych pokynov hygienikov so zníženým počtom štartujúcich (na kľúči sa ešte pracuje), bez divákov a iba so stanoveným počtom trénerov. V každom prípade podmienkou účasti našich športovcov bude prijatie zásady zabezpečenia maximálnej úspešnosti družstva ŠKP Košice v tohtoročnej iba jednokolovej Súťaži družstiev SR. Zodpovednosť rozhodnutia obsadenia disciplín je na tréneroch. V roku 2019 sa družstvo ŠKP Košice v 5-kolovej súťaži SPD umiestnilo na 2.mieste. Odoslanú nomináciu prihlášok po pretekároch aj disciplínach nájdete v prílohe tejto správy. Odhlasuje sa Lenka Melničáková (zdravotný stav), ďalšie úpravy sa prevedú po zverejnení prijatých pretekárov, predpokladáme upresnenie v pondelok po poobedňajšom tréningu.

Slovenský pohár družstiev 2019, Vyhlasovanie výsledkov, ŠKP Košice – 2.miesto

Na fotke tretia zľava Ing.Martina Žeňuchová pri preberaní pohára a symbolického šeku

Ďalšie aktuality – upozornenia

 • Narodeninový oslávenec. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:
  • Žeňuchová Stacey Mária (11.10.2004)
 • Organizačné pokyny k účasti na JC Žiliny budú oznámené po zverejnení prijatých pretekárov a ďalších pokynov organizátora, predpokladaný odchod do Žiliny je 9.10. vlakom o 8:07 hod., návrat v nedeľu v podvečerných hodinách. Ubytovanie je zabezpečené v Hotel Slovakia, štartovné – štandardné (viď. web stránka), o ďalších podrobnostiach podajú informácie zodpovední tréneri.
 • V 41. týždni pokračujeme – pokiaľ to pandemická komisia vlády SR ďalšími opatreniami neobmedzí – v tréningoch a súťažiach podľa nasledujúceho plánu. Zmeny môžu nastať aj v závislosti na účasti JC Žiliny, pokyny vydajú príslušní tréneri.

Plán 41. týždňa 2020

 • 05.10., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB+SKÁ), posilňovňa (SKÁ+ŽEŇ) (omedz. iba nominanti na SPD)
 • 06.10., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB), 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, 17:45 masáž (6 os.-výber – SPD)
 • 07.10., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať)
 • 08.10., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m – v závislosti na SPD účasti
 • 09.10., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m (skup URB+SKÁ) bazén/50m, poslilňovňa (SKÁ) (omedz. 12 os.)
 • 10.10., sobota, 10:00-11:30 bazén/25m (výber) – len v prípade že sa neuskutoční Slovenský pohár družstiev v Žiline

Aktualizovaný plán súťaží, október – november 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave (bazén, posilňovňa), výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny a Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov , úpravy 6.10.2020
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 6.10.2020
 • 28.10.2020, Riadna a volebná konferencia SPF, Šamorín (delegáti ŠKP – p.Žeňuchová a p.Sabol, SPZ-p.Urbanský)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020
 • 7.11.2020, Jesenné M-VSO – 1.kolo, Spišská Nová Ves/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 30.10.2020
 • 8.-14.11.2020, Šamorín (X-Bionics) – sústredenie, výber tréningovej skupiny SKÁ+URB
 • 21.11.2020, Jesenné M-VSO – 2.kolo, Spišská Nová Ves/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 13.11.2020

SKPKE-JC_Ziliny-Prihlasky

SKPKE-JC_Ziliny-Prihlasky-Discipliny

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 40. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Namiesto motta – glosa

Cena mesta v plávaní, 26.9.2020, Humenné. V sobotu uskutočnili plavcom ŠKP Košice v Humennom 171 meraní (Omega) z toho 123 t.zn. 72 % bolo s pozitívnym výsledkom. Vedenie výpravy je však „napriek“ vysokému počtu pozitívnych výsledkov spokojné, diplomatickou rétorikou – „nepos…. sme to“. Zdôvodňuje to faktom, že výsledky sú pozitívnymi v pravom slova zmysle.

A tak s napätím očakávame pondelňajšie opatrenia vlády týkajúce sa oblasti športu a športových podujatí.

Aktuality – upozornenia

 • S účasťou 233 pretekárov z 15 slovenských klubov vrátane ŠKP Košice (31 pretekárov) sa uskutočnila v sobotu 26.9.2020 Cena mesta Humenné v plávaní. Bilancia našich – 171 štartov z toho 123 v nových osobných rekordoch, zisk 51 medailí, z toho 11 zlatých, 24 strieborných a 16 bronzových. Najúspešnejšími boli u junioriek Sára Čajbiková (5 štartov, 5 víťazstiev), u juniorov Kamil Kobilic (5 štartov, 2 víťazstvá, 3 druhé miesta). Podrobnejšie výsledky nájdete na www.skpkosice.sk, v prílohe zasielam podrobný Výpis výsledkov ŠKP Košice.
 • Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:
  • Laura Horňáková (28.9.2007) a
  • Ronald Turan (29.9.2008)
 • V 40. týždni pokračujeme – pokiaľ to pandemická komisia vlády SR ďalšími opatreniami neobmedzí – v tréningoch a súťažiach podľa nasledujúceho plánu.

Plán 40. týždňa 2020

 • 28.09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB+SKÁ), posilňovňa (SKÁ) (omedz. 12 os., starší, predbežní nom. na SPD)
 • 29.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB), 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, 17:45 masáž (6 os.-výber)
 • 30.09., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať)
 • 01.10., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m,
 • 02.10., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m (skup URB+SKÁ) bazén/50m, poslilňovňa (SKÁ) (omedz. 12 os.)
 • 03.10., sobota, 8:30-10:00/10:00-11:00 bazén/25m (výber)

Aktualizovaný plán súťaží, september – november 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave (bazén, posilňovňa), výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny a Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov , deadline 30.9.2020
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 6.10.2020
 • 28.10.2020, Riadna a volebná konferencia SPF, Šamorín (delegáti ŠKP – p.Žeňuchová a p.Sabol, SPZ-p.Urbanský)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020
 • 7.11.2020, Jesenné M-VSO – 1.kolo, Spišská Nová Ves/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 30.10.2020
 • 8.-14.11.2020, Šamorín (X-Bionics) – sústredenie, výber tréningovej skupiny SKÁ+URB
 • 21.11.2020, Jesenné M-VSO – 2.kolo, Spišská Nová Ves/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 13.11.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 39. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Aktuality – upozornenia

 • Pandemické opatrenia Vlády SR boli – aj pod tlakom športových zväzov – zatiaľ zmiernené a z pohľadu klubových aktivít zohľadňujeme zmenu termínu Volebnej konferencie SPF zo septembra na október t.r. Prihláška Denisa Nadzona na Pohárek, 1.závod Česko-slovenského poháru v para plavání 2020, Karlovy Vary/CZE bola z dôvodu pandemickej situácie v Česku zrušená.
 • V sobotu 26.9.2020 sa zúčastňujeme súťaže Cena mesta Humenné. Nominovaných v zmysle nižšie uvedených podmienok (pod Aktualizovaný plán súťaží) je 32 športovcov (viď. príloha ku správe). Dôležité opatrenia organizátora súťaže:
  • Vstup na podujatie bude umožnený iba športovcom, trénerom (podľa kľúča organizátora), rozhodcom a organizátorom podujatia, ktorých telesná teplota je do 37,2 st.C. Podujatie bude usporiadané v režime bez divákov.
  • Rodič je povinný svojmu dieťaťu pred odchodom na plavecké preteky zmerať telesnú teplotu, ktorú v Čestnom prehlásení potvrdzuje svojim podpisom. Čestné vyhlásenie je prílohou správy, rodič vytlačí, vyplní a dieťa odovzdá pred odchodom autobusu svojmu trénerovi. Trénerský doprovod – Skála, Urbanský a jeden tréner skupiny Kassai – Sabol.
  • Plavci sú povinní podľa pokynov organizátora podujatia prekrývať dýchacie cesty (použiť rúška) – informácie a dohľad – tréneri.
  • Organizačné pokyny – čas a miesto odchodu autobusu, výška štartovného, budú zverejnené na web-stránke a informovať športovcov budú aj tréneri.
 • Ukončená je 1.fáza projektu rekonštrukcie klubovej posilňovne. Stála úloha – súvisiace práce – upratovanie, základná údržba strojov a … – budú priebežne vykonávané vo vlastnej réžii (tréneri a športovci). V najbižších dňoch sa uskutoční odborná oprava a servis posilňovacích strojov (bežkár, bežiaci pás, veslár, …). Pri používaní posilňovne prosím športovcov o dodržiavanie hygienického štandardu, najmä čistá obuv pri vstupe, používanie vlastných podložiek – uterákov pri cvičeniach na lavičkách a na koberci a stále udržiavanie poriadku a čistoty. V 2.-hej fáze, v najbližšom čase, sa uskutoční výmena vstupných dverí.
 • V objekte MKP sme prenajali miestnosti pre klubovňu oddielu. V súčasnosti sú v rekonštrukcii, je potrebná aj pomoc pri vy/u-pratovaní vo vlastnej réžii (tréneri, športovci) – pokyny od trénerov počas týždňa.
 • V 39. týždni pokračujeme – pokiaľ to pandemická komisia vlády SR ďalšími opatreniami neobmedzí – v tréningoch podľa nasledujúceho plánu prípravy. Kvôli účasti na súťaži Cena mesta Humenného prosím športovcov o dodržanie zmien plánu tréningových hodín v piatok 25.9.2020.

 

 • 21.09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB+SKÁ)
 • 22.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB), 16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 • 23.09., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať)
 • 24.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB),  16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m,
 • 25.09., ráno voľno pred súťažou, poobede 15:30-16:30 bazén/50m (skup URB+SKÁ) – rozplávanie pred pretekmi
 • 26.09., sobota, Cena mesta Humenné

Aktualizovaný plán súťaží, september – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave (bazén, posilňovňa), výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 

 • 26.9.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 9.-10.10.2020, 26.roč. Pohár družobných miest (mem. Bitskey) – v závislosti na situácii s Covid-19, Miskolc/HUN
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Prihlasky_Cena_Humenne_2020

cestne-vyhlasenie-ucastnika-podujatia_cena-mesta-humenne-2020

Plán 38. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

Úvodom

To čo sme mali očakávať (dúfali sme však že sa nestane) – druhú vlnu pandémie – sa splnilo. COVID 19 vôbec nezľahčujem, prvoradé je zdravie ľudí. Nakoľko sa aj ja cítim natoľko študovaný, viem, že pravidelná športová činnosť významne zvyšuje imunitu ľudí – zvlášť u mládeže – a naopak, stály strach imunitu človeka znižuje.

Už sú na stole pripravené opatrenia Pandemickej komisie vlády SR – samozrejme obmedzenia, ktoré sa nás asi tvrdo dotknú. Účasť na hromadných podujatiach (v našom prípade i športových súťaží) sa obmedzuje na 100 až 50 osôb, kapacita plavárne (v Košiciach jedinej MKP) by sa mala znížiť na 50%. To by nám citeľne zasiahlo tréningovú prípravu, na súťaže po každodennej letnej príprave na ČH-čku a hodinách strávených v posilňovni, minimálne v októbri, môžeme zabudnúť. I keď sa všeobecne hovorí o poklese záujmu u mládeže o šport, v košickom plávaní to nemôžem potvrdiť, naopak, záujem je zvýšený, nemáme však dostatok priestoru a kapacít. V záujme imunizácie populácie (márne) očakávam od vlády SR sofistikovanejšie opatrenia, z nášho pohľadu najmä výstavbu nových, moderných športovísk (mysliac aj plavární). Zatiaľ sme stále a opäť pri ROR ochrane a po zavedení opatrení to bude u mládeže pravdepodobne vysedávanie (doma) pri počítačoch, mobiloch, …, prípadne túlanie sa po uliciach a parkoch. Budem veľmi rád, ak sa mýlim.

Na fotografii rozradostený Gregorio Paltrinieri, ITA (13.8.2020)

čerstvý držiteľ nového európskeho rekordu na 1500m voľný spôsob časom 14:33.10 min.

So záujmom sa po korona období očakávali výsledky známeho medzinárodného plaveckého mítingu Rome Sette Colli (11.-13.8.2020). Taliansko bolo korona pandémiou tvrdo zasiahnuté, pacifikované. Napriek tomu, na uvedenom mítingu zažiarili taliani, 26-ročný Neapolčan Gregorio Paltrinieri novým európskym rekordom na 1500m voľný spôsob časom 14:33.10min (na to sa len tak ľahko nepripravuje), 14-ročná Benedetta Pilato novým svetovým juniorskym rekordom na 50m prsia časom 29.85 sek. Osobne ma ako trénera zaujala i zverejnená analýza Paltrinieriho výkonu, pre tých ktorých to snáď zaujíma, prikladám pdf-súbor (pre fajnšmekrov rozhodne zaujímavý).

Paltrinieri-1500-Rome-7-Colli-Analyza

Narodeninoví oslávenci. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov, aktuálne:

 • Saška Krafčíková (9.9.2003) s ospravedlnením pár dní neskôr a
 • Tamara Bretzová (14.9.2010)

Aktuality – upozornenia

 • Počas pretekov Štúrovské stovky (29.8.2020) sme z každého štartu našich pretekárov (bilancia 24 osobných rekordov z 36 štartov) vyhotovili (pre vlastnú analytickú potrebu) videozáznamy. Pokiaľ má niekto o video záujem, prehráme na Váš USB kľúč (Skála, Žeňuchová).
 • Študentov SŠŠ ale aj iných škôl prosíme, ak ešte neodovzdali Vzdelávací poukaz aby tlačivo urýchlene odovzdali p. Urbanskému (potvrdí klubovou pečiatkou).
 • Ukončená je 1.fáza projektu rekonštrukcie klubovej posilňovne. Súvisiace práce – upratovanie, základná údržba strojov a … – budú priebežne vykonávané vo vlastnej réžii (tréneri a športovci). Pri používaní posilňovne prosím športovcov o dodržiavanie hygienického štandardu, najmä čistá obuv pri vstupe, používanie vlastných podložiek – uterákov pri cvičeniach na lavičkách a na koberci a stálé udržiavanie poriadku a čistoty. V 2.-hej fáze, v najbližšom čase, sa uskutoční výmena vstupných dverí.
 • V objekte MKP sme prenajali miestnosti pre klubovňu oddielu. V súčasnosti sú v rekonštrukcii, je potrebná aj pomoc pri vy/u-pratovaní vo vlastnej réžii (tréneri, športovci) – pokyny počas týždňa
 • V 38. týždni pokračujeme – pokiaľ to pandemická komisia vlády SR opatreniami neobmedzí – v tréningoch podľa nasledujúceho plánu prípravy.

Plán 38. týždňa 2020

 • 14.09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB+SKÁ) 17:15 posilňovňa (Skála)
 • 15.09., utorok – Deň pracovného pokoja – 8:30-10:00 bazén/25m, poobede 16:00-17:30 (skup.SKÁ+URB) bazén/50m
 • 16.09., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať)
 • 17.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50mštvrtok,
 • 18.09., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 bazén/50m (skup URB+SKÁ), posilňovňa
 • 19.09., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber)

Aktualizovaný plán súťaží, september – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.9.2020, Volebná konferencia SPF, Bratislava (delegáti ŠKP – p.Žeňuchová a p.Sabol, SPZ-p.Urbanský)
 • 26.9.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, omedzený výber (prihlášky Žeňuchová), deadline 18.9.2020
 • 26.9.2020, Pohárek, 1.závod Česko-slovenského poháru v para plavání 2020, Karlovy Vary/CZE (Denis Nadzon, prihláška-Skála)
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m – Už zrušené
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 9.-10.10.2020, 26.roč. Pohár družobných miest (mem. Bitskey) – v závislosti na situácii s Covid-19, Miskolc/HUN
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 37. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

30.8.2020, Štúrovo, nábrežie Dunaja – Deň po … úspešných výkonoch na Štúrovských stovkách.

Na fotografii chýbajú Čajbiková a Jurtinusová.

Zo všetkých štartov našich pretekárov na Štúrovských stovkách boli pre účely analýzy výkonov spracované videozáznamy. Po úprave súborov budú pre prípadných záujemcov vytvorené kópie na USB kľúč (p.Žeňuchová, Skála).

Úvodom slávnostnejšie. Kolektív športovcov a trénerov praje všetkým narodeninovým oslávencom veľa zdravia, šťastia a športových úspechov:

 • Samko Čekan (5.9.2004)
 • Stella Kianga Kouassi (6.9.2007)
 • Lucia Chovancová (10.9.2009)
 • Tobiáš Neufeld (11.9.2000) a
 • Tamara Bretzová (14.9.2010)

Aktuality – upozornenia

 • Zmena tréningového režimu skupiny Skála – Urbanský:
  • Od 7.9.2020 sa tréningy v plnom rozsahu uskutočňujú na Mestskej krytej plavárni.
  • Časový rozpis tréningov je uvedený v časti Plán 37. týždňa 2020.
  • V prípade zmien (úprava časov prevádzky MKP, opatrenia – Covid19, …) budú o tom okamžite zverejnené informácie.
 • Študentov SŠŠ upozorňujeme na povinnosť vyplnenia tlačiva „Potvrdenia o tréningovom procese …“ – predloha pre vyplnenie je v prílohe tejto správy. Vyplnené a podpísané tlačivo prosíme odovzdať p. Urbanskému (potvrdí klubovou pečiatkou). Potvrdenie_o_treningovom_procese
 • Ukončená je 1.fáza projektu rekonštrukcie klubovej posilňovne. Súvisiace práce – upratovanie, základná údržba strojov a … – budú priebežne vykonávané vo vlastnej réžii (tréneri a športovci). Pri používaní posilňovne prosím športovcov o dodržiavanie hygienického štandardu, najmä čistá obuv pri vstupe, používanie vlastných podložiek – uterákov pri cvičeniach na lavičkách a na koberci a stálé udržiavanie poriadku a čistoty. V 2.-hej fáze, v najbližšom čase, sa uskutoční výmena vstupných dverí.
 • V objekte MKP sme prenajali miestnosti pre klubovňu oddielu. V súčasnosti sú v rekonštrukcii, je potrebná aj pomoc pri vy/u-pratovaní vo vlastnej réžii (tréneri, športovci) – viď pokyny v Plán 37. týždňa
 • V 37.-tom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nasledujúceho plánu prípravy.

Plán 37. týždňa 2020

 •  7.09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB+SKÁ) 17:10-18:00 dievčatá posilňovňa (Skála), chlapci krátka brigáda pri upratovaní klubovne (p. Sabol)
 •  8.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB) 16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 •  9.09., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať – kontrolovaná)
 • 10.09., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup.URB),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50mštvrtok,
 • 11.09., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m (skup URB+SKÁ), posilňovňa
 • 12.09., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber)

Aktualizovaný plán súťaží, september – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.9.2020, Volebná konferencia SPF, Bratislava (delegáti ŠKP – p.Žeňuchová a p.Sabol, SPZ-p.Urbanský)
 • 26.9.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, omedzený výber (prihlášky Žeňuchová), deadline 18.9.2020
 • 26.9.2020, Pohárek, 1.závod Česko-slovenského poháru v para plavání 2020, Karlovy Vary/CZE (Denis Nadzon, prihláška-Skála)
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (rozpis zatiaľ nie je zverejnený, prihlášky Žeňuchová)
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 9.-10.10.2020, 26.roč. Pohár družobných miest (mem. Bitskey) – v závislosti na situácii s Covid-19, Miskolc/HUN
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 36. týždňa 2020

Z dôvodu víkendovej účasti na pretekoch Štúrovské stovky iba stručné pokyny:

 • V úmornej 35 stupňovej horúčave v otvorenom 50m bazéne Rekreačného komplexu Vadaš v Štúrove, s účasťou vyše 500 štartujúcich z 40-tich slovenských a 11 zahraničných klubov sa v sobotu 29.8.2020 uskutočnili medzinárodné plavecké preteky Štúrovské stovky. Medzi štartujúcimi bolo i 9 plavcov z ŠKP Košice, bilancia 24 osobných rekordov z 36 štartov po polročnom súťažnom prerušení zapríčinenom koronavírusom, je rozhodne úspechom. Viac na klubovom webe www.skpkosice.sk a výpise výsledkov v prílohe.
 • Koncom apríla sme pre potreby individuálnej prípravy v období pandémie Covid-19 zapožičali niekoľkým športovcom plavecké gumové expandre. Nakoľko zameranie suchej prípravy v ďalšom období bude zamerané na rozvoj špeciálnej sily, prosíme čo najskôr o vrátenie zapožičaných expandrov do posilňovne.
 • V 36.-tom týždni pokračujeme v tréningoch podľa plánu prípravy. Nakoľko je v tomto týždni 1.septembra sviatok Deň Ústavy SR, druhého začiatok školského roka 2020-21 a pomaly prechádzame so športovou prípravou na Mestskú krytú plaváreň, venujte pozornosť nasledujúcemu rozpisu tréningov skupiny SKÁ-URB.

 

 • 31.08., pondelok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 •  1.09., utorok, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 •  2.09., streda, Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:15 zraz, 15:30-17:00 bazén
 •  3.09., štvrtok, Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:15 zraz, 15:30-17:00 bazén
 •  4.09., piatok, Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:15 zraz, 15:30-17:00 bazén
 •  5.09., sobota, Mestská krytá plaváreň, 8:00-10:00/25m bazén (výber skupiny SKÁ-URB)

Aktualizovaný plán súťaží, august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.9.2020, Volebná konferencia SPF, Bratislava
 • 26.9.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (rozpis zatiaľ nie je zverejnený, prihlášky Žeňuchová)
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 9.-10.10.2020, 26.roč. Pohár družobných miest (mem. Bitskey) – v závislosti na situácii s Covid-19, Miskolc/HUN
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 35. týždňa 2020

Vážení športovci, vážení rodičia

 1. august 2020, Košice – Jazero, štart Jazernej desiatky

Fotoalbum nájdete na FB profile Slovenskej plaveckej federácie

Aktuality

 • V sobotu 22.8.2020 sa v Košiciach na sídlisku Nad Jazerom uskutočnilo 5.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní – Jazerná desiatka. Slovenskou plaveckou federáciou bol – Športový klub polície, Plávanie o.z. – poverený technickým usporiadaním tejto akcie. Stručne charakterizované – vydarená akcia. Počasie na výbornú, organizačné zabezpečenie ku plnej spokojnosti všetkých účastníkov, prítomnosť najúspešnejšej slovenskej plavkyne Martiny Moravcovej ktorá sa zhostila aj odovzdávania medailí, účasť prezidenta SPF p. Šuleka a pomerne vysoký počet štartujúcich diaľkoplavcov. V čase písania správy ešte nie sú výsledky v elektronickej podobe na oficiálnej stránke SPF, rozošlem ich neskôr.
 • V prílohe sú výsledky 4.kola Slovenského pohára v DP, Šíravský ORCAč (z 15.8.2020)
 • V sobotu 29.8.2020 sa uskutočnia v Štúrove prvé z pretekov zimnej časti novej plaveckej sezóny 2020-21, Štúrovské 100-ky (otvorený 50m bazén). Prihlásení pretekári, Čajbiková, Čekan, Čižmáriková, Jurtinusová, Kobilic, Sabolová, Sýkorová, Vaško a Žeňuchová. Organizačné a trénerské zabezpečenie p.Žeňuchová a Skála. Doprava mikrobusom a osobnými autami (rodičia). Odchod v piatok doobedu (upresní sa), príchod v nedeľu. Ďalšie organizačné informácie (vrátane výšky štartovného) budú zverejnené na klubovej web-stránke, konečné upresnenie štartujúcich a štartov – v pondelok po poobedňajšom tréningu.
 • Koncom apríla sme pre potreby individuálnej prípravy v období pandémie Covid-19 zapožičali niekoľkým športovcom plavecké gumové expandre. Nakoľko zameranie suchej prípravy v ďalšom období bude zamerané na rozvoj špeciálnej sily, prosíme čo najskôr o vrátenie zapožičaných expandrov do posilňovne.
 • V ďalšom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nasledujúceho plánu.

Plán 35. týždňa 2020

 • 24.08., pondelok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 25.08., utorok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 26.08., streda, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 27.08., štvrtok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 28.08., piatok (okrem účastníkov Štúrovských 100-viek), 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží, august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline úprav 26.8.2020
 • 22.9.2020, Volebná konferencia SPF, Bratislava
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (rozpis zatiaľ nie je zverejnený, prihlášky Žeňuchová)
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 9.-10.10.2020, 26.roč. Pohár družobných miest (mem. Bitskey) – v závislosti na situácii s Covid-19, Miskolc/HUN
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

2020-08-15 4. kolo SPDP kompletné výsledky

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 34. týždňa 2020

Aktuality – tentoraz len stručne

 • V aktuálnom týždni z klubových aktívnych športovcov oslávi svoje narodeniny toho času na vzdialenej Ukrajine
  • Viktória Vakhtina (21.8.2004). Kolektív športovcov a trénerov jej praje veľa zdravia, štastia a športových úspechov.
 • Pre skvalitnenie prípravy športovcom i trénerom odporúčam ku zhliadnutiu video základných motýlkových technických cvičení od Stephanie Rice-ovej (ročník 1988, austrálska olympijská víťazka z letných olympijských hier 2008 v disciplíne 400 m polohové preteky) – krátké, jednoduché a elegantné, webová adresa:
 • Záverom týždňa, v sobotu 22.8.2020 sa na Jazere (pri sídlisku nad Jazerom) v Košiciach uskutoční 5.kolo SP v diaľkovom plávaní, Jazerná desiatka. Nominácia ŠKP Košice je v prílohe tejto správy. S upresnením prípravných organizačných prác a pokynmi k účasti Vás oboznámia v priebehu týždňa jednotliví tréneri.
 • V ďalšom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nasledujúceho plánu.

 

 • 17.08., pondelok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 18.08., utorok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 19.08., streda, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 20.08., štvrtok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 21.08., piatok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB). Časť športovcov – technická čata sa v poobedňajších hodinách zúčastní prípravy trate Jazerná desiatka.
 • SKPKE-Jazerna_10ka_NOMINACIA
 • 22.08., sobota – Jazerná desiatka
  • 8:30-9:30 hod prezentácia štartujúcich na 5 a 10 km, štart o 10:00 hod.
  • 13:00-13:30 hod prezentácia štartujúcich na 1 a 3 km, štart o 14:00 hod.

Aktualizovaný plán súťaží, august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka (5.kolo SPDP) – diaľkové plávanie, Košice, deadline úprav 20.8.2020 do 20:00 hod
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 22.9.2020, Volebná konferencia SPF, Bratislava
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 33. týždňa 2020

Aktuality

 • Tréningy sme uplynulý týždeň absolvovali za ideálneho letného počasia už v širšej zostave. Vážim si tréningovú účasť toho času „externých“ klubových športovkýň Lenky (po operácii) a Sáry z Humenného, v piatok i s plavcami z Prešova na čele reprezentantom Edom Gumanom. Druhého turnusu Pro-Swim Campu vo Svite sa zúčastnili niektorí z mladších ročníkov.
 • Z doterajších skúseností  po Covid-19 je zrejmé, skoro trojmesačný výpadok tréningov vo vode s opatrným nábehom potvrdzuje teóriu o potrebe dlhého času pre opätovné dosiahnutie úrovne pred prerušením prípravy v bazéne – stopky neklamú. O to ťažšie budú mať tí, ktorí sa ešte do tréningov nezapojili, alebo si účasť prispôsobujú svojej vôli – nevôli. Kalendár súťaží na jeseň sa poriadne zahustil, s pretekmi sa roztrhlo vrece, v termínovke sú preteky ktoré žiaľ nemajú ešte uverejnený ani rozpis (?). Športovci samozrejme potrebujú pretekať, lenže … skúšať len-tak šťastie nebudeme, pretože (ako hovorí i ľudová múdrosť), šťastie sadá na trénovaných (alebo pripravených ?).
 • V aktuálnom týždni z klubových aktívnych športovcov oslávi svoje narodeniny:
  • Nikolas Varga (13.8.2003). Kolektív športovcov a trénerov mu praje veľa zdravia a pokiaľ by našiel vo svojom okolí miesto pokryté signálom svojho mobilného operátora, tréner by sa potešil informácii o jeho letnej príprave.
  • V utorok 11.-teho augusta oslavujú meniny Zuzany. Veľa zdravia, šťastia a ďalšie športové úspechy prajeme našim, Zuzke Juskovej (LaManche), Žužu Binar Mimovičovej a Zuzke Čižmárikovej.
 • Pre skvalitnenie prípravy športovcom i trénerom odporúčam ku zhliadnutiu video základných motýlkových technických cvičení od Stephanie Rice-ovej (ročník 1988, austrálska olympijská víťazka z letných olympijských hier 2008 v disciplíne 400 m polohové preteky) – krátké, jednoduché a elegantné, webová adresa:
 • Záverom týždňa, v sobotu 15.8.2020 sa na Zemplínskej Šírave (časť Kaluža, pláž pri hoteli Eurobus) uskutoční 4.kolo SP v diaľkovom plávaní, Šíravský ORCAč. Nominácia ŠKP Košice: Mikušová Carmen, Žeňuchová Stacey, Gajdošová Natália, Vaško Šimon, Varhač Michal a Áron Richard, tréneri Skála a Žeňuchová. Plánovaný odchod je v sobotu o 6:30 hod., doprava mikrobusom, upresnenia (nominačné a organizačné) – v pondelok 10.8. po poobedňajšom tréningu.
 • 12-násť dňové sústredenie paraolympijskej reprezentácie SR od pondelka 10.8.2020 v Poprade absolvuje Denis Nadzon.
 • Aktuálny výber z posledne zaslaných fotiek z letnej individuálnej prípravy nájdete v prílohe.
 • V ďalšom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nasledujúceho plánu.

 

 • 10.08., pondelok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 11.08., utorok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 12.08., streda, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 13.08., štvrtok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 14.08., piatok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, klubovej politike a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 15.8.2020, Šíravský ORCAč v diaľkovom plávaní (4.kolo SPDP), deadline 11.8.2020
 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka (5.kolo SPDP) – diaľkové plávanie, Košice, deadline 16.8.2020
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 22.9.2020, Volebná konferencia SPF, Bratislava
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 8.10.2020, Slovenská Letná Univerziáda, Žilina
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 9.-11.10.2020, Jarná cena Žiliny, deadline 30.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 17.10.2020, Majstrovstvá SR v para plávaní, Bratislava/50m
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 32. týždňa 2020

Vážení odičia, športovci

Úvodom,

s humorom

Moja fikcia. K nácviku rozvoja rýchlosti v bazéne (v rámci omedzovania návykov používania Red Bull-ov, energetických gélov, tyčiniek, žuvacieho tabaku a ďalších revitalizačných …) využijeme v príprave účinnejší spôsob – živočíšneho sparing-partnera z košickej ZOO:

Aktuality

 • V aktuálnom týždni z klubových aktívnych športovcov oslávia svoje narodeniny:
  • Eva Koniecna (4.8.2002)
  • Tamara Širáková (6.8.2006) a v rovnaký deň aj
  • Janka Štabová (6.8.2009)
  • Kolektív športovcov a trénerov im praje veľa zdravia a hodne ďalších športových úspechov.
 • Tréningy v uplynulý týždeň sme absolvovali v oklieštenej zostave, štyria športovci absolvovali ProSwim-camp vo Svite (Gajdošová, Sabolová, Žeňuchová a Vaško), pribudlo niekoľko chorých (Horváth, Kobilic, dokonca aj tréner Urbanský), dve z dievčat ohlásili dovolenku (Čižmáriková a Krafčíková V.) a niektorí proste bez oznámenia na tréningy neprídu.
 • Minulotýždňovú správu z podujatia Diaľkové plávanie – preplávanie Domaše (25.7.2020), ktorej sa zúčastnila aj trojica plavcov našej tréningovej skupiny dopĺňam potešujúcimi výsledkami. V konkurencii zhruba 80-tich odvážlivcov na približne 3 km trati zvíťazil v čase 37 minút a 53 sekúnd Šimon Vaško, na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Tkáč a na treťom Adam Forrai (všetci ŠKP Košice), atmosféru podujatia približuje fotodokumentácia v prílohe.
 • Športovcom i trénerom odporúčam ku zhliadnutiu video základných znakových technických cvičení od Stephanie Rice-ovej (ročník 1988, austrálska olympijská víťazka z letných olympijských hier 2008 v disciplíne 400 m polohové preteky) – krátké, jednoduché a elegantné, webová adresa:
 • Z dovolenky na Slovensku nám zaslala fotky Zuzka Čižmáriková. A že ju aj aktívne využila, zdokumentovala zábermi z turistiky a plávaním v Liptovskej Mare – fotky nájdete v prílohe.
 • V ďalšom týždni pokračujeme v tréningoch podľa nasledujúceho plánu.

Plán 32. týždňa 2020

 • 03.08., pondelok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 04.08., utorok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 05.08., streda, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 06.08., štvrtok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 07.08., piatok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike klubu a finančným možnostiam. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 15.8.2020, Šíravský ORCAč v diaľkovom plávaní (4.kolo SPDP), deadline 11.8.2020
 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka (5.kolo SPDP) – diaľkové plávanie, Košice, deadline 16.8.2020
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), deadline 8.9./6.10.2020
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 31. týždňa 2020

Vážení rodičia, športovci

Namiesto motta

Prežili sme tri mesiace pandémie. V tom období sme sa, najprv individuálne, potom po skupinách venovali suchej – kondičnej príprave, bez možnosti tréningov v bazéne. Túžili sme čo po najskoršom možnom návrate do bazénov. Odborníci i skúsenosti sa zhodovali vo všeobecnom pravidle: čas bez vody x 2 = čas potrebný k „návratu“. V Košiciach máme momentálne jedinečnú príležitosť možnosti letnej prípravy v športovom bazéne Plavárne ČH-čko. V spoločnosti TEHO máme počas celého leta objednaných týždenne 10 hodín pre tréningovú prípravu v bazéne. Je najvyšší čas „zaradiť vyšší stupeň“ a tieto možnosti využiť, zvlášť keď realita (problémy Mestskej krytej plavárne) nás upozorňujú na kritický september.

Športovou sezónou 2020/21 by sme si chceli pripomenúť a v jej závere i osláviť 60-te výročie založenia klubu Červená hviezda – ŠKP Košice a to nielen spomienkami na úspešnú minulosť, ale aj aktuálnymi výsledkami, úspechmi – športovci aj tréneri, skúsme pre to urobiť maximum.

 

Vydarená – milá fotka z letnej prípravy najmladších – synchronizovaný nádych … (FB/ŠKP Košice)

Aktuality

 • V aktuálnom týždni z klubových aktívnych športovcov oslávia svoje narodeniny:
  • Rita Marion Kouassi (27.7.2010)
  • Marcel Marinica (29.7.1991) a
  • Tamara Dudová (31.7.2009)
  • Kolektív športovcov a trénerov im praje veľa zdravia a hodne ďalších športových úspechov.
 • Radostnú správu nám zaslal z Domaši Šimon Vaško, ktorý sa v sobotu 25.7. zúčastnil podujatia Diaľkové plávanie – preplávanie Domaše. Na približne 3 km trati zvíťazil časom 37 minút 53 sekúnd – blahoželáme. Podrobnejšie správy z tejto akcie budú v nasledujúcej e-mail správe.
 • Športovcov tréningovej skupiny SKÁ-URB upozorňujem, že v aktuálnom týždni aktualizujeme týždenný tréningový cyklus. V pondelok, stredu a piatok sú tréningy v čase 7:30 – 8:30 v bazéne Plavárne ČH-čko, utorok a štvrtok v čase 8:00 – 9:00 v posilňovni. V utorok a štvrtok pridáme po tréningu aj upratovanie posilňovne.
 • Minulotýždňovú víkendovú expedíciu, 67 km (!) turistickú trasu v čase i nečase – Výstup na Donovaly – zvládla šestica plaveckých turistov Sabolová, Šimková, Žeňuchová, Čekan, Nagy a Vaško s trénermi p.Sabolom a p.Žeňuchovou úspešne. Fotografie zaslali, nájdete ich v prílohe.
 • Pán tréner Urbanský nám fotografie z dovolenky nezaslal (zrejme aby sme mu nezávideli), aktuálné zaslala zo svojej prípravy Evka Koniecna. Fotografie ktoré zašlete priebežne spracujem a najlepšie z nich zverejním.

Plán 31. týždňa 2020

 • 27.07., pondelok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 28.07., utorok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB), ostatní Mestský park, 16:00-17:00
 • 29.07., streda, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 30.07., štvrtok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 31.07., piatok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 15.8.2020 zvažujeme účasť niektorých plavcov na Šíravský ORCAč v DP (4.kolo SPDP)
 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka (5.kolo SPDP) – diaľkové plávanie, Košice
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 30. týždňa 2020

Vážení rodičia, športovci

Namiesto motta 

 

Piatok 17.7.2020, počasie pod psa, poprcháva, pofukuje, na vzduchu 16st.C (+) – voda v bazéne však 25st. a tréningová nálada je napriek počasiu dobrá.

Aktuality

 • Narodeninový oslávenec v aktuálnom týždni:
  • Lucia Forraiová (22.7.2009) a
  • v sobotu 25.7. oslávia meniny Jakubovia – Mohler, Máté a Nagy
  • Kolektív športovcov a trénerov im praje veľa zdravia a hodne ďalších športových úspechov.
 • Príjemnú dovolenku a relax prajeme trénerovi Urbanskému, ktorý ju aktuálny týždeň strávi s rodinou na Slovensku a verím že nám zašle z nej i niekoľko fotografií. Dovolenku nám oznámil – na rozdiel od viacerých športovcov (i keď to nie je povinnosťou, ale považovali by sme to za slušnosť voči trénerom i klubu) – takže počas nasledujúceho týždňa jeho z časti zastúpi pani trénerka Žeňuchová.
 • V sobotu vycestovala 6-členná skupina športovcov skupiny SKA-URB na trojdňovú tatranskú túru s trénermi p.Sabolom a p.Žeňuchovou – verím že aj Vám ju zdokumentujú zaujímavými fotografiami.
 • Fotografie ktoré mi zasielate, priebežne spracovávam a najlepšie z nich zverejním i ostatným členom, časť nájdete i v dnešnej prílohe. Po nedelňajšom „4Questions4“ webinári so športovým psychológom na tému „Tréneri, stres a ich psychická regenerácia“ som z minulo-týždňového archívu vybral do fotomontáže našich trénerov (v akcii). Žiaľ, nenašiel som medzi nimi pani Žeňuchovú – nabudúce.

Plán 30. týždňa 2020

 • 20.07., pondelok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 21.07., utorok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB), ostatní Mestský park, 16:00-17:00
 • 22.07., streda, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 23.07., štvrtok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 24.07., piatok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 15.8.2020 zvažujeme účasť niektorých plavcov na Šíravský ORCAč v DP (4.kolo SPDP)
 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka (5.kolo SPDP) – diaľkové plávanie, Košice
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 29. týždňa 2020

Vážení rodičia, športovci

Namiesto motta trochu z histórie a súčasnosti

Z histórie – „Košice vždy patrili k významným centrám vodných športov v bývalom Československu. Zásluhou výsledkov vodného póla od počiatku 50-tych rokov minulého storočia, patrili tieto športy v Košiciach k najpopulárnejším. V tom čase Košice ešte vždy patrili k mestám bez krytého bazénu, vodné športy vo vtedajšej Jednote Košice boli v tieni futbalu, problémov koncom 50-tych rokov bolo viac než dosť.
Tie prinútili funkcionárov situáciu riešiť a 15. novembra 1961 prestúpili plavci a vodní pólisti vtedajšej Jednoty do Červenej hviezdy (predchodca Športového klubu polície) Košice. Začala sa písať nová éra košického  plávania a vodného póla.“

Súčasnosť. Vstupujeme do jubilejnej 60-tej sezóny existencie klubu – verím že to aj oslávime (15.11.2021) a dúfajme že „jubilejné“ budú i výsledky našich plavcov.

Trochu veselšie – to nie je momentka zo známeho strediska Santa Clara/USA :-), ale tréningová idylka na Plavárni ČHčko z minulého týždňa.

Pár ďalších fotiek nájdete aj v prílohe, viac na facebooku ŠKP Košice.

 

Aktuality

 • Narodeninoví oslávenci v aktuálnom týždni:
  • Richard Horváth (14.7.2004) a
  • Daniel Bugoš (16.7.2005),
  • meniny oslávi 14.7. Kamil Kobilic.
  • Kolektív športovcov a trénerov im praje veľa zdravia a hodne športových úspechov. Veľa zdravia prajeme Lenke Melničákovej, ktorá sa ešte zotavuje po operácii a veríme, že ju už čoskoro privítame na tréningoch v Košiciach.
 • Informácia pre členov tréningovej skupiny Skála – Urbanský:
  • Až do 31.7.2020 bude príprava kombinovaná – kondičná (silová v posilňovni)  a bazénové tréningy na Plavárni ČH-čko – v nasledujúcom týždni podľa nižšie uvedeného plánu.
  • Na bazénové tréningy už sú potrebné aj pádla, postupne zaradíme aj korytnačky.
 • Už som obdržal prvé fotky z dovolenky našich športovcov v na Slovensku i v zahraničí  s dokumentovaním ich individuálnych tréningov. Tí ktorí mi ich zašlú (vítané aj so stručným popisom) predpokladám že súhlasia s ich spracovaním a zverejnením i ostatným členom, spôsobom ako to prebiehalo v období Covid19.

Plán 29. týždňa 2020

 • 13.07., pondelok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 14.07., utorok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB), ostatní Mestský park, 16:00-17:00
 • 15.07., streda, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 16.07., štvrtok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 17.07., piatok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka – diaľkové plávanie, Košice
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 28. týždňa 2020

Namiesto motta

Vzhľadom ku, dúfajme už prekonanej, pandemickej situácii, ktorá zapríčinila dlhší výpadok v športovej príprave, zároveň súčasnej možnosti letnej prípravy v skutočne ideálnych podmienkach Plavárne ČH-čka , doporučujeme všetkým našim športovcom, mimo tých ktorí trávia dovolenku s rodinami v iných destináciách, účasť na tréningoch počas letných mesiacov júl a august. Zimné majstrovstvá ukážu, ako si sa na ne v lete po Covide pripravoval.

 

Aktuality a pokyny ku plánu letnej prípravy (júl – august 2020)

 • Na úvod jedno upozornenie. Na základe Zmluvy o využívaní bazéna na Plavárni ČH-čko s prevádzkovateľom TEHO-m upozorňujeme, že vstup na tréningové hodiny je povolený iba športovcom a ich trénerom. Taktiež nie je možné zdržiavať sa po ukončení tréningu a nevyhnutne potrebnom čase na prezlečenie v objekte plavárne. Prosíme o dodržiavanie nariadení vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
 • Narodeninovým oslávencom v aktuálnom týždni bude Šimon Kocan (9.7.2005). Kolektív športovcov a trénerov mu praje veľa zdravia a hodne športových úspechov.
 • Vo štvrtok 2.7.2020 sa v hotel Glória uskutočnil odborný seminár pre športovcov, trénerov a rodičov k využívaniu systému MySASY. Odbornou manažérkou MySASY, pani  Barborou Žiakovou bol prítomným vysvetlený význam využitia zasielaných údajov pre tréningový proces ako pre športovca, tak pre trénerov. Nakoľko náklady na správu jednotlivých účtov sú hradené z prostriedkov ŠKP Košice, prosíme uživateľov (zatiaľ Čajbiková, Čižmáriková, Sabolová, Sýkorová, Žeňuchová, Čekan, Kobilic a Varhač) o dodržiavanie pravidelností merania a zasielania údajov, v prípade akýchkoľvek problémov o nahlásenie trénerom (Skála, Sabol) ktorí to postúpia odborným konzultantom MySASY.
 • Informácia pre členov tréningovej skupiny Skála – Urbanský:
  • V týždňoch od 6. do 31.7.2020 bude príprava kombinovaná – kondičná  a bazénové tréningy, v nasledujúcom týždni podľa nižšie uvedeného plánu.
  • Na bazénové tréningy už budú potrebné aj pádla.
 • Už som obdržal prvé fotky z dovolenky našich športovcov v zahraničí s dokumentovaním ich individuálnych tréningov. Tí ktorí mi ich zašlú (vítané aj zo stručným popisom) predpokladám že súhlasia s ich spracovaním a zverejnením i ostatným členom, spôsobom ako to prebiehalo v období Covid19.

Plán 28. týždňa 2020

 •  6.07., pondelok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 •  7.07., utorok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB), ostatní Mestský park, 16:00-17:00
 •  8.07., streda, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 •  9.07., štvrtok, 7:30-8:30 Plaváreň ČH-čko (skupina SKA-URB), 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (všetky skupiny)
 • 10.07., piatok, 8:00-9:00 posilňovňa (skupina SKA-URB), ostatní 8:00-9:00 Mestský park, 15:30 zraz, 16:00-17:00 bazén (skupina SKA-URB)

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka – diaľkové plávanie, Košice
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 27. týždňa 2020

tento týždeň od 29.6.-3.7.2020 budú tréningy len poobede v čase od 16,00-17,00. Skupina Skála/Urbanský – tréning Po-Pi, Skupina Sabol/Kassay a Žeňuchová/Turan a skupina  Mimovičová – tréning pondelok, streda a štvrtok len. Stretnutie bude pred ČH vždy o 15,30. Tréning bude stále aj pri slabom daždi. Zrušený bude len v prípade búrky s bleskom.

 

Trochu z histórie, nikoho nezabije.

Inšpirácia z histórie … a ku tomu nie je potrebná voda.

(Komu sa obrázok nezobrazil správne, nájde to v prílohe.)

Aby to však nevyznelo v súčasnej situácii ironicky – asi najzaujímavejší (z môjho pohľadu) zo súčasných webinárov bol rozhovor s írskym trénerom olympijskej medailistky (OH 2012) – prsiarky Ruta Meilutyte, Jon Rudd-om, ktorý si medzi iným zafilozofoval: „Domnievam sa, že prsia sú vlastne spoločenským plaveckým spôsobom, ktorý vznikol, aby dámy môhli plávať s hlavou zdvihnutou nahor, aby si nepokazili účes a vedeli sa pritom porozprávať. A potom z toho vzniklo niečo, čo nikdy nebolo zamýšľané na rýchle plávanie“.

Obrázok (zdroj FB) je predpokladám z nácviku plaveckého spôsobu prsia.

Aktuality a úvodné pokyny ku plánu letnej prípravy (júl – august 2020)

 • Vzhľadom ku, dúfajme už prekonanej, pandemickej situácii, ktorá zapríčinila dlhší výpadok v športovej príprave, zároveň súčasnej letnej možnosti prípravy v podmienkach Plavárne ČH-čka, sme rozhodnutí pokračovať v tréningoch aj v mesiacoch júl a august. Letnú prípravu si budú riadiť tréneri jednotlivých skupín a o harmonograme prípravy budú vopred informovať svojich členov – športovcov.
 • V týždni 29.6.-3.7.2020 (pondelok – piatok) budú všetky skupiny trénovať denne v čase 16:00 – 17:00 hod. V pondelok 29.6. je zraz športovcov a trénerov o 15:30 v priestore pred vstupom do Plavárne ČH-čko. Na pondelňajší tréning bude potrebná iba základná výstroj – plavky, okuliare, plavecká čiapka. Ďalšie pomôcky pre tréningy si športovci prinesú až po dojednaní uzamykateľnej – šatňovej miestnosti – podľa pokynov a upresnení režimu vstupu a ďalších náležitostí v priebehu pondelňajšieho tréningu.
 • V ďalších týždňoch sa bude v tréningoch pokračovať podľa harmonogramu tréningových skupín s možnosťou ráno v čase 7:30 – 8:30 a poobede 16:00 – 17:00 hod.
 • Informácia pre členov tréningovej skupiny Skála – Urbanský:
  • V týždni 29.6.-3.7.2020 charakter športovej prípravy – len v bazéne, prevažne regeneračný.
  • V týždňoch od 6. do 31.7.2020 bude príprava kombinovaná, kondičné (prevažne v doobedňajšom čase) a bazénové tréningy.
 • Dňa 2.7.2020 (štvrtok) sa uskutoční odborný seminár ku využívaniu aplikácie diagnostického systému MySASY. Do používania sú zapojení športovci Čajbiková, Čižmáriková, Sabolová, Sýkorová, Žeňuchová, Čekan, Kobilic a Varhač – prosím o ich účasť – podľa možnosti s rodičmi.
  • Miesto: hotel Glória, salónik, II.poschodie, čas: 11:00 hod.

Plán 27. týždňa 2020

 • 29.06., pondelok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén
 • 30.06., utorok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén
 •  1.07., streda, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazénstreda,
 •  2.07., štvrtok, 11:00 – seminár mySASY, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén
 •  3.07., piatok, 15:30 zraz pred vstupom do Plaváreň ČH-čko, 16:00-17:00 bazén

Aktualizovaný plán súťaží august – október 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.08.2020, Jazerná 10-tka – diaľkové plávanie, Košice
 • 29.8.2020, Štúrovské 100-ky, iba disciplíny 100 M, Z, P, K (minimalizovaná účasť, prihlášky – Skála), deadline 20.8.2020
 • 2.-4.10.2020, Cena Popradu, Memoriál Filipa Lutza a Pohár olympijských nádejí, Poprad/50m (zatiaľ bez rozpisu, prihlášky Žeňuchová)
 • 9.-11.10.2020, Slovenský pohár družstiev a jednotlivcov, Bratislava/50m (prihlášky Skála), deadline 28.9.2020
 • 17.10.2020, Cena PK Humenné, Humenné/25m, (prihlášky Žeňuchová)
 • 24.-25.10.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov)
 • 31.10.2020, Jesenné M-VSO – dlhé trate, Humenné/25m (prihlášky – Žeňuchová), deadline 23.10.2020

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 26. týždňa 2020

Tren_plan-23_tyzden

Tren_plan-24_tyzden

Tren_plan-25_tyzden

Vážení rodičia, športovci

Motto

„Naučiť sa/Naučiť v mladosti plávať technicky dokonale, je neoceniteľným darom na celý život.

Cielené na športovcov i ich trénerov.

Tým, ktorých plávanie zaujíma a leží na srdci, doporučujem pozrieť si záznam dnešného (21.6.2020, nedeľa) webinára Messenger skupiny (česko – slovenskí) Tréneri plávania so 4 násobným olympijským víťazom (znakárom) Lenny Krayzelburg-om/USA (Facebook 4 Questions 4).

Aktuality

 • Úvodom – narodeniny – v aktuálnom týždni oslávia narodeniny – pripájame priania predovšetkým dobrého zdravia a športových úspechov, dve športovkyne – juniorky:
  • Zuzana Čižmáriková (22.6.2003) a
  • Vanesa Krafčíková (23.6.2003)
 • V prílohe nájdete, ako ste žiadali, tréningové plány posledných troch týždňov prípravy v bazéne (pdf-formát).
 • V ďalšej príprave pokračujeme podľa plánu troma hodinovými tréningami v bazéne Mestskej krytej plavárne (pondelok, streda a piatok).  Utorok a štvrtok je plánovaná kondičná príprava. Program prípravy sme doplnili pre starších juniorov/juniorky posilňovňou – viď Plán 26.týždňa. Znova upozorňujem, že na tréningy v Mestskom parku je potrebné nosiť karimatky a švihadlá. Harmonogram poobedňajších kondičných tréningov a zloženie skupín sú už ustálené (ako minulý týždeň) – viď  Plán 26.týždňa. V prípade nepriaznivého počasia sa tréning neuskutoční, pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: Skála 0905 859 771 a Urbanský 0905 546 310
  • V budúcom týždni z dôvodu operatívnejšej informovanosti pripravíme Messenger-skupinu o ktorej rozošleme informáciu
 • Tri krát jedna hodina tréningu v bazéne je skutočne (nateraz nutné) minimum, chceme ju maximálne využiť. Itinerár, resp. rozvrh činností bazénových tréningov:
  • 15:30 – vstup do šatní
  • 15:45 – 15:55 – rozcvička. Tá bude skupinová, pod vedením vopred určeného (skúseného) športovca, a to v pondelok Sabolová (náhradník Rojtáš), v stredu Máté (náhr. Koniecna), v piatok Koniecna (náhr. Gajdošová). Uvedených športovcov prosím o prípravu intenzívnejších rozcvičiek, na disciplínu – dodržiavanie pokynov rozcvičujúceho, dohliadnu tréneri Urbanský a Skála.
  • 15:55 – Oboznámenie sa s tréningom
  • 16:00 – 17:00 – tréning vo vode
  • 17:05 – 17:15 – strečing
 • V tréningovej príprave postupne zvyšujeme záťaž, potrebné pomôcky: šnorchel (dôrazné upozornenie), doska, plutvy, piškóta a guma, v niektorých častiach použijeme korytnačky.
  V technickej časti pridávame ďalšie cvičenia, motýlik – Biondi cvičenie, nájdete na (link): https://www.youtube.com/watch?v=rytpcq4X3TA a pre znakové cvičenia prosím pozrieť tentoraz už správne video na linku: https://www.youtube.com/watch?v=dezrZ6NG2yY
 • Ak sa nestane niečo neočakávané, v ďalšom týždni by sme už v tréningovej príprave pokračovali na Plavárni ČH-čko. Informáciu (upresnenie, harmonogram, …) Vám zašleme v priebehu týždňa. Malá upútavka v prílohe – krásny pohľad na bazén ČH-čka objektívom profesionálneho fotografa.

 • 22.06., pondelok, 16:00-17:00 bazén/50m
 • 23.06., utorok, 8:00-9:00 posilňovňa (st.juniori), 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton skupiny – B1 a B2,  Mestský park – A1 a A2)
 • 24.06., streda, 8:00-9:00 posilňovňa (st.juniorky), 16:00-17:00 bazén/50m
 • 25.06., štvrtok, 8:00-9:00 posilňovňa (st.juniori), 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton – A1 a A2, Mestský park B1 a B2) podľa harmonogramu v prílohe
 • 26.06., piatok, 8:00-9:00 posilňovňa (st.juniorky), 16:00-17:00 bazén/50m

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 25. týždňa 2020

Aktuality

 • Úvodom – narodeniny – v aktuálnom týždni ma klubová databáza upozornila opäť iba na jedného narodeninového oslávenca. Je ním Kamil Kobilic (16.6.2004), ktorému prajeme veľa zdravia, šťastia a v športovom živote splnenie limitu pre vstup do reprezentačnej juniorky.
 • V ďalšej príprave pokračujeme podľa plánu troma hodinovými tréningami v bazéne Mestskej krytej plavárne (pondelok, streda a piatok).  Utorok a štvrtok je plánovaná kondičná príprava. Znova upozorňujem, že na tréningy v Mestskom parku je potrebné nosiť karimatky a švihadlá. Harmonogram kondičných tréningov a zloženie skupín sú už ustálené (ako minulý týždeň) – viď v Plán 25.týždňa. V prípade nepriaznivého počasia sa tréning neuskutoční, pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: Skála 0905 859 771 a Urbanský 0905 546 310
  • V budúcom týždni z dôvodu operatívnejšej informovanosti pripravíme Messenger-skupinu o ktorej rozošleme informáciu
 • Núdzový stav vyhlásený vládou SR už skončil, i my sa s plnou vážnosťou vrátime do disciplinovanejšieho (normálneho) tréningového režimu, vrátane evidencie dochádzky. Nakoľko jedna hodina tréningu v bazéne je skutočne (nateraz nutné) minimum, musí byť preto maximálne využitá. Itinerár, resp. rozvrh činností bazénových tréningov:
  • 15:30 – vstup do šatní
  • 15:45 – 15:55 – rozcvička. Tá bude skupinová, pod vedením vopred určeného (skúseného) športovca, a to v pondelok Rojtáš (náhradník Kobilic), v stredu Kobilic (náhr. Koniecna), v piatok Máté (náhr. Sabolová). Uvedených športovcov prosím o dôslednú prípravu, ostatných o disciplínu – dodržiavanie pokynov rozcvičujúceho, dohľad – tréneri Urbanský a Skála.
  • 15:55 – Oboznámenie sa s tréningom
  • 16:00 – 17:00 – tréning vo vode
  • 17:05 – 17:15 – strečing
 • V tréningovej príprave postupne zvyšujeme záťaž, potrebné pomôcky: šnorchel, doska, plutvy, piškóta a guma, v niektorých častiach použijeme korytnačky.
  V technickej časti pridávame ďalšie cvičenia, motýlik – Biondi cvičenie, nájdete na (link): https://www.youtube.com/watch?v=rytpcq4X3TA a pre znakové cvičenia prosím pozrieť video na linku: https://www.youtube.com/watch?v=rytpcq4X3TA

Plán 25. týždňa 2020

 • 15.06., pondelok, 16:00-17:00 bazén/50m
 • 16.06., utorok, 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton skupiny – B1 a B2,  Mestský park – A1 a A2)
 • 17.06., streda, 8:00-9:00 posilňovňa (výber) ***, 16:00-17:00 bazén/50m
 • 18.06., štvrtok, 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton – A1 a A2, Mestský park B1 a B2) podľa harmonogramu v prílohe
 • 19.06., piatok, 8:00-9:00 posilňovňa (výber) ***, 16:00-17:00 bazén/50m
 • *** – upresnenie, pokyny – v pondelok po tréningu

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 24. týždňa 2020

Motto
Predstavu a skutočnosť cesty trénera so športovcom k dosiahnutiu cieľa – úspechu, zvlášť po období pandémie korona vírusu, asi najvýstižnejšie charakterizuje nasledovný obrázok ktorý som našiel (a upravil) pri prehľadávaní rôznych webinárových prednášok. (ak by sa Vám v prehliadači tu nezobrazil, nájdete ho ako obrázok aj v prílohe).

Aktuality

 • Tentoraz ma klubová databáza upozornila iba na jedného narodeninového oslávenca v budúcom týždni. Je ním Tomáš Bábela (13.6.1979) ktorý v plávaní prešiel cestou aktívneho športovca, rozhodcu s medzinárodnou LEN, FINA – licenciou a doteraz pôsobiaceho funkcionára v ŠKP Košice – Plávanie o.z. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v živote a prajeme si, aby ešte dlho zachoval plávaniu svoju priazeň.
 • V ďalšej príprave pokračujeme podľa plánu troma hodinovými tréningami v bazéne Mestskej krytej plavárne (pondelok, streda a piatok) – s podmienkami prevádzky MKP a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR – prosíme o ich striktné dodržiavanie. Upozorňujem na zmenu času tréningov, ktoré sa posúvajú na čas 16:00 – 17:00 hodUtorok a štvrtok je plánovaná kondičná príprava. Znova upozorňujem, že na tréningy v Mestskom parku je potrebné nosiť karimatky a švihadlá. Harmonogram kondičných tréningov a zloženie skupín je v prílohe (Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T24), v prípade nepriaznivého počasia sa tréning neuskutoční, pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: Skála 0905 859 771 a p.Žeňuchová príp. p.Kassay

 

 •  8.06., pondelok, 15:30 – zraz a organizovaný vstup do MKP, 16:00-17:00 bazén
 •  9.06., utorok, 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton a Mestský park) podľa harmonogramu v prílohe
 • 10.06., streda, 15:30 – zraz a organizovaný vstup do MKP, 16:00-17:00 bazén
 • 11.06., štvrtok, 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton a Mestský park) podľa harmonogramu v prílohe
 • 12.06., piatok, 15:30 – zraz a organizovaný vstup do MKP, 16:00-17:00 bazén

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 23. týždňa 2020

Úvodom

 • V stredu 27.5.2020 sme zahájili športovú prípravu – po 12-tich týždňoch – za prekvapujúceho (ale potešujúceho) záujmu všetkých vekových kategórií – vo vode (bazéne MKP).
 • V dôsledku vládnych (epidemiologických) opatrení (pandémia – korona vírus) vznikla netypická situácia, keď nový ročný tréningový cyklus 2020-21 zahajujeme v bazéne v máji t.r., s ukončením v júli budúceho roku. Čaká nás 14 mesačný cyklus s prvým vrcholom prípravy (majstrovstvá SR) v decembri, t.zn. o šesť mesiacov. Teda, nie je kam sa ponáhľať a tak prioritou tohto obdobia bude práca na zlepšovaní techniky a zručností (umení, šikovnosti) plaveckých spôsobov (asi budem používať medzinárodný termím „skills“-y). Skills-mi rozumieme najmä štarty, obrátky s výjazdmi, záverečný finiš, …. My – tréneri, hľadáme – identifikujeme Vaše slabé stránky v technike plaveckých spôsobov a technických častiach výkonov a snažíme sa Vás viesť k ich zlepšeniu. Teraz nie je čo stratiť, je preto na Vás (športovcoch), či tento zámer pochopíte a prijmete filozofiu prípravy v tomto období.

Aktuality

 • Tradične uvediem mená narodeninových oslávencov, ktorým želáme veľa zdravia, školských i športových úspechov a elánu do ďalšej športovej prípravy:
  • Kristína Kačalová (6.6.2010) a
  • Miško Varhač (7.6.2004)
 • Scenár ďalšej prípravy obsahuje tri hodinové tréningy v bazéne Mestskej krytej plavárne (pondelok, streda a piatok) – s podmienkami prevádzky MKP a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR – prosíme o ich striktné dodržiavanieUtorok a štvrtok je plánovaná kondičná príprava. Harmonogram kondičných tréningov a zloženie skupín je v prílohe (Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T23), v prípade nepriaznivého počasia sa tréning neuskutoční, pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: p.Urbanský 0905 546 310 , Skála 0905 859 771
 • Fotky z Vašej individuálnej kondičnej prípravy (doplníme aj zo spoločnej prípravy), zverejníme vo vývesnej skrinke ŠKP Košice – Plávanie (vestibul MKP) a na oficiálnom web-portáli www.skpkosice.sk. Naďalej foťte, dokumentujte, zasielajte, …

Plán 23. týždňa 2020

 • 1.06., pondelok, 15:00 – zraz a organizovaný vstup do MKP, 15:30-16:30 bazén, do 16:45 – opustenie MKP
 • 2.06., utorok, 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton a Mestský park) podľa harmonogramu v prílohe
 • 3.06., streda, 15:00 – zraz a organizovaný vstup do MKP, 15:30-16:30 bazén, do 16:45 – opustenie MKP
 • 4.06., štvrtok, 15:00-15:50 a 16:00-16:50 kondičný tréning (Triton a Mestský park) podľa harmonogramu v prílohe
 • 5.06., piatok, 15:00 – zraz a organizovaný vstup do MKP, 15:30-16:30 bazén, do 16:45 – opustenie MKP

 

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 22. týždňa 2020

Úpravy, usmernenia

Na základe dnešného (25.5.2020) jednania s vedením Mestskej krytej plavárne oznamujeme:

 • V stredu 27.5.2020 zahajujeme už tréningy aj v bazéne na Mestskej krytej plavárni. Až do odvolania sa tréningy uskutočnia v pondelok, stredu a piatok vždy v čase 15:30 až 16:30 hod. Tréningy sa v tom čase týkajú len členov klubu ŠKP Košice – Plávanie o.z. Zraz športovcov je vždy o 15:00 hod. kedy si tréneri upresnia menný zoznam pre vstup do objektu MKP. Pri jednotnom vstupe športovcov a trénerov (bez doprovodných osôb – rodičia, priatelia, …) do vestibulu MKP bude každému kontrolovaná telesná teplota (prevádzkou MKP), do zoznamu sa zaznačí prítomnosť a športovci sa presunú do šatní. Už pri vstupe je povinnosťou nosenie rúšok (bez nich nie je vstup možný).
 • Po vstupe do objektu MKP sa športovci bez zbytočných prieťahov prezlečú a dostavia ku bazénu. Tréning začína presne o 15:30 hod. Tréning potrvá do 16:30, do 16:45 sú všetci povinní opustiť budovu MKP. Použitie spŕch bude len krátkodobé, kontrolované a riadené pracovníkmi MKP.
 • Športovci si na tréning prinesú pomôcky, upozorňujem – aj šnorchle, šatne budú fungovať už v obvyklom režime (pomôcky si môžete nechávať v skrinkách), vymedzené klietky v mužskej aj ženskej šatni sa budú uzatvárať.
 • Veríme, že budete všetci zodpovední a vážite si to, že môžeme po dlhej dobe začať s tréningami v bazéne. Akékoľvek nedodržanie opatrení sa nám môže vypomstiť zrušením tejto možnosti.

Kondičná príprava bude pokračovať v dňoch utorok a štvrtok, už od utorka 26.5.2020 podľa nového harmonogramu aj s úpravami zoznamov skupín, pozrite si v prílohe súbor Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T22-Zmena   Naďalej platí v prípade nepriaznivého počasia sa kondičný tréning neuskutoční, pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:

 • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
 • Stanovište Mestský park: p.Urbanský 0905 546 310 , Skála 0905 859 771

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

 

Úvodom

 • V pondelok 18.5.2020 slovenský premiér Igor Matovič po rokovaní oznámil, že od stredy 20. mája môžu byť otvorené nielen vonkajšie športoviská, ale pre športové kluby už aj vnútorné. Otvoriť sa môžu tiež kryté plavárne. Nové opatrenie sa zatiaľ týka len vrcholových športovcov a členov organizovaných športových klubov.
 • Definitíva, FINA pristúpila k zrušeniu aj poslednej tohtoročnej súťaže. MS v krátkom bazéne v Abu Dhabi ktoré sa presúvajú na rok 2021 a to konkrétne na termín od 13. do 18.decembra. S trochou nadsázky, alebo možno aj bez nej, môžeme prehlásiť, že rok 2020 z pohľadu najvyšších medzinárodných súťaží vlastne neexistuje.

Dostávame sa do situácie , keď sa plavci zhruba po 12-tich týždňoch dostanú do bazéna. Z pohľadu trénera:

 • Táto dlhá prestávka zapríčinila, že najmä výkonnostní plavci stratili schopnosť adaptovať sa na tréningové zaťaženie, ktoré získali počas predchádzajúceho obdobia. Viac času bude potrebné venovať obnove schopností adaptácie, až potom sa dá prikročiť ku vytváraniu jej nadstavby.
 • Avšak, nie je kam sa ponáhľať, vrchol prípravy (majstrovské súťaže) bude až o 6 mesiacov.

Sklbením týchto dvoch pohľadov je potrebné zostaviť tréningový plán s rozumným nábehom. Stopky nechať ešte odpočívať, časy ani objemy nenaháňať, teraz je čas aj na všetko ostatné (technika, plavecké zručnosti, …).

Aktuality

 • Tradične uvediem mená narodeninových oslávencov, ktorým želáme veľa zdravia, školských i športových úspechov a elánu do ďalšej športovej prípravy:
  • Ján Urbanský (26.5.1968) dlhoročný úspešný plavec a tréner ČH/SKP Košice
  • Klaudia Sýkorová (28.5.2005)
 • V uplynulom týždni sa uskutočnili na Strednej športovej škole prijímacie talentové skúšky pre stupne vzdelania športové gymnázium, športový manažment a dva IT odbory, digitálne služby a spracovanie dát v športe, posledné tri s možnosťou získania kvalifikácie trénera III.stupňa. Pri racionálnej úvahe – možnosť športovej prípravy (aj regenerácia, psychológ, …), stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti informačných a komunikačných technológií a ku tomu trénerská trojka – to stojí za zváženie i v prípade pokračovania formou vysokoškolského štúdia . Prijímacieho konania sa zúčastnili dvaja plavci.
 • Kondičné tréningy sa v uplynulom týždni uskutočnili na oboch stanovištiach podľa hormonogramu.
 • Scenár ďalšej prípravy predpokladá tri hodinové tréningy v bazéne Mestskej krytej plavárne (pondelok, streda a piatok) – v závislosti od prevádzky MKP a opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR , v utorok a štvrtok kondičnú prípravu. Na základe jednania s vedením MKP ktoré sa uskutoční v pondelok 25.5.2020 sa upresnia poobedňajšie časy tréningov – predpoklad zahájenia tréningov v bazéne je streda 27.5.2020, čas tréningov Vám bude oznámený. Harmonogram kondičných tréningov a zloženie skupín na pondelok a utorok je v prílohe Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T22 
 • v prípade nepriaznivého počasia sa tréning neuskutoční, pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: p.Urbanský 0905 546 310 , Skála 0905 859 771
 • Výber z ďalších zaslaných fotiek (s mojim komentárom, ktorý však neberte vážne) je spracovaný vo fotomontáži a je v prílohe tejto správy. Foťte, dokumentujte, zasielajte, …

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 21. týždňa 2020

Úvodom

Dúfajme že začína svitať na lepšie časy, keď naši reprezentanti začínajú s bazénovou prípravou od pondelka 18.5. v Bratislave na Pasienkoch, v Českej republike otvárajú (resp. povoľujú otvorenie) kúpaliská a kryté bazény, od 25.5., v Maďarsku podobne od 30.5., snáď ani nás to neminie. Sústredenie ktoré sme mali plánované v tomto čase v Maďarsku, sme preložili na rovnaké miesto (Hajduszoboszló/HUN) na termín 8.-14.11.2020 (pokiaľ to okolnosti dovolia).

 

V stredu 13.5.2020 sme po dvojmesačnej absencii zapríčinenej pandemickou situáciou začali v menších skupinách kondičné tréningy so zámerom postupnej prípravy na nasledujúcu sezónu. Aj napriek nepriaznivému počasiu v stredu a štvrtok bola účasť na tréningoch potešujúca, u starších (A1 – A2) skoro 100%-ná. V piatok kvôli daždivému počasiu boli tréningy zrušené.

Športovci sú rozdelení do skupín (3 skupiny starších, 4 mladších), trénuje sa na dvoch stanovištiach, vždy dve skupiny po sebe v časoch 15:00-15:55 a 16:00-16:55 hod. V skupinách nie sú zaradení športovci o ktorých vieme že sú mimo Košíc (Čajbiková, Melničáková, Lörincová, Semančík, …), v prípade že do Košíc prídu, sú na tréningoch vítaní. Skupiny sa budú na stanovištiach cyklicky striedať, harmonogram pre aktuálny týždeň, ako aj zloženie skupín sú v prílohe tejto správy (Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T21.pdf). Členovia skupín ktoré v daný deň spoločný tréning nemajú, pokračujú v individuálnej príprave.

Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T21

 • Prvé stanovište – Park pri kúpalisku Triton, zraz pri Iron-clube vždy 5 minút pred tréningom. Tréningy zabezpečujú tréneri p. Sabol a p. Turanová.
 • Druhé stanovište – Mestský park, zraz pri vchode na Mestskú plaváreň (v Mestskom parku, asfaltové ihrisko s tribúnkou) vždy 5 minút pred tréningom. Tréningy zabezpečujú tréneri Skála a Urbanský.
 • Prosíme športovcov, aby na tréningy nosili so sebou karimatky (stačí polovičnej dlžky) a na stanovište v Mestskom parku podľa možnosti aj švihadlá.
 • V prípade nepriaznivého počasia sa kondičný tréning neuskutoční. Pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: p.Urbanský 0905 546 310 , Skála 0905 859 771

Aktuality

 • Tradične uvediem mená narodeninových oslávencov, ktorým želáme veľa zdravia, školských i športových úspechov a elánu do ďalšej športovej prípravy:
  • Luigi Sopko (17.5.2008)
  • Lilly Dotková (19.5.2008) a
  • Robo Nagy (23.5.2002)
 • Výber z ďalších zaslaných fotiek je spracovaný vo fotomontáži a je v prílohe tejto správy. Ak by som nemal hodnoverné informácie, z fotiek Sáry Čajbikovej by som predpokladal, že zahájila prípravu – presedláva na diaľkové plávanie (kto vie?), žeby aj Peťo Hrinda ? Ale, život je plný paradoxov. Pred niekoľkými týždňami som uvádzal príklad úspešného Slováka – nášho bývalého plavca, potom trénera Vlada Mravca, v súčasnosti v Austrálii úspešne pôsobiaceho trénera, ktorý pripravil vyše 60 plavcov len na kanál La Manche (aj Z.Juskovú). Ako plavec ČH Košice (terajší ŠKP Košice) získal v roku 1985 na federálnych majstrovstvách žiactva titul Majstra ČSSR v disciplíne 50 m  v.spôsob! (zaujímavá cesta od šprintov ku diaľkovému plávaniu 🙂)

So športovým pozdravom a keep smiling & swimming,

Ing. Skála Juraj

Plán 20. týždňa 2020- doplnenie 13.05. o 20.00

Na základe dnešných skúseností s prvým spoločným tréningom doplňujem – upresňujem – upozorňujem:

 • Stanovište Mestský park – zraz je pri vchode do Mestskej (nie Krytej) plavárne v Mestskom parku (asfaltové ihrisko s tribúnkou).
 • V prípade nepriaznivého počasia sa kondičný tréning neuskutoční. Pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov (najlepšie telefonicky) – telefónne čísla trénerov:
  • Stanovište Triton: p.Sabol 0905 513 464  , p.Turanová 0911 401 954
  • Stanovište Mestský park: p.Urbanský 0905 546 310 , Skála 0905 859 771
 • Upozorňujeme, že na stanovištiach nie je WC (počítať s tým).
 • Prosíme športovcov, aby na tréningy nosili so sebou karimatky (stačí polovičná dlžka – aby Vám v prípade v rucksackoch nezaberali veľa miesta).
 • V prípade neuskutočnenia tréningu sa ďalší deň/dni riadia podľa zaslaného týždenného harmonogramu. Akýkoľvek problém, dotaz, námietku – Vám radi zodpovedia tréneri.

V prílohe – súbor SKPKE-Usmernenie-treningy.pdf – zasielame všeobecne platné usmernenia ku kondičným tréningom na jednotlivých stanovištiach – prosíme prečítať si a riadiť sa uvedenými pokynmi.

SKPKE-Usmernenie-treningy

V súbore Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T20-2.pdf (príloha) sú na základe pripomienok upravené – doplnené zoznamy skupín. Prípadné ďalšie zmeny budú zverejnené v e-mail pokynoch na budúci týždeň. Upozorňujeme:

Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T20-2

 • V prípade nepriaznivého počasia sa kondičný tréning neuskutoční. Pokiaľ ste na pochybách – overte si situáciu u trénerov. V prípade neuskutočnenia tréningu sa ďalší deň/dni riadia podľa zaslaného týždenného harmonogramu.
 • Pripomínam, že do skupín sme nezaradili športovcov o ktorých vieme že sú mimo Košíc (Čajbiková, Melničáková, Lörincová, Semančík, …), v prípade že do Košíc prídu, sú na tréningoch vítaní. Dôverujeme im, že sa kondičnej príprave venujú v domácich a miestnych podmienkach (prípadne môžu svoju prípravu foto-dokumentovať a zasielať).

Tešiac sa na zahájenie spoločnej prípravy, so športovým pozdravom a keep smilling&swimming,

Ing. Skála Juraj

Úvodom

Začíname – v stredu 13.5.2020, dva mesiace po vyhlásení pandémie, zahajujeme v menších skupinách kondičné tréningy. Aktívnych športovcov sme rozdelili do skupín (3 skupiny starších, 4 mladších), trénovať sa bude na dvoch stanovištiach, vždy dve skupiny po sebe v časoch 15:00-15:55 a 16:00-16:55 hod. V skupinách nie sú zaradení športovci o ktorých vieme že sú mimo Košíc (Čajbiková, Melničáková, Lörincová, Semančík, …), v prípade že do Košíc prídu, sú na tréningoch vítaní. Vzhľadom ku aktuálnej pandemickej situácii bude potrebné dodržiavať stanovené pravidlá a podmienky – tie Vám rozošleme e-mailom v utorok. Skupiny sa budú na stanovištiach cyklicky striedať, harmonogram pre aktuálny týždeň, ako aj zloženie skupín je v prílohe tejto správy. Členovia skupín ktoré v daný deň spoločný tréning nemajú, pokračujú v individuálnej príprave.

 • Prvé stanovište – Park pri kúpalisku Triton, zraz pri Iron-clube vždy 5 minút pred tréningom. Tréningy zabezpečujú tréneri p. Sabol a p. Turanová.
 • Druhé stanovište – Mestský park, zraz pri vchode na Mestskú plaváreň vždy 5 minút pred tréningom. Tréningy zabezpečujú tréneri Skála a Urbanský.
 • Harmonogram a menný zoznam skupín pre aktuálny týždeň je v prílohe v súbore Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T20.pdf
 • Pokiaľ má niekto nejasnosti, pripomienky – prosím, kontaktujte svojich trénerov.

Aktuality

 • Tradične uvediem mená narodeninových oslávencov, ktorým želáme veľa zdravia, školských i športových úspechov a elánu do ďalšej športovej prípravy:
  • Ivan Huňady (12.5.2008) a
  • Martin Kundrát (14.4.2008)
 • Aj tentoraz ste mi zaslali niekoľko fotiek z Vašej prípravy ktoré sú spracované vo fotomontáži v prílohe. Zaujala ma fotka Johannky Lörincovej ako bravúrne zvládla z tréningového plánu cvičenie z jógy – Crow Pose – pozíciu, v preklade pozíciu vrany. Trochu na odľahčenie súčasnej situácie: Predpokladám, že Johannka, ale i mnoho mladých nevie, že košičanov nazývarú vraňarmi. V Košiciach vždy bolo veľa vrán (vrana túlavá – corvus corone).  Povráva sa, že v minulosti …, keď boli časy ťažké …, si Košičania spestrovali jedálniček i týmto operencom. I keď ani teraz nie sú časy korona pandémie ľahké, radšej udržme tradíciu vraňarov (športovci) vo forme zvládnutia jogovej pozície Vrany.

So športovým pozdravom a keep swimming,

Ing. Skála Juraj

Harmonogram_Zoznam-Kond_priprava-T20

Plán 19. týždňa 2020

Úvodom

Máme už za sebou zhruba osem týždňov pandemickej karantény, dištančného – online vyučovania a individuálnej kondičnej prípravy na základe rôznych doporučení, videonávodov, …. Ako športovci, tak aj tréneri dostávame v tomto čase príležitosť ku zvyšovaniu sebadisciplíny a zodpovednosti za rozumné využitie tohto času. Najbližší čas ukáže, ako sme s tým naložili.
Svetová, európska (vrátane EYOF-u) i slovenská plavecká federácia preložili/zrušili už všetky významné podujatia najbližšieho obdobia, i keď tým vznikli aj nejasnosti – časom sa to vyrieši. Z nášho pohľadu je isté, že v súčasnosti nie je kam (ani možnosti) sa ponáhľať. Naďalej zostávame v individuálnej príprave. S postupným uvoľňovaním ale dodržiavaním vládnych opatrení spracúvame podmienky pre kondičné tréningy v malých skupinách s trénermi, ktoré by sme zahájili v druhej polovici mája. Pokyny – prísne hygienické podmienky, miesto, čas a zloženie skupín s trénermi postupne zverejníme.

Pozitívnou je aj správa o aktivitách súvisiacich s otvorením plavárne ČH-čka od júla t.r.

Aktuality

 • Tradične uvediem mená narodeninových oslávencov, ktorým želáme veľa zdravia, školských i športových úspechov a elánu do ďalšej športovej prípravy:
  • Petra Šoltésová (4.5.2003)
  • Sára Čajbiková (5.5.2003) a
  • Dávid Kassai (7.5.2009)
 • Tým ktorí pracujú podľa tréningových plánov doporučujem v tom pokračovať, prípadne pre spestrenie niektoré cvičenia obmieňať. Časť z Vás (starší, skúsenejší) precvičujú plán kondičnej prípravy zostavený p. Jurčom z anglického Black Lion Swimming Club-u v Gillingham/GBR. Zaujíma nás aj Vaša odozva, pre tých, ktorí sa do cvičenia podľa plánu pustili adresujem výzvu – zašlite nám Vaše skúsenosti, pocity, názory, … – pomôžu nám pri príprave ďalších plánov.
 • V prílohe Vám zasielam fotomontáže ďalších ilustračných fotiek z Vašej individuálnej prípravy, ktoré ste mi zaslali v priebehu týždňa. V prípade zaslania ďalších ich spracujem, postupne doplníme a vytvoríme kolekciu z prípravy počas korona-pandémie, aby bolo raz na čo spomínať.

 • Doporučujeme tým, ktorí ešte majú veci v skrinkách na Mestskej krytej plavárni, aby si ich zobrali domov (MKP je mimo prevádzky – uzatvorená na dobu neurčitú). Kontaktujte p.trénera Urbanského, ktorý Vám v tom prípade oznámi a umožní ďalší spoločný výber (e-mailom na urbansky.jan@seznam.cz alebo na mobil 0905 546 310 sms-správou alebo hovorom).

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 18. týždňa 2020

Aktuality

 • Ako každý týždeň, blahoželáme aktuálnym narodeninovým oslávencom, prajeme im predovšetkým Veľa zdravia a v tomto období aj trpezlivosti (v on-line učení i príprave na suchu):
  • Mia Madliaková (27.4.2008) a
  • Simon Šimčák (28.4.2008)
 • Už sa mi zdá, že sa objavuje svetielko na konci korona-tunela, keď som dnes (26.4.2020) na jednom trénerskom Zoom mítingu popri iných zaujímavostí zachytil správu, že v Čechách by už ôsmeho júna povolili otváranie plavární. Snáď sa takej správy dočkáme čoskoro aj my a budeme si fandiť, aj keď nás čas momentálne netlačí, aby sa v lete otvorilo pre šport aspoň ČH-čko (nie som nostalgický, ale dlhé roky to bola Športová plaváreň). Júl by bol dobrý, august optimálny.
 • Tréningových plánov a návodov ako a čo cvičiť máte v súčasnosti dostatok, plejádu návodov ponúka aj Facebook Slovenskej plaveckej federácie. Osobne som však zástancom plánovitej prípravy (v tréningovej nemám rád chaos), preto som Vám minulý týždeň ponúkol dvojtýždenný plán kondičnej prípravy (pomerne náročný, pre skúsenejších) zostavený našim bývalým pretekárom, v súčasnosti trénerom, p. Jurčom, anglického Black Lion Swimming Club-u v Gillingham/GBR. Zaujíma nás aj Vaša odozva, pre tých, ktorí sa do cvičenia podľa plánu pustili adresujem výzvu – zašlite nám Vaše skúsenosti, pocity, názory, … – pomôžu nám pri príprave ďalších plánov. Pre tých, ktorým to ušlo, nájdu plán prípravy v prílohe (Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR.pdf).

Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR

 • Niektorí ste mi zaslali ilustračné foto z Vašej prípravy (viď foto-montáž v prílohe), ak zašlete aj ďalší, postupne doplníme a vytvoríme si kolekciu z prípravy počas korona-pandémie – bude raz na čo spomínať.

 • Pre tých, ktorí sledujú aktuálny stav v slovenskom plávaní – záverečnú (4-tú) časť rozhovoru s prezidentom SPF pánom Šulekom s jeho odkazom pre všetkých športovcov a členov Slovenskej plaveckej federácie nájdete kliknutím na odkaz https://youtu.be/49TKuUSteLQ
 • Ako „vyvolávač duchov“ som Vám pred dvoma týždňami zverejnil stručne príbeh nášho plavca (a čiastočne aj môjho zverenca na ktorého som hrdý) Vlada Mravca. Minulý týždeň sa v denníku SME v rámci seriálu „Muži, ktorí nestarnú, dozrievajú“ objavil jeho zaujímavý a poučný životný príbeh „Plavecký tréner-pozná správny smer“, prečítate si ho kliknutím na odkaz https://tlacovespravy.sme.sk/c/22383475/plavecky-trener-pozna-spravny-smer.html  Malá upútavka z Facebook-u  SPF:

Posledným záujemcom o výber vecí zo šatne Mestskej krytej plavárne predkladáme termín – streda 29.4.2020 o 17-tej hod., stretnutie na parkovisku pod plavárňou. Prosíme Vás však, potvrďte záujem p.trénerovi Urbanskému e-mailom na urbansky.jan@seznam.cz alebo na mobil 0905 546 310 (sms-správou alebo hovorom).

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 17. týždňa 2020

Vážení rodičia, športovci

Aktuálne

Človek je rád, keď v záplave negatívnych správ zachytí aj niečo pozitívne. Medzi negatívne radím aj správu, že kryté plavárne budú otvárané až v poslednej fáze  … Ale, dnes som zachytil aj jednu  optimistickú – i keď sa týka našich českých susedov, kde vyjadrenie zodpovedných znie: „… vonkajší bazén v Podolí (jedná sa o Prahu) možno považovať za vonkajšíe športovisko, a preto ho možno využiť na účely plaveckej prípravy Českej republiky v plávaní za hygienických podmienok stanovených v platných …“ . V zmysle toho verím, že snáď sa dočkáme podobného vyjadrenie aj ohľadom nášho ČH-čka (na priloženej fotke si všimnite ideálne odstupy trénujúcich plavcov) a verím že podobnú atmosféru zažijeme na ČH-čku už tohto roku v auguste.

FINA-Train_Home

Sucha_priprava-Tyzdenny_plan-GBR

Zostávame naďalej kolektívne súdržní, blahoželáme aktuálnym narodeninovým oslávencom a prajeme im predovšetkým Veľa zdravia a v tomto období aj trpezlivosti (v učení i príprave na suchu):

 • Adam Jakubčin (19.4.2007)
 • Kristián Kardoš (23.4.2008)
 • Šimon Vaško (25.4.2006) a
 • Tomáš Turzák (26.4.2002)

V aktuálnom týždni si môžete rozšíriť repertoár cvičení, prikladám dve ponuky.

 • Prvou je plán suchej – kondičnej prípravy spracovaný head-coachom klubu Black Lion Swimming Club z anglického Gillinghamu. Pre upresnenie – hlavným trénerom uvedeného klubu je pán Martin Jurčo (aktuálne foto v prílohe) ktorý je absolventom košického Športového gymnázia (v roku 1993, triedny učiteľ p.Mgr. Višný s ďalšími plavcami v triede – Jonecová, Mecková, Žeňuchová a Ružbarský). Po ukončení gymnázia úspešne vyštudoval právo, vybral sa však do Veľkej Británie, vymenil talár opäť za plavky a už 20 rokov pôsobí ako tréner, dlhé roky v Londýne, v súčasnosti v meste Gillingham (oblasť Medway). Martin patrí do prvých, výkonnostne silných a úspešných ročníkov Športového gymnázia, pre ktorých bolo – a mnohých stále je – plávanie srdcovou záležitosťou. Preklad tréningového plánu (spracovala p.Žeňuchová) je vo všeobecnom pdf-formáte v prílohe, najmä starší, použite.
 • Druhá ponuka cvičení – suchá príprava pre plavcov v období koronavírusu, je z dielne svetovej plaveckej federácie FINA zatiaľ v anglickej verzii (pripravíme preklad), tak isto ju nájdete v prílohe.

Ďalším záujemcom o výber vecí zo šatne Mestskej krytej plavárne predkladáme termín – streda 22.4.2020 o 17-tej hod., stretnutie na parkovisku pod plavárňou. Prosíme Vás však, potvrďte záujem p.trénerovi Urbanskému e-mailom na urbansky.jan@seznam.cz alebo na mobil 0905 546 310 (sms-správou alebo hovorom).

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 16. týždňa 2020

Vážení rodičia, športovci

Užite si Veľkonočné sviatky s láskou v srdci, mierom v duši

a radosťou zo svojej rodiny.

Namiesto motta
Svetlo na konci tunela vytvoreného korona vírusom Covid-19 ešte stále nevidíme, život však ide pomaly ďalej. Oddielové príspevky i honoráre trénerov sú pozastavené. Tak ako Vy športovci, tak i my tréneri však musíme v týchto podmienkach každý svojim spôsobom naďalej pracovať. Čas ukáže a korona vírus preverí náš vzťah a oddanosť plávaniu.

Aktuálne

Už je jasné, že „ročný“ tréningový cyklus 2019-20 uzatvoríme a vyhodnotíme. Mne osobne z tohto ročníka najviac utkvelo v pamäti záverečné kolo Slovenského pohára družstiev – Slovakia Swimming Cup 1.-3.11.2019 v Győri/HUN, v ktorom sme potvrdili celkové 2.miesto. Bol to zaslúžený kolektívny – celoročný úspech. Pripomeniem Vám ho preto dvoma fotkami (v prílohe) z cesty tam a po preteku späť. Škoda že sa posledného kola nemôhli zúčastniť aj tí, ktorí mali na tom v predchádzajúcich kolách významný podiel – Zuzka Mimovičová a Kubo Mohler, tak nám na fotkách chýbajú.

Zo športového hľadiska sme sa ocitli v nútenom prechodnom období ktorého dlžku zatiaľ nepoznáme. Ako tréneri vieme, že to u Vás vyvoláva stratu tréningovej adaptácie, chýba kontakt s bazénom, s vodou. Je to však zároveň výzva, pre trénerov, pripraviť na jeseň optimálny tréningový plán pre rýchly návrat Vašej výkonnosti na predošlú úroveň a pre Vás, udržať v tomto období kondičnú úroveň na maximálnej výške. Som optimista – viem že sa nám to spolu podarí.

Zostávame naďalej kolektívne súdržní, blahoželáme aktuálnym narodeninovým oslávencom a prajeme im predovšetkým Veľa zdravia:

 • Richard Tatarka (10.4.2007)
 • Zuzana Jusková (13.4.1974) – 16.8.2017 – premožiteľka kanálu La Manche v slovenskom rekorde 11 hod a 16 min.
 • Janka Turanová (16.4.1981) – trénerka
 • Michal Kocan (18.4.2001) a
 • Emerich – „Imi“ Kassai (18.4.1967) – dlhoročný tréner ŠKP Košice. Že bol fešákom aj v mladosti, presvedčím Vás v prílohe fotkou z roku 1982. Ak by ste ho nevedeli nájsť na skupinovej fotke, na druhej ho už nájdete ľahšie.

Rád, pokynov a návodov na cvičenie doma v tomto období máte zrejme dosť. Počas Veľkonočných sviatkov Vám doporučujem medzi cvičebné pomôcky zaradiť aj osobnú váhu a prosím, nepresviedčajte sa, že sviatkový nárast váhy = nárast svalovej hmoty :-D.

Viacerí sa nás pýtate, ako a kedy bude možnosť vyzdvihnúť si veci zo šatní na Mestskej krytej plavárne. MKP je zatvorená, pán tréner Urbanský v utorok dojedná s vedením čas (viac termínov) a spôsob – okamžite Vás budeme o tom e-mailom informovať.

Na záver – minulotýždňová inšpirácia p.Mravca s fotkou s Phelpsom nebola aprílovým žartíkom, ale „chybou vo výrobe“. Tentoraz už pripájam pravú fotky a stále tvrdím „Náš a svetový„.

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

 

Plán 15. týždňa 2020

Vážení rodičia, športovci

Trochu z histórie, nikoho nezabije.

Príbeh solidárnej pomoci (spomienka v období pandémie Covid-19).

Jeseň 2003, tradičný košický MMM. Maratónci majú možnosť regenerovať sa v bazéne MKP. Necelý mesiac po, sa objavuje podozrenie na výskyt améby (extrémne nebezpečný parazit – vírus, spôsobujúci meningoencefaliditu). Bazén sa okamžite uzatvára …, scenáre boli pesimistické, … nakoniec sa výskyt ChválaBohu nepotvrdil.

Správa sa však rýchlo rozšírila i za hranice. V núdzi poznáš priateľa. Veľmi rýchlo sa ohlásil klub Eger S.E. a na svoje náklady nám zabezpečil na prelome novembra/decembra 2003 12-dňovú prípravu štyroch plavcov pod vedením trénera p.Krajnyáka v tíme s medailistom ME, prsiarom M.Flashkaym. Štvorica Kandráčová, Luxová, Novysedlák a Štefaňák, so striedajúcimi sa trénermi Samuelis, Bábela, Skála má dodnes na čo spomínať. Veľmi tvrdá práca, naplávaných vyše 150km, drastické série  (… 20×100-spôsob+8×400-K…, 10×400-PP+10×50-spôsob… a podobné), k tomu suchá príprava i regenerácia, vynikajúca strava, výborné ubytovanie – bolo ťažko i veselo, je na čo spomínať. Kandráčová, Novysedlák i Štefaňák boli účastníkmi MEJ, ME. V prílohe je archívna fotka zo sústredenia v Egeri/HUN.

Príbeh mal svoje pokračovanie, podobných bolo viac. V bazénoch sme boli súpermi, mimo bazéna však priatelia, ktorí si vedia v záujme športu a športovcov často nezištne pomáhať. Nezabúdajme na to. 

Zo súčasnosti

Deň po C-19 sa trochu posúva, život však nezastal, verím, že športovci pokračujú v individuálnej príprave, rodičia si oprašujú vedomosti a doma s deťmi  simulujú prácu učiteľov. Letná športová sezóna v bazéne sa (pravdepodobne) nerozbehne a tak tréneri už pripravujeme scenár a plány na zimnú sezónu.

Aby sme zostali kolektívne súdržní, blahoželáme všetci k minulotýždňovým narodeninám – všetkým najmä Veľa zdravia:

 • Vande Vaškovej (29.3.2011)
 • Alexovi Tkáčovi (1.4.2007) a
 • Gabike Jurtinusovej (2.4.2007)

Dúfam že mi pri prehľadávaní Team Manegera niečo neušlo.

Vzhľadom ku súčasnej situácii sme sústredenie v Hajduszoboszló preložili z mája na október/november 2020.

Námetov, návodov a tipov na cvičenie doma je stále dosť, dúfame, že nie je problémom premôcť sa a denne si zatrénovať. Kliknite si napríklad:

Na záver ešte jedna inšpirácia, možno i motivácia z archívu klubu. V prílohe zasielam foto úspešného odchovanca nášho plávania (ČH/ŠKP Košice) Vladimíra Mravca (1972), absolventa Športového gymnázia (IŠŠ Košice, 1990), neskôr trénera ŠKP Košice, v súčasnosti už 17 rokov úspešne pôsobiaceho plaveckého trénera v Austrálii. Na fotke – pre upresnenie zľava Bob Bowman (tréner M.Phelpsa), Vladimír Mravec a Michael Phelps. Náš a svetový.

 

Prajem všetkým veľa elánu v pokračujúcej individuálnej príprave a v závere týždňa príjemné (ale striedme) prežitie Veľkonočných sviatkov v úzkom rodinnom kruhu.

 

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 14. týždňa 2020

Informácie_pre_členov_SPF_o_víruse_COVID_19

Suchá príprava ŠKP Košice 1. polrok

Motto:
V sobotu sme si pripomenuli Deň učiteľov, nezabudli sme na svojich – Vašich

pedagógov a aspoň v duchu im vyjadrili úctu a poďakovanie za ich prácu.

Aj keď „Deň potom“ sa trochu posúva, život nezastal, na duchu neklesáme, športovci pokračujú v individuálnej príprave, tréneri sa dovzdelávajú, pripravujú scenáre a tréningové plány na ďalšie obdobie.

 • Vzhľadom na predpokladaný pandemický vývoj plánované a objednané sústredenie tréningovej skupiny v termíne 10.-16.5.2020 v Hajduszoboszló/HUN odvolávame.
 • V prílohe Vám zasielam plán kondičnej prípravy (pre mladších i starších) spracovaný p. Sabolom (Suchá príprava ŠKP Košice 1.polrok – Excel súbor). Ak by niekto potreboval konzultáciu, tel. 0905 513 464 alebo e-mailom na fischer2@azet.sk (p.Sabol).
 • V športovej príprave naďalej využívajte aj stacionárne bicykle, výbehy po schodoch, ak máte gumy (máme ešte malý počet dlhých gúm), TRX-ká, inšpirujte sa web, FB programami (ale odbornými).
 • Nezabúdajte denne na strečing – súbor „korytnačiek“ som Vám už rozoslal. Kontrolujte (a zaznamenávajte si) šírku úchopu – uvoľnenosť ramien.
 • Znova doporučujem, i z vlastnej skúsenosti (aj pre budúcnosť) viesť si i v tejto situácii podrobný tréningový denník. Udržiavajte sa na diaľku v kontakte, povzbudzujte sa, zdieľajte si svoje skúsenosti, nápady, …
 • Pokiaľ máte otázky, potrebujete poradiť, nejakým spôsobom pomôcť, obracajte sa na trénerov (píšte, volajte), my si ich presunieme, konzultujeme a pokiaľ vieme – poradíme. Váš záujem nás len poteší.

Súčasnú situáciu a pokyny sledujte aj na oficiálnom web-e a Facebook-u Slovenskej plaveckej federácie, poslednú informáciu pre členov SPF pripájam v prílohe (Informácie_pre_…pdf).

 

Prajem všetkým veľa elánu v individuálnej príprave, so športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 13. týždňa 2020

Motto:
Dostávame množstvo rád, doporučení, návodov ako bojovať proti ohrozeniu koronavírusom, e-mailom na túto tému veľa a často skutočne poučných úvah, myšlienok, … Zaujala ma jedna z nich, časť z nej uvediem namiesto motta – v pôvodnom znení:
„Mysleli jsme si, že jsme na této zemi pány, proto jsme dostali tuto nemoc! Aby nás něco miniaturního, co není ani vidět, dokázalo zkrotit, dalo nám příručku a trochu pokory…
Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň nám dává možnost tak strašně hodně  se toho naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc ušitou na míru…

Asi jsme jí jako lidstvo opravdu potřebovali…“

Život však nezastal, iba sa spomalil a ako športovci, tak tréneri sa už pripravujme na „Deň potom„, aby sme z tejto situácie vyšli psychicky i fyzicky silnejší.

 • Pokračujte denne v posilňovaní vlastným telom, doma: kľuky – drepy – brucho – planky, spomeňte si na programové cvičenia v posilňovni ktoré ste absolvovali s trénerom Sabolom.
 • Opatrne s klasickým behom (s rúškami !) – rešpektujte pokyny Min.zdravotníctva, zaraďujte výbehy, aj znožmé výskoky po schodoch (príležitostí je dostatok ako vonku, tak i na schodištiach bytoviek, …).
 • Ak máte plavecké gumy, pokračujte v ťahaní podľa minulo-týždňového návodu, cvičenia kombinujte.
 • Veľa rodín má stacionárne bicykle, viem že často slúžia ako vynikajúci vešiak – držiak na šaty (aj môj prípad). Šaty z nich odložte, vráťte im pôvodný význam a využívajte ich.
 • Ak to všetko nestačí, inšpirujte sa web-, FB- programami (nájdite si video A.Podmaníkovej). Polohovkové video ROYAL-u si len pozrite pre pobavenie, radšej to doma neskúšajte.
 • Nezabúdajte denne na strečing – súbor „korytnačiek“ som Vám už rozoslal. Kontrolujte (a zaznamenávajte si) šírku úchopu – uvoľnenosť ramien.
 • Všetkým Vám doporučujem, i z vlastnej skúsenosti (a pre budúcnosť) viesť si i v tejto situácii tréningový denník. Udržiavajte sa na diaľku v kontakte, povzbudzujte sa, zdieľajte si svoje skúsenosti, nápady, …

Aby ste nestratili s plávaním kontakt, v prílohe Vám všetkým zasielam výsledky z pretekov z obdobia 1.9.2019 – 21.3.2020 (súbor Vypis_vysledkov-2019-01-09_2020-03-21.pdf, zoradené podľa abecedy).

Ak Vám vieme ako tréneri nejakým spôsobom pomôcť, píšte, volajte,  …

Aktuálny stav stav priebehu najbližších súťaží k 22.3.2020

 • 27.-29.3.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – súťaž predbežne preložená na termín 25.-26.4.2020
 • 3.-5.4.2020, Poprad, Cena Popradu – súťaž zrušená (organizátor rieši náhradný termín)
 • 7.-10.4.2010, Dunajváros/HUN, Arany Ust, jr-i 2004-05/2006, jk-y 2005-06/2007 – súťaž zrušená
 • 18.4.2020, Poprad, Majstrovstvá VSO 1.kolo (prihlášky – Žeňuchová), deadline 10.4.2020 – (v závislosti na ďalšom rozhodnutí SPF)
 • 23.-26.4.2020, Bratislava, ORCA-Cup – súťaž zrušená

Prajem všetkým veľa elánu v individuálnej príprave, so športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Úvodom

Som presvedčený, že dnes si už každý z nás plne uvedomuje vážnosť situácie vyplývajúcej zo šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19 a dôsledne rešpektuje všetky nariadenia, príkazy a doporučenia zodpovedných orgánov. Nie je však na mieste živiť beznádej, podliehať panike a stresu. Práve výkonnostní športovci ku ktorým patríte, sú vďaka výbornej fyzickej zdatnosti vysoko prevyšujúcej priemer (mám pred sebou niekoľko výsledkov vyšetrení zdatností z KTL FNLP) asi najmenej koronavírusovým ochorením zraniteľná skupina. Využite preto čas (zatiaľ ďalších 14-dní) efektívne, ako na samo – štúdium (aby Vás nečakali ďalšie  doučovania, …) a pokynov jednotlivých škôl, tak aj – zatiaľ individuálne – na udržanie – rozvoj fyzickej kondície, samozrejme pri dodržiavaní vyhlásených opatrení. Do denného programu zaraďte otužovanie i pohyb (s rúškami) na čerstvom vzduchu.

Ďalšie informácie a pokyny ku športovej príprave budú priebežne zverejňované na oficiálnej klubovej web-stránke www.skpkosice.sk, prípadne sa informujte e-mailom, soc.sieťami, telefonicky … u Vašich trénerov.

Plán akcií – marec – apríl 2020

 

Aktuálny stav stav priebehu súťaží k 15.3.2020

 • 20.-22.3.2020, Žilina, Jarná cena – súťaž zrušená
 • 20.-21.3.2020, Miškolc/HUN, Mem. Bitskey – medzinár.preteky – súťaž zrušená
 • 28.3.2020, Humenné, Cena mesta – súťaž zrušená
 • 27.-29.3.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – súťaž predbežne preložená na termín 25.-26.4.2020
 • 3.-5.4.2020, Poprad, Cena Popradu – súťaž zrušená (organizátor rieši náhradný termín)
 • 7.-10.4.2010, Dunajváros/HUN, Arany Ust, jr-i 2004-05/2006, jk-y 2005-06/2007 – súťaž zrušená
 • 18.4.2020, Poprad, Majstrovstvá VSO 1.kolo (prihlášky – Žeňuchová), deadline 10.4.2020 – (v závislosti na ďalšom rozhodnutí SPF)
 • 23.-26.4.2020, Bratislava, ORCA-Cup – súťaž zrušená

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Dôležitý oznam

Milí rodičia/športovci, v zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID – 19, v zariadeniach (telocvične, plavárne a pod.) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s účinnosťou od 12.03.2020 do 23.3.2020 sa zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu.

Na základe týchto skutočností aj náš klub sa snaží pristupovať zodpovedne k zdraviu svojich cvičencov, trénerov a rodičov, preto od dnes 12.3.2020 do 16.3.2020 rušíme tréningový proces.

Zároveň žiadame všetkých športovcov aby v čo najväčšej možnej miere dávali na seba pozor, hlavne dodržiavaním týchto hygienických zásad:

 1. Dôsledne si umývať ruky (mydlom, vodou, použiť dezinfekčný roztok) pred jedením, po návšteve toalety a po návrate domov.
 2. Kašlať a kýchať do jednorazových vreckoviek, ktoré treba okamžite zahodiť do koša.
 3. Obmedziť alebo vyhýbať sa návšteve podujatí, pri ktorých sa koncentruje väčší počet ľudí.

V prípade akýchkoľvek zmien a informácie o ďalšom postupe budú športovcom podané informácie prostredníctvom trénerov a na webovej stránke klubu v nedeľu 15.3.2020.

 

Ďakujeme za pochopenie ŠKP Košice

 

 

Plán 11. týždňa 2020

Úvodom.

 • V prílohe zasielam pre dokumentáciu prehľad tréningov uplynulého – prázdninového 10.týždňa 2020 (odplávané cca 45km so zvýšenou intenzitou, 3x suchá príprava, masáže – vzhľadom ku prázdninovému režimu uspokojivá /a evidovaná/ účasť na športovej príprave).
 • 13.3.2020 (piatok) sa v Šaci uskutoční v rámci dlhodobých súťaží KSK súťaž stredných škôl v plávaní. Prihlásené sú družstvá chlapcov i dievčat Strednej športovej školy, menovite: Kobilic, Máté, Rojtáš, Semančík, Struhár, Šimko a Varhač, dievčatá Čajbiková, Koniecna, Krafčíková V., Krafčíková A., Melničáková, Šoltésová a Vakhtina, samozrejme za predpokladu aktívnej účasti na tréningovej príprave. Ďalšie organizačné pokyny – v utorok poobede po tréningu.
 • Výzva ku doručeniu ospravedlnenia neúčastí na tréningoch (študenti SŠŠ): Kocan Michal a Hromják Adam. Upozornenie – tento e-mail je doručovaný vedeniu SŠŠ Košice, výboru ŠKP Košice, ako aj rodičom športovcov.
 • Opakujem oznámenie že plánované letné sústredenie 28.8.-6.9.2020 v talianskom Riccione  sa z dôvodu nízkeho počtu záujemcov (pre CK bolo potrebné zabezpečiť plný turnus) neuskutoční.

 

 •   9.03., pondelok, 6:00-7:00/bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, od 17:20 posilňovňa (skup.SKÁ)
 •  10.03., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m do 9:00 strečing, poobede 16:00-17:30 bazén/50m, od 17:45 masáž (výber – určia tréneri)
 •  11.03., streda, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m do 9:00 strečing, poobede regenerácia
 •  12.03., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m do 9:00 strečing, poobede 16:00-18:00 bazén/50m
 •  13.03., piatok, 6:00-7:00/bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, 17:15 posilňovňa (skup.SKÁ)
 •  14.03., sobota, od 8:30-10:00 bazén/25m (výber)

Plán akcií – marec – apríl 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 13.3.2020, Košice – Šaca, KSK – súťaž stredných škôl v plávaní (SŠŠ), prihlášky – Skála (uzatvorené)
 • 20.-22.3.2020, Žilina, Jarná cena – 1.kolo SPD, 14 športovcov, tréneri Skála, Urbanský (prihlášky – Skála), deadline 11.3.2020
 • 20.-21.3.2020, Miškolc/HUN, Mem. Bitskey – medzinár.preteky (prihlášky Kassai, Urbanský – Žeňuchová), deadline 13.3.2020
 • 28.3.2020, Humenné, Cena mesta (prihlášky Žeňuchová), deadline 20.3.2020
 • 27.-29.3.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – (prihlášky odoslané – Skála, počet bude upravený na max. 6 športovcov), final deadline 25.03.2020 – 12:00 hod.
 • 3.-5.4.2020, Poprad, Cena Popradu – 2.kolo SPD, (prihlášky – Skála – Žeňuchová), deadline 20.3.2020
 • 7.-10.4.2010, Dunajváros/HUN, Arany Ust, jr-i 2004-05/2006, jk-y 2005-06/2007 (prihlášky – Skála, max. 6-7 šport.), deadline 16.3.2020
 • 18.4.2020, Poprad, Majstrovstvá VSO 1.kolo (prihlášky – Žeňuchová), deadline 10.4.2020
 • 23.-26.4.2020, Bratislava, ORCA-Cup –3.kolo SPD, (prihlášky Skála – Žeňuchová), deadline 24.3.2020

Plán 10. týždňa 2020

Úvodom.

 • V prílohe zasielam pre dokumentáciu prehľad tréningov uplynulého 9.týždňa 2020.
 • Pripájam výpis výsledkov z Majstrovstiev VSO – dlhé trate (29.2.2020, Košice). Je smutné, že technickým zabezpečením tejto súťaže (bez el.časomiery – ručné meranie, bez štartovných blokov s odrazovými doskami, bez panelového panelového displeja) sme sa vrátili – o pekných pár rokov dozadu. Tomu zodpovedala aj atmosféra súťaže a s duchom doby držali krok tí, ktorí momentálne neplávali a pripájaním svojich mobilných telefónov, smartfónov a tabletov trávili čas na internete. „Quo vadis“ (kam kráčaš) a kam vedieme  mládežnícky šport ? Z tréningovej skupiny (SKÁ+URB) by som vyzdvihol zlepšenia výkonov Kamila Kobilica (400m v.sp.), Gabiky Jurtinusovej (400 a 800m v.spôsob), Zuzky Čižmárikovej (1500m v.spôsob), Roba Nagya a Šimona Vaška (1500m v.sp.) a asi jediný ozajstný súboj týchto majstrovstiev a to Petra Rojtáša s Mišom Varhačom v disciplíne 1500m v.sp.
 • Nasledujúci týždeň pokračuje športová príprava v prázdninovom režime podľa nižšie uvedeného plánu a prechádza do špecifickej fázy. Upozorňujem na drobné úpravy časov tréningov.
 • 13.3.2020 (piatok) sa v Šaci uskutoční v rámci dlhodobých súťaží KSK súťaž stredných škôl v plávaní. Prihlásené sú družstvá chlapcov i dievčat Strednej športovej školy, menovite: Kobilic, Máté, Rojtáš, Semančík, Struhár, Šimko a Varhač, dievčatá Čajbiková, Koniecna, Krafčíková V., Krafčíková A., Melničáková Šoltésová a Vakhtina, samozrejme za predpokladu aktívnej účasti na tréningovej príprave.
 • Oznamujeme, že plánované letné sústredenie 28.8.-6.9.2020 v talianskom Riccione  sa z dôvodu nízkeho počtu záujemcov (pre CK bolo potrebné zabezpečiť plný turnus) neuskutoční.

 

 •   2.03., pondelok, 7:00-8:30 bazén/25m do 9:00 strečing,poobede 15:30-17:00 bazén/50m, od 17:20 posilňovňa (skup.SKÁ)
 •   3.03., utorok, 7:00-8:30 bazén/25m do 9:00 strečing, poobede 15:30-17:30 bazén/50m, od 17:45 masáž (výber – určia tréneri)
 •   4.03., streda, 7:00-8:30 bazén/25m do 9:00 strečing,poobede voľno
 •   5.03., štvrtok, 7:00-8:30 bazén/25m do 9:00 strečing, poobede 16:00-17:30 bazén/50m, od 17:50 posilňovňa (skup.SKÁ)
 •   6.03., piatok, 7:00-8:30 bazén/25m do 9:00 strečing, poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 •   7.03., sobota, od 8:30-10:00 bazén/25m (výber), posilňovňa

Plán akcií – marec – apríl 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 13.3.2020, Košice – Šaca, KSK – súťaž stredných škôl v plávaní (SŠŠ), prihlášky – Skála (deadline 6.3.2020)
 • 20.-22.3.2020, Žilina, Jarná cena – 1.kolo SPD, 14 športovcov, tréneri Skála, Urbanský (prihlášky – Skála), deadline 11.3.2020
 • 20.-21.3.2020, Miškolc/HUN, Mem. Bitskey – medzinár.preteky (prihlášky Kassai), deadline 13.3.2020
 • 28.3.2020, Humenné, Cena mesta (prihlášky Žeňuchová), deadline 20.3.2020
 • 27.-29.3.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – povinné pre repre-juniorov (prihlášky – Skála), deadline 6.3.2020
 • 3.-5.4.2020, Poprad, Cena Popradu – 2.kolo SPD, (prihlášky – Skála – Žeňuchová), deadline 20.3.2020
 • 18.4.2020, Poprad, Majstrovstvá VSO 1.kolo (prihlášky – Žeňuchová), deadline 10.4.2020
 • 23.-26.4.2020, Bratislava, ORCA-Cup –3.kolo SPD, (prihlášky Skála – Žeňuchová), deadline 24.3.2020

Plán 9. týždňa 2020

Situačná (skutočná) komédia (zo života trénera):

Uplynulý piatok po tréningu – „Tréner: … v sobotu je o 8:30 tréning. Prídeš ?, Športovec – Áno. O pár minút po tréningu v šatni medzi chlapcami – Prídeš ?, Športovec – Uvidím, ako sa mi ráno bude chcieť„. Sobota ráno, realita – Športovec neprišiel.

Oznam:

V pondelok 24.2.2020 o 9:00 hod. sa uskutočí v Mestskej krytej plavárni promo akcia premožiteľky prielivu La Manche, Zuzany Juskovej (odchovankyne ŠKP Košice a absolventky košického Športového gymnázia). Akcia 100 x 100m prebieha v rámci Zuzaninej prípravy na preplávanie Gibraltáru, sparing partnermi jej budú aj plavci ŠKP a SŠŠ Košice.

Česť sparingovať Zuzane Juskovej v promo-akcii 100x100m z tréningovej skupiny SKÁ-URB (dobrovoľne) prijali, Sabolová Simona, Žeňuchová Stacey, Šoltésová Petra, Koniecna Eva, Sýkorová Klaudia, Lörincová Johanna, Varhač Michal a Rojtáš Peter. Nakoľko čistý čas trvania akcie je 3,5 hod., je potrebné si zabezpečiť pitný režim a ľahké jedlo, po 50-tich stovkách bude krátka prestávka na občerstvenie. Dohľad nad akciou – p.Sabol.

Úvodom.

 • Dávam na vedomie, že počnúc týmto týždňom som kvôli lepšej informovanosti rozšíril hromadný adresár aj o triednych učiteľov Strednej športovej školy.
 • Z dôvodu víkendovej účasti športovcov na VC Trnavy a účasti ďalších na promo akcii 100x100m sa v pondelok 24.2.2020 upravujú tréningy nasledovne:
  • Ranný tréning v čase 6:00-70:00 je zrušený.
  • Poobedňajšieho tréningu vo vode sa športovci – účastníci VC Trnavy a akcii 100x100m nezúčastnia (počet dráh je omedzený). Účastníci VC Trnavy sa zúčastnia len kondičného tréningu v posilňovni v pláne uvedenom čase.
 • V prílohe zasielam opis zoznamu prihlášok na sobotňajšie Jarné majstrovstvá VSO – dlhé trate.
 • Vzhľadom na akcie bohatom 9.-tom týždni sa v tomto športovci nezúčastnia lekárskych prehliadok ani merania a testovania na Fakulte športu Prešovskej Univerzity.
 • Prosím doručiť ospravedlnenia neúčastí na tréningoch (študenti SŠŠ): Kocan Michal, Hromják Adam, Vakhtina Viktória a Krafčíková Vanesa.
 • V prílohe zasielam minulotýždňový prehľad tréningov vo vode (Treningy-8_tyzden.pdf).
 • Pre nácvik obrátok v pláne prípravy budúceho týždňa doporučujem tipy – kraul.obrátka www.youtube.com/watch?v=vWsiVnp0czo&feature=emb_rel_end , prechod znak-prsia: www.youtube.com/watch?v=rPrSVDBdaDM

 

 • 24.02., pondelok, len poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa (skup.SKÁ)
 • 25.02., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB + posilňovňa) 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, masáž (výber – určia tréneri)
 • 26.02., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať – kontrolovaná)
 • 27.02., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (posilňovňa – skup.URB),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 • 28.02., piatok, len poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 • 29.02., sobota, od 7:45 Majstrovstvá VSO-dlhé trate (predpokladané ukončenie cca 19-hod)

Plán akcií – február – apríl 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže, politike a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 29.2.2020, Košice – Jarné majstrovstvá VSO – dlhé trate – účasť podľa priloženého zoznamu, ďalšie informácie budú zverejnené na www.skpkosice.sk
 • 13.3.2020, Košice – Šaca, KSK – súťaž stredných škôl v plávaní (SŠŠ), prihlášky – Skála (deadline 6.3.2020)
 • 20.-22.3.2020, Žilina, Jarná cena – 1.kolo SPD, 14 športovcov, tréneri Skála, Urbanský (prihlášky – Skála), deadline 11.3.2020
 • 20.-21.3.2020, Miškolc/HUN, Mem. Bitskey – medzinár.preteky (prihlášky Kassai), deadline 13.3.2020
 • 28.3.2020, Humenné, Cena mesta (prihlášky Žeňuchová), deadline 20.3.2020
 • 27.-29.3.2020, B.Bystrica, BB Cup 2020 (medzinárodné) – povinné pre repre-juniorov (prihlášky – Skála), deadline 6.3.2020
 • 3.-5.4.2020, Poprad, Cena Popradu – 2.kolo SPD, (prihlášky – Skála – Žeňuchová), deadline 20.3.2020
 • 18.4.2020, Poprad, Majstrovstvá VSO 1.kolo (prihlášky – Žeňuchová), deadline 10.4.2020
 • 23.-26.4.2020, Bratislava, ORCA-Cup –3.kolo SPD, (prihlášky Skála – Žeňuchová), deadline 24.3.2020 !

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 8. týždňa 2020

Z udalostí uplynulého týždňa:

 • Utorok 11.2. – poobedňajší tréning bol zameraný na test vytrvalosti 3000m/ml. 1500m kraul. Význam testu – úroveň vytrvalosti predovšetkým pre krauliarov a „im blízkym“, pomôcka ku stanoveniu ANAE prahu v špecifických podmienkach a ďalších ukazovateľov. Výsledky zúčastnených sú v prílohe (Test-2020-02-11.pdf) – nie je dôvod ich preceňovať, ani podcenovať – výsledky si zapísať do tréningových denníkov.
 • Štvrtok – piatok – časť športovcov sa zúčastnila lekárskej prehliadky na Ústave telovýchovného lekárstva. Termíny prehliadok ďalších športovcov – podľa pokynov p. Urbanského.
 • V piatok sa štvorica Sýkorová, Žeňuchová, Varhač a Rojtáš s trénerkou p. Žeňuchovou zúčastnili Majstrovstiev SR v diaľkovom plávaní v bazéne v Bratislave. Potešilo nás najmä 1.miesto Stacey Žeňuchovej na 5km v kategórii 16-17-ročných junioriek. Výpis výsledkov zasielam v prílohe (SKPKE-M-SR-DP-Vysledky.pdf – upozorňujem, poradie je spolu s výsledným časom uvedené bez medzery medzi nimi – trochu neprehľadné).
 • V prílohe zasielam celotýždenný prehľad tréningov vo vode (Treningy-7_tyzden.pdf).

V pondelok 17.2. po poobedňajšom tréningu uzatvárame po vzájomnej konzultácii prihlášky na Jarné majstrovstvá VSO – dlhé trate, v prílohe zasielam rozpis súťaže.

Ďalšie testovanie – meranie a rozbory štartových skokov na Fakulte športu Prešovskej Univerzity sa uskutočnia v termíne po dohode s Fakultou športu Prešovskej Univerzity.

 

 • 17.02., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa (skup.SKÁ)
 • 18.02., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB + posilňovňa) 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, masáž (výber – určia tréneri)
 • 19.02., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať – kontrolovaná)
 • 20.02., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (posilňovňa – skup.URB),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 • 21.02., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa (skup.SKÁ)
 • 22.02., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber, tréner Skála), 10:15-11:00 posilňovňa (p. Turanová)

Plán akcií – február 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže a finančným možnostiam klubu. Nominácie podliehajú schváleniu Výborom ŠKP Košice – Plávanie, o.z.

 • 22.-23.2.2020, Trnava – Veľká cena/25m (Čajbiková, Čižmáriková, Sabolová, Kobilic, Čekan, Nagy R., Máté a Šimčák D.,  tréner Urbanský). Doprava vlakom, predpokladaný odchod do Trnavy je v piatok o 12:07 (R608), ďalšie informácie budú zverejnené na www.skpkosice.sk
 • 29.2.2020, Košice – Jarné majstrovstvá VSO – dlhé trate – účasť – všetci

Plán 6. týždňa 2020

Namiesto motta:
V časopise INTERVIEW, 01/2020 ma zaujal zaujímavý rozhovor s Michal Březinom, český krasokorčuliar, 3 x OH, žije, trénuje v USA – vyberám v pôvodnom znení:
„Tréner tu není od toho, aby byl váš kamarád, ale aby z vás dostal maximum. A někdy se musí chovat jako cvičitel lvú s bičem. Múj tréner Rafael Arutunian, když si není jistý, že jeho svěřenec na závode předvede svúj standard, tak tam ani nepřijede a nepostaví se za něho. Nespojí svou přítomnost s někým, kdo neumí předvést vše, co umí. Někdy je to skutečne tvrdé.“

Úvodom

 • Od pondelka na MKP prestali problémy s kvalitou vody a príprava pokračovala podľa týždenného plánu. Ku celej, podľa mňa i trochu pre-medializovanej situácii, uvediem z FB komentár bývalého elitného košického trénera plavcov (Silvia Rusinová, Zuzana Jusková, Pavol Ružbarský a mnohí ďalší reprezentanti) – „Váženi tréneri v minulosti sme trénovali aj v horších podmienkách a výsledky boli lepšie v rámci celého Československa. Dúfam že som Vás týmto mojim komentárom neurazil“.  Trvale však doporučujeme venovať zvýšenú pozornosť ošetrovaniu pokožky pred i po tréningu – sprchovanie s telovým šampónom, natieranie pokožky telovým mliekom, čistenie uší vatovými tyčinkami, …
 • Suchá (kondičná) príprava pokračuje podľa rozpisu Plánu 6.-teho týždňa, Plánu kondičnej prípravy a upresnení trénerov. Pre vstup do posilňovne upozorňujeme na používanie vhodného oblečenia (mikina, tepláková súprava – nie však klubové repre-súpravy) a obuv (nie vonkajšiu).
 • Masáže (podľa plánu) koordinujú a športovcov zadeľujú na základe potrieb tréneri. Študentov SŠŠ upozorňujeme na povinnosť využívania školského Regeneračného strediska (kontrola dochádzky).
 • Pokračujeme v testovaní – meraní a rozborov štartových skokov na Fakulte športu Prešovskej Univerzity. Termín a nominácia druhej skupiny – upresnenie a zverejnenie začiatkom týždňa.
 • Upozorňujem na zmenu termínu (Termínová listina – 1.polrok 2020) sústredenia – prípravy pred záverečnou letnou majstrovskou časťou (finále SPD a Majstrovstvá SR všetkých kategórií). Termín – 10.-16.5.2020 (nedeľa až sobota), Hajduszoboszló/HUN, 16 športovcov, 2 tréneri (a podľa fin.situácie fyzioterapeut, psychológ/video-analytik).

 

 •  3.02., pondelok, len poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa (p. Sabol a p. Turanová)
 •  4.02., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB) 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, masáž (výber – určia tréneri)
 •  5.02., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/50m, poobede SŠŠ regenerácia (využívať – kontrolovaná), príp. posilňovňa – bude upresnená
 •  6.02., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB) + posilňovňa (p. Sabol a p. Turanová),  16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 •  7.02., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa (p. Sabol a p. Turanová)
 •  8.02., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber), 10:15-11:00 posilňovňa (p. Sabol a p. Turanová)

Plán akcií – február 2020

Účasť na všetkých akciách je podmienená aktívnou účasťou na tréningovej príprave, výkonnosťou zodpovedajúcou charakteru súťaže a finančným možnostiam klubu. Nomináciu schvaľuje Výbor ŠKPKE.

 • 14.2.2020, Bratislava – Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne (predbežne/návrh Mikušová, Sýkorová, Žeňuchová, Varhač – 5km, tréner p. Žeňuchová)
 • 22.-23.2.2020, Trnava – Veľká cena/25m (predbežne/návrh Čajbiková, Čižmáriková, Sabolová, Kobilic, Čekan, Nagy R., príp. dopln. 1-2,  tréneri Skála, Urbanský)
 • 29.2.2020, Košice – Jarné majstrovstvá VSO – dlhé trate – účasť – všetci

Plán 5. týždňa 2020

Slovenský pohár družstiev – 2019

 1. STU Trnava, 2. ŠKP Košice, 3. XBS, 4. ORCA Bratislava, 5. Kúpele Piešťany

Úvodom

 • Na základe, dúfajme, dočasnej situácie s kvalitou vody na MKP (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, odbery s výsledkom – zdravotne nezávadná) zoberte prosím na vedomie nasledovné opatrenia – doporučenia:
  • Prosíme rodičov ktorí z dôvodu vzniknutej situácie vyslovujú zákaz vstupu detí do vody, aby to oznámili príslušnému trénerovi (písomne, e-mail-om, sms-kou). Rozhodnutie so súhlasom rodiča rešpektujeme. V prípade vzniku kožných alebo iných problémov prosíme i v záujme športovcov o okamžitú návštevu lekára a predloženie nálezu – kvôli argumentácii MKP o nezávadnosti vody.
  • Aktuálnu situáciu s vodou zohľadňujeme v tréningovej procese (skracujeme tréning, viac plávania nôh, viac znak, …). Plaveckú výstroj športovcov prosíme doplniť šnorchlami a využívať ich v tréningu.
  • Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ošetrovaniu pokožky pred i po tréningu – sprchovanie s telovým šampónom, natieranie pokožky telovým mliekom, čistenie uší vatovými tyčinkami, …
  • V súčasnosti zvyšujeme objem suchej prípravy (posilňovňa). Kondičná príprava bude naďalej pokračovať v rozsahu 2 až 3 krát  podľa rozpisu v týždennom pláne. Prípravu zabezpečujú p. Sabol s p. Turanovou a osobní tréneri.
 • Žiaľ musím znova upozorniť študentov SŠŠ, že účasť na tréningoch je povinná, neúčasť na tréningoch je ospravedlniteľná len na základe lekárskej správy (kópie) príp. ospravedlnenia rodiča (v zmysle školského poriadku). Neúčasť musí byť dokladovaná a archívovaná. Pokiaľ má dieťa preukazateľne určený zákaz vstupu do vody, využije v čase trénigov posilňovňu resp. náhradný program v priestore MKP určí tréner.
 • Dňa 28.1.2020 sa zúčastní prvá časť športovcov (ÚTM a 2004 a st.) Čajbiková, Sabolová, Žeňuchová, Kobilic a Varhač testovania – meranie a rozbor štartových skokov na Fakulte športu v Prešove – zabezpečenie akcie p.Urbanský, info v pondelok po tréningu.

 

 • 27.01., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa
 • 28.01., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SSŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB) 16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 • 29.01., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SSŠ) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 30.01., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SSŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB) 16:-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, posilňovňa
 • 31.01., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SSŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa
 •  1.02., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber), 10:15-11:00 posilňovňa

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 4. týždňa 2020

SKUPINA SKÁLA-URBANSKÝ

Motto –z rozhovoru s Martinom Dendisom (slovenský hokejový tréner pôsobiaci siedmy rok vo švédskom špičkovom klube z Linköpingu). Bez komentára.

 • „Na Slovensku ten, ktorý chce, je za blbca a vo Švédsku je za blbca ten, ktorý nechce. To je základný rozdiel. Vo Svédsku sa snažíme hráčovi vysvetliť, prečo má robiť jednotlivé veci vo vlastnom záujme a vedieme ho k samostatnosti a zodpovednosti. Potom je na jeho rozhodnutí, či sa bude flákať alebo nie. Toto treba vštepovať deťom od malička.“
 • „My sa pozeráme na Slovensku, kde je hokejista momentálne, ale vo Švédsku sa hľadí na to, kam sa môže mladý hráč posunúť o päť rokov. Mali by sme sa preorientovať z hesla najlepší teraz na – najlepší v budúcnosti.“

Úvodom

 • Slovenská plavecká federácia zverejnila zoznamy športovcov – reprezentantov a členov ÚTM pre rok 2020. ŠKP Košice:
  • Reprezentanti: Čajbiková Sarah (staršie juniorky) a Mikušová Carmen (diaľkové plávanie)
  • Útvar talentovanej mládeže: Čajbiková, Kobilic, Krafčíková V., Sabolová, Šimčák D., Varhač, Vaško a Žeňuchová
 • Poznatky zo zimného kondičného sústredenia na základe hodnotenia trénerov aj športovcov spracujeme, predložíme V-OP a zverejníme. Kvôli skompletizovaniu dokumentácie by som prosil športovcov o zaslanie (na túto e-mail adresu) zaujímavých fotiek zo sústredenia.

 

 • 20.01., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, masáž (výber)
 • 21.01., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SSŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB) 16:00-17:30 (skup.SKÁ) bazén/50m, posilň. (výber)
 • 22.01., streda, 6:00-7:00 bazén/25m 7:00-8:30 (SSŠ) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 23.01., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SSŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup.URB) 16:-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
 • 24.01., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 (SSŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilň. (výber)

So športovým pozdravom,

Ing. Skála Juraj

Plán 3. týždňa 2020

 • V nedeľu 12.1. odchádza časť tréningovej skupiny na zimné kondičné sústredenie s trénermi Skála a p.Urbanský. Tréningy (tréningový plán je pripravený) pre zostávajúcu časť sú zabezpečené (povinné aj pre zostávajúcu časť študentov SŠŠ) organizačne i trénersky. Prípravu povedú tréneri pán Sabol  a pani Žeňuchová, rozpis tréningov je v ďalšom odseku. Ranná fáza je spoločná pre obe skupiny (URB, SKÁ) v čase 6:00 – 7:00 hod. Prípravu na suchu – posilňovňa – je potrebné konzultovať s pánom Sabolom.

 

 • 13.01., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 • 14.01., utorok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 16:00-17:30 bazén/50m
 • 15.01., streda, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede regenerácia
 • 16.01., štvrtok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 16:00-17:30 bazén/50m
 • 17.01., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m

Pokyny pre účastníkov sústredenia:

 • Zimné kondičné sústredenie – Štrbské pleso/Svit, 12.-18.1.2020. Účastníci Čajbiková, Krafčíková V., Sabolová, Žeňuchová, Čižmáriková, Gajdošová, Koniecna, Kobilic, Rojtáš, Čekan, Áron, Vaško, Šimčák a Nagy R., tréneri Skála a p.Urbanský. 
 • Zraz účastníkov – nedeľa 12.1.2020 o 11:45 hod vo vestibule MKP, doprava na Štrbské pleso je zabezpečená pre všetkých účastníkov dvoma mikrobusmi.
 • Nezabudnúť na preukaz totožnosti a zdravotnú kartu poistenca. Potrebná je kompletná výstroj na bežecké lyžovanie vrátane vhodného (termo) oblečenia, oblečenie na kondičné cvičenie v prírode. V programe sústredenia sú zaradené štyri tréningy v Mestskej krytej plavárni vo Svite (po skupinách) – postačuje základná plavecká výstroj bez pomôcok.
 • Žiadame tých, ktorí zatiaľ neuhradili poplatok za sústredenie, aby peniaze priniesli so sebou a odovzdali pred odchodom pánu Urbanskému.

Plán 2. týždňa 2020 – upgrade

 •  8.01., streda, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠ) bazén/50m, poobede regenerácia (pokiaľ bude reg.stredisko SŠŠ v prevádzke)
 •  9.01., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skupina URB) a 16:00-17:30 (skup. SKÁ) bazén/50m
 • 10.01., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 strečing (SŠŠ) do 9:00 /25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňaĎalšie pokyny:
 • Zimné kondičné sústredenie – Štrbské pleso, 12.-18.1.2020. Účasť potvrdili Čajbiková, Krafčíková V., Sabolová, Žeňuchová, Čižmáriková, Gajdošová, Koniecna, Kobilic, Rojtáš, Čekan, Áron, Vaško, Šimčák a Nagy R., tréneri Skála a p.Urbanský. Odchod 12.1.2020, predpoklad cca 12-hod (po zosúladení s družstvom Dunaujváros). Potrebná je kompletná výstroj na bežecké lyžovanie vrátane vhodného (termo) oblečenia, oblečenie na kondičné cvičenie v prírode. Preukaz totožnosti a zdravotná kartu poistenca.  S upresnenými pokynmi (i potrebnej plaveckej výstroje) budú účastníci informovaní v stredu – štvrtok po tréningu.

Dôležité – aktuálne pokyny:

 • V dňoch 29.-30.12.2019, v čase od 10:00 do 10:00 hod sa v bazéne Mestskej krytej plavárne uskutoční plavecká 24-hodinovka. Prosím plavcov, ktorí budú v Košiciach, aby svojou účasťou túto akciu podporili. Mobilizujte sa prostredníctvom sociálnych sietí a zúčastnite sa tejto akcie po skupinách. O aktívnu účasť – zapojením sa do organizačných prác, po vzájomnej komunikácii prosíme športovcov: Samko Čekan, Kamil Kobilic, Alexandra Krafčíková, Simona Sabolová, Stacey Žeňuchová, Rišo Horváth, Jakub a Róbert Nagy, Richard Šimko a Šimon Vaško – ďalší sú vítaní. Pokyny ku akcii budú zverejnené p.Žeňuchovou – predsedom ŠKP Košice – Plávanie, o.z. na web-stránke, prípadne prostredníctvom Facebooku/Messengera.
 • Informácia ku zimnému kondičnému sústredeniu (bežky, bazén) tréningovej skupiny. Uskutoční sa v rámci prípravy na náročnú letnú sezónu v termíne 12.-18.1.2020 (nedeľa – sobota), miesto – Štrbské pleso, ubytovanie – penzión Litvor, 20 miest. Tréneri: Skála a p.Urbanský. Širšia nominácia z členov tréningovej skupiny: Čajbiková, Krafčíková V.,Melničáková, Sabolová, Žeňuchová, Sýkorová, Čižmáriková, Gajdošová, Kobilic, Máté, Rojtáš, Čekan, Áron, Vaško, Šimčák, Nagy R., náhradníci (bez poradia) Koniecna, Vidová, Šoltésová a Vakhtyna.  Maximálny počet – 18 športovcov, orientačná cena je 170,- Eur, ÚTM (pre rok 2020) 100,-Eur a reprezentanti (pre rok 2020) 0,- Eur. Potvrdenie účasti – prosíme – zasielajte na e-mail adresu jskala@nextra.sk do 29.12.2019, v prípade záujmu prevyšujúceho možnosti sa výber uskutoční na základe vyhodnotenia činnosti a výkonnosti za I. MKC 2019/20. Doprava zabezpečená mikrobusmi.
 • Tréningy začínajú v  stredu 8.1.2020 (streda) ráno v časoch 6:00-7:00/7:00-8:30 (SŠŠ).. Do toho času využívajte formy aktívneho odpočinku, oddýchnite si od bazéna a nás – trénerov.

So športovým pozdravom,

Plán 51. týždňa 2019

 • Všetkým členov tréningovej skupiny oznamujeme, že dňa 16.12.2019 – pondelok o 16:00 hod sa uskutoční fotenie (potrebné – účasť, klubové tričká, šortky) jednotlivých skupín a klubu, prosíme všetkých o účasť.
 • 16.12., pondelok, len poobede 16:00-17:00 bazén/50m, fotenie, masáž
 • 17.12., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (obe skup. Urbanský aj Skála), bazén/50m, masáž
 • 18.12., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠ) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 19.12., štvrtok,  6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m7:00-8:30 do 9:00 (SŠŠ) strečing bazén/25m, poobede prípravné páce ku zabezpečeniu akcie mem. Ľ.Kukorelliho
 • 20 – 21.12., piatok – sobota mem.gen. Ľ.Kukorelliho – pokyny ku pretekom i prípravným prácam – v priebehu týždňa

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 20.-21.12.2019, Košice, 43.ročník mem.gen. Kukorelliho (medzinárodný FINA-pretek, kvalifikácia na OH 2020), odhlášky – deadline 17.12.2019 do 20:00hod
 • 12.-18.1.2019, Štrbské pleso/Svit, zimné kondičné sústredenie (tréneri Skála a Urbanský – výber športovcov na základe dosiahnutých výsledkov/obmedzený počet účastníkov)

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Plán 50. týždňa 2019

 • V prílohe Vám zasielam Výpis výsledkov z Majstrovstiev SR starších žiakov v Dolnom Kubíne (s vyznačením osobných rekordov). Komentár nájdete na na webe skpkosice.sk
 • Dňa 27.11.2019 bol výborom oddielu prejednaný a schválený nasledovný zoznam športovcov k účasti na OPEN majstrovstvách SR 13.-15.12.2019 v Šamoríne – je upresnený po odhláškach (stav k 7.12.2019) muži Giňovský, Máté, Mohler, Rojtáš, Tkáč a Varhač, ženy Čajbiková, Krafčíková V., Mikušová, Sabolová a Sýkorová.
 • V prílohe zasielam pozvánku na sprievodnú akciu 43.roč. mem. Kukorelliho – „Seminár trénerov a priaznivcov plávania„, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 19.12.2019 od 17-tej hod. v salóniku hotela Gloria Palac, Bottova 1. Srdečne pozývame aj rodičov a športovcov so záujmom o v ďalšom uvedené témy seminára s programom:
  • 17:00 Otvorenie seminára – úvodná prezentácia (ŠKP Košice a SŠŠ Košice)
  • 17:30 Výživa športovcov v plávaní (Bc. Ivana Šuleková, Mendelova Univerzita Brno/CZE)
  • 18:30 Dlouhodobý rozvoj plavce, projekt DROP (Mgr. Tomáš Brtník, Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, Praha/CZE)
  • 19:30 Diskusia
 • 43.roč. mem. gen. Ľ.Kukorelliho, 20.-21.12.2019  – účasť členov tréningovej skupiny SKÁ-URB bola prejednávaná počas uplynulého týždňa. Prosím športovcov, ktorých nomináciu ešte nemám (nenahlásené), v prípade záujmu o účasť mi zašlite Váš návrh (e-mail, sms) do nedele (8.12.2019 20:30 hod), kedy to uzavriem a odosielam. Rozpis zasielam v prílohe.
 • Prvá informácia k zimnému sústredeniu – v dňoch 12.-18.1.2020 sa na Štrbskom plese spoločne s družstvom Dunaferr Dunaujváros/HUN uskutoční zimné kondičné sústredenie (tréneri Skála, Urbanský). Nominácia (16 až 18 osôb), finančné a ostatné podmienky budú prejednané výborom OP 16.12.2019.
 • Všetkým členov tréningovej skupiny oznamujeme, že dňa 16.12.2019 – pondelok o 16:00 hod sa uskutoční fotenie (potrebné – klubové tričká, šortky) jednotlivých skupín a klubu, prosíme všetkých o účasť.

Plán 50. týždňa 2019

 •  9.12., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, masáž
 • 10.12., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00/17:30 (skup. Urbanský, Skála)  okrem účastníkov M-SR-Open, bazén/50m.
 • 11.12., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 12.12., štvrtok,  6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (okrem účastníkov M-SR-Open tréning so skupinou p.Kassai a p.Turanová) bazén/50m
 • 13.12., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m (okrem účastníkov M-SR-jun, tréning zabezpečuje p.Turanová), poobede 15:00-17:00 bazén/25m (okrem účastníkov M-SR-Open, tréning so skupinou p.Kassai – podľa pokynov)

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 13.-15.12.2019, Šamorín, OPEN Majstrovstvá SR na krátkom bazéne (odchod 12.12.2019, mikrobus (Urbanský – Skála a 6 športovcov podľa upresnenia o 10:00 hod.), osobné auto (p.Sabol, Sabolová, Mohler a 2 šp. – odchod bude upresnený – cca. 12:00) – pokyny budú zverejnené na webe skpkosice.sk).
 • 19.12.2019, 17:00 hod, Seminár trénerov a priaznivcov plávania, hotel Gloria Palac
 • 20.-21.12.2019, Košice, 43.ročník mem.gen. Kukorelliho (medzinárodný FINA-pretek, kvalifikácia na OH 2020), odhlášky – deadline 17.12.2019 do 20:00hod

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Plán 49. týždňa 2019

 • 2.12., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, masáž, posilňovňa
 • 3.12., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skupina URB) a 16:00-18:00 (skup. SKÁ) bazén/50m.
 • 4.12., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠSŠŠ) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 5.12., štvrtok,  6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (SŠŠ) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skupina URB) a 16:00-17:30 (skup. SKÁ) bazén/50m
 • 6.12., piatok, 6:00-7:00/7:00-8:30 strečing (SŠŠ)do 9:00 strečing (SŠŠ)strečing (SŠŠ) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, posilňovňa
 • 7.12., sobota, 8:30-10:00 – účastníci OPEN-majstrovstiev bazén/25m (Skála)

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 13.-15.12.2019, Šamorín, OPEN Majstrovstvá SR na krátkom bazéne (odchod 12.12.2019, pokyny budú zverejnené na webe skpkosice.sk). Záverečné upresnenie – odhlášky – 10.12.2019 do 20:00 hod.
 • 19.12.2019, Seminár trénerov a priaznivcov plávania, hotel Gloria Palac (viď. príloha)
 • 20.-21.12.2019, Košice, 43.ročník mem.gen. Kukorelliho (viď. príloha), prihlášky 10.12.2019

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Plán 48. týždňa 2019

 • 25.11., pondelok, poobede 15:30-17:00 (okrem účastníkov M-SR-jun v Trenčíne) bazén/50m, masáž
 • Doplnenie plánu 48. týždňa 2019
  • 26.11., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup. SKÁ) bazén/50m, masáž.
  • 27.11., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
  • 28.11., štvrtok,  6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-18:00 (skup.SKÁ) bazén/50m
  • 29.11., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠGpoobede 15:30-17:00 (skup.SKÁ) bazén/50m

Plán 47. týždňa 2019

Po chaotickom týždni v ktorom u podstatnej časti juniorov kolidovali imatrikulácia, vyhlasovanie Top-športovcov, účelové cvičenie – so záverečnou prípravou na juniorský vrchol M-SR mám od spokojnosti – najmä z prístupu niektorých športovcov ku plneniu svojich záujmových povinností – veľmi ďaleko. Našťastie sa to týka menšiny skupiny, ale … (!) Život nám však, pre uvedomenie si priorít, často ukáže, že stávajú sa i hroznejšie veci.

Nominácia na Majstrovstvá SR juniorov v Trenčíne je uzatvorená. Účasť na majstrovstvách nie je paušálna, náklady sú vysoké, štartovný poplatok zďaleka nepokrýva náklady, zohľadnili sa kritériá ktoré boli vopred zverejnené, v kádri zostalo 16 športovcov, zostáva ešte upresniť prijaté štarty. Športovci ktorí zostávajú doma, majú tréningy zabezpečené podľa nižšie uvedeného plánu.

 

 • 18.11., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, masáž
 • 19.11., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský) bazén/50m.
 • 20.11., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 21.11., štvrtok,  6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (okrem účastníkov M-SR-jun tréning so skupinou p.Kassai a Sabol) bazén/50m
 • 22.11., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m (okrem účastníkov M-SR-jun tréning so skupinou p. Sabol), poobede 15:00-17:00 (okrem účastníkov M-SR-jun tréning so skupinou p.Kassai a Sabol – podľa pokynov)

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 22.-24.11.2019, Trenčín – M-SR – juniori, Trenčín (odchod vlakom 21.11.2019 o 12:07, príchod 24.11.2019 o 23:58, ostatné pokyny – web skpkosice.sk)
 • 29.11.-1.12.2019, Dolný Kubín – M-SR žiactvo kat. A (uzávierka prihlášok – 18.11.2019)

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

 

Plán 46. týždňa 2019

Úvodom

Aktuálne správy – informácie:

 • Cieľ udržať 2.miesto v celkovom poradí na základe výsledkov finálového kola – Slovakia Swimming Cup (1.-3.11.2019) s prispením vynikajúcich podmienok v Gyórskom komplexe Aqua Sport Center je splnený. V prílohe ku tomu zasielam zhodnotenie i výpis výsledkov. Pódiové zastúpenie na Gala večeri pri Vyhlásení najlepších športovcov … 2019 v januári 2020 máme zabezpečené a verte, že je to prestížna záležitosť, príležitosť ku medializácii ŠKP Košice. Športový život však ide ďalej, zimná sezóna vrcholí Majstrovstvami SR jednotlivých kategórií.
 • Sériu zimných majstrovstiev zahajujú juniori v Trenčíne (22.-24.11.2019). Súpis prihlášok je pripravený (bol konzultovaný s jednotlivými nominantmi – až na výnimky ktorí napriek zverejneniu termínu konzultácie sa toho nezúčastnili, konečnú úpravu prevádzajú zodpovední tréneri), pobytové podmienky sú zabezpečené (2 tréneri, max 18 športovcov). Podmienky účasti sú obvyklé, 3 prijaté štarty, predpoklad finálovej účasti (starší, mladší juniori), do stanoveného počtu účastníkov. Samozrejmou podmienkou je dobrý zdravotný stav, účasť a tréningová disciplína v záverečnej fáze prípravy.
 • V prílohe Vám zasielam aktuálny výpis výsledkov 2.kola M-VSO (s vyznačením OR – osobných rekordov), ktoré sa uskutočnili 9.11.2019 v Spišskej Novej Vsi

 

 • 11.11., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, starší-posilňovňa
 • 12.11., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m.
 • 13.11., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 14.11., štvrtok,  6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 • 15.11., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m (ŠG – Účelové cvičenie), poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 • 16.11., sobota, 8:30-10:00 (výber zo skup.Skála/M-SR-juniori) bazén/25m

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 15.-16.11.2019, mem. Bitskey, Miskolc/HUN (úč. Vaško Šimon, Šimčák Denis a Forrai Adam, pokyny – www.skpkosice.sk), trénerské zabezpečenie – p.Sabol a p.Vašková, doprava individuálna
 • 22.-24.11.2019, Trenčín – M-SR – juniori, Trenčín (termín odhlášok – 19.11.2019 do 20:00 hod)

Plán 45. týždňa 2019

 •  5.11., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup.Skála) bazén/50m. Po tréningu záverečné  prejednanie úprav prihlášok na M-VSO v Spišskej Novej Vsi, masáž 2+2
 •  6.11., streda, 6:00-7:00 (25m)/7:00-8:30 (50m) do 9:00 strečing (ŠG), poobede regenerácia, voľno
 •  7.11., štvrtok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup.Skála) bazén/50m (starší – posilňovňa).
 •  8.11., piatok, len ŠG 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. SKA+URB)

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 9.11.2019, Spišská Nová Ves – Jesenné M-VSO – 2.kolo, kat. B a starší (pokyny – www.skpkosice.sk)
 • 22.-24.11.2019, Trenčín – M-SR – juniori, Trenčín (termín prihlášok – 11.11.2019)

Plán 44. týždňa 2019

Úvodom

 • V prílohe Vám zasielam výpis výsledkov s vyznačením osobných rekordov (OR) a %-tuálnym porovnaním výkonu s OR, 1.kola M-VSO, 26.10.2019 v Humennom.
 • V prílohe Vám zasielam zoznam pretekárov a disciplíny (posledná verzia) na Slovakia Swimming Cup, 1.-3.11.2019, Gyór/HUN.SKPKE-Slovak_Swim_Cup-Prihlaska
 • Na základe dohody s fyzioterapeutmi – masérmi p.Monikou Kravcovou a p.Ladislavom Dienesom – poskytnú títo podľa potreby masáž pre (výkonnostných) športovcov. V 44.-tom týždni sa to bude týkať niektorých nominantov na Slovakia Swimming Cup (viď Plán …).

 

 • 28.10., poobede 15:30-17:00 bazén/50m, starší-posilňovňa, masáž (na bazéne) – Čajbiková, Melničáková (masérka p. Kravcová), Semanco, Rojtáš (masér p.Dienes)
 • 29.10., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup.Skála) bazén/50m. Po tréningu prejednanie prihlášok na M-VSO v Spišskej Novej Vsi, masáž 2+2 (upresnenie v pondelok)
 • 30.10., streda (prázdninový deň) poobede 15:30-17:00 bazén/50m, masáž (upresnenie v utorok)
 • 31.10., štvrtok, zraz účastníkov SSC v Győri – 9:50 vo vestibule MKP (ďalšie pokyny – www.skpkosice.sk), ostatní voľno
 •  1.11., piatok – Sviatok všetkých svätých – voľno

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 1.-3.11.2019, Győr/HUN, Slovakia Swimming Cup (uzatvorené)
 • 9.11.2019, Spišská Nová Ves – Jesenné M-VSO – 2.kolo, kat. B a starší (termín prihlášok – 1.11.2019)
 • 22.-24.11.2019, Trenčín – M-SR – juniori, Trenčín (termín prihlášok – 11.11.2019)

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Plán 43. týždňa 2019

Úvodom

Z posledných správ – informácií:

 • V prílohe Vám zasielam prihlášku členov tréningovej skupiny na 1.kolo M-VSO, 26.10.2019 v Humennom.
 • V prílohe Vám zasielam zoznam pretekárov a prihlášku (zohľadnená neúčasť Jakuba Mohlera) na Slovakia Swimming Cup, 1.-3.11.2019, Gyór/HUN.

SKPKE-Slovak_Swim_Cup-Prihlaska

SKA-URB-M-VSO-1kolo-Hn-Prihlasky

 • 21.10., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, starší-posilňovňa
 • 22.10., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup.Skála) bazén/50m. Po tréningu prejednanie odhlášok, úprav na M-VSO v Humennom
 • 23.10., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 24.10., štvrtok,  6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup.Skála) bazén/50m
 • 25.10., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 bazén/50m
 • 26.10., sobota – M-VSO-Humenné

 

Plán najbližších akcií (termíny prihlášok, odhlášok):

 • 26.10.2019, Humenné – Jesenné M-VSO – 1.kolo, kat. B a starší (termín odhlášok, úprav – 23.10.2019-do 20:00hod)
 • 1.-3.11.2019, Győr/HUN, Slovakia Swimming Cup (termín odhlášok, úprav – 27.10.2019, spracovanie Skála)
 • 9.11.2019, Spišská Nová Ves – Jesenné M-VSO – 2.kolo, kat. B a starší (termín prihlášok – 1.11.2019)

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Plán 42. týždňa 2019
Úvodom

Z posledných správ – informácií:

 • Časť tréningovej skupiny odchádza na sústredenie do Hajduszoboszló/HUN. Zostávajúci majú tréningy zabezpečené so skupinou a pod vedením trénerov p. Sabola a Kassayho podľa nižšie uvedeného rozpisu.
 • Zraz účastníkov sústredenia je v nedeľu 13.10.2019 o 12:50 hod vo vestibule Mestskej krytej plavárne.
Plán 42. týždňa 2019 – upozorňujem na zmeny oproti štandardnému programu – v stredu poobede je tréning (bazén)

 • 14.10., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede voľno (po M-VSO-Dlhé trate)   
 • 15.10., utorok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 • 16.10., streda,  6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 • 17.10., štvrtok, 6:00-7:00 bazén/25m,  poobede 15:30-17:00 bazén/50m
 • 18.10., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:00-17:00 bazén/25m
 • 19.10., sobota – nie je tréning
 Plán najbližších akcií:
 • 26.10.2019, Humenné – Jesenné M-VSO – 1.kolo, kat. B a starší (termín prihlášok je 18.10.2019, spracovanie Ing. Žeňuchová)
 • 1.-3.11.2019, Győr/HUN, Slovakia Swimming Cup (termín prihlášok je 18.10.2019, spracovanie Skála – odoslané)

So športovým pozdravom,

Plán 41. týždňa 2019

Z posledných správ – informácií:

 • V prílohe zasielam:
  • Tréningový denník minulého (2019-40.-teho) týždňa v PDF-formáte (pre prezeraní ku dobrej čitateľnosti je potrebné zväčšenie na cca 200%) – koho sa to netýka, vymažte si to z mailboxu.
  • Odoslané prihlášky členov tréningovej skupiny SKA-URB na Jesenné M-VSO – dlhé trate (12.10.2019, Michalovce), uzatvorenie odhlášok (úprav) – utorok 8.10. po poobedňajšom tréningu.
 • SPD – Juniori (seniori) – cieľ – udržať 2.miesto v Slovenskom pohári družstiev. Záverečné kolo (Slovakia Swimming Cup) sa uskutoční v dňoch 1.-3.11.2019 v maďarskom Győri/25m bazén. Odchod 31.10.2019 (štvrtok) – predbežne cca 12:00 hod, predpokladaný príchod 3.11.2019 medzi 23-24-hod. Doprava mikrobusom.  Základnú nomináciu na základe rozpisu a výkonov z RTC 2018/19 tvoria:
  • Muži: Mohler, Semanco, Rojtáš, Varhač, Máté, Kobilic a Čekan
  • Ženy: Mikušová, Čajbiková, Melničáková, Krafčíková V., Sabolová,Čižmáriková a Žeňuchová
  • Nominácia je vo fáze spracovania prihlášok po disciplínach.
 • V rámci prípravy na SPD a zimné M-SR sa uskutoční v dňoch 13.-19.10.2019 sústredenie v maďarskom Hajduszoboszló (17 športovcov, 2 tréneri). Tréneri Skála a Urbanský, športovci – v abecednom poradí:
  • Muži: Čekan, Kobilic, Máté, Rojtáš, Semanco, Varhač a Vaško
  • Ženy: Čajbiková, Čižmáriková, Krafčíková V., Melničáková, Mikušová, Sabolová, Sýkorová, Šoltésová, Vakhtina a Žeňuchová
  • Odchod je v nedeľu 13:00 – Mestská krytá plaváreň, príchod v sobotu cca o 15-16-hod, doprava mikrobusom.
  • Ďalšie pokyny pre účastníkov sútredenia:
 • Na sústredení doporučujeme nosenie klubového oblečenia.
 • Úhrada časti nákladov účastníkmi sústredenia: 180,- Eur (reprezentanti** 90,- a členovia ÚTM 150,- Eur) prosíme zaslať prevodom na účet oddielu plávania ŠKP číslo: IBAN SK50 8330 0000 0022 0136 8118 vedený vo Fio bank, a.s. najneskôr do 10.10.2018 (príp. v hotovosti u p. Žeňuchovej). **Vzhľadom ku odchodu Čajbikovej a Krafčíkovej 10.10. ráno na zraz juniorských reprezentantov do Bratislavy je ich poplatok stanovený na 45,- Eur.
 • V stredu 16.10. poobede zvažujeme v Hajduszoboszló možnosť návštevy Aquaparku (tobogánový raj) – úhrada individuálne (cca 4500 HUF = 15,- EUR) – účasť nie je povinná, ostatní – tréning.
 • Tréningy v 50m bazéne budú doobedu v čase 9:00-11:00, poobede v čase 17:00-19:00, začíname v nedeľu poobede, končíme v sobotu doobedňajším tréningom. Tréningový proces bude doplnený suchou prípravou (TRX, gumy, strečing) a regeneráciou v saune a termálnom bazéne.
 • V dennom pláne bude vyhradený čas na samoštúdium (kontrolované) – potrebné vziať so sebou materiály pre štúdium.
 • Potrebná výstroj: kompletná pre prípravu vo vode (doska, pádla, šnorchel, plutvy), základná pre suchú prípravu vrátane švihadiel. V bazéne je povinné používanie plaveckých čiapok.
 • Upozorňujem športovcov a prosím o dohľad rodičov na potrebu cestovných dokladov (pas/OP a Európsky preukaz zdravotného poistenia). Nakoľko sa jedná o pobyt v zahraničí, doporučujem zabezpečiť športovcov cestovným poistením (výhodne celoročným).
 • Prípadné dotazy ohľadom sústredenia zasielajte e-mailom alebo telefonicky (Skála).

 

Upozorňujem na zmeny oproti štandardnému programu

 •  7.10., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, + starší – posilňovňa
 •  8.10., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 •  9.10., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 10.10., štvrtok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-17:30 (skup.Skála) bazén/50m
 • 11.10., piatok, len 7:00-8:30 (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 bazén/50m, 17:15 kompletizovanie pomôcok na sústredenie
 • 12.10., sobota – tréning zrušený

 

Plán najbližších akcií:

 • 12.10.2019, Michalovce – Jesenné M-VSO – dlhé trate – pokyny sledujte na klubovej web-stránke
 • 19.-20.10.2019, Humenné, Cena PK – ne/účasť bude vzhľadom ku následnému 1.kolu M-VSO na rovnakom mieste ešte prejednávaná
 • 26.10.2019, Humenné – Jesenné M-VSO – 1.kolo, kat. B a starší (termín prihlášok je 18.10.2019, spracovanie Ing. Žeňuchová)
 • 1.-3.11.2019, Győr/HUN, Slovakia Swimming Cup (termín prihlášok je 18.10.2019, spracovanie Skála)

So športovým pozdravom,
Ing. Skála Juraj

Plán 40. týždňa 2019

Z posledných správ – informácií:

 • V prílohe zasielam:
  • Tréningový denník minulého (2019-39.-teho) týždňa v PDF-formáte (pre prezeraní je potrebné zväčšenie) – koho sa to netýka, vymažte si to z mailboxu. T-39-2019
  • Termínovú listinu -II. polrok 2019 (aktualizovaná)RTC-2019-20-Terminovka-1MKC
  • Rozpis Jesenné M-VSO – dlhé trate (12.10.2019, Michalovce) – prejednáme po pondelňajšom tréningu.2019_jesenne_m_vso_dt
 • SPD – Juniori (seniori) – cieľ – udržať 2.miesto v Slovenskom pohári družstiev. Záverečné kolo (Slovakia Swimming Cup) sa uskutoční v dňoch 1.-3.11.2019 v maďarskom Győri/25m bazén. Odchod 31.10.2019 (štvrtok) – predbežne cca 12:00 hod, predpokladaný príchod 3.11.2019 medzi 23-24-hod. Doprava mikrobusom.  Základnú nomináciu na základe rozpisu a výkonov z RTC 2018/19 tvoria:
  • Muži: Mohler, Semanco, Rojtáš, Varhač, Máté, Kobilic a Čekan
  • Ženy: Mikušová, Čajbiková, Melničáková, Krafčíková V., Sabolová,Čižmáriková a Žeňuchová
  • Nominácia nie je uzatvorená (jedná sa o orientačné zloženie zostavy ktorá sa do termínu uzatvorenia prihlášok bude upravovať s cieľom zabezpečenia maximálnej klubovej úspešnosti a zohľadnením  vysokej finačnej náročnosti finálového kola). Účasť za predpokladu záujmu aj so zárukou absolvovania zodpovedajúcej prípravy (tréningová účasť – aktivita, výsledky testovania).
 • V rámci prípravy na SPD a zimné M-SR sa uskutoční v dňoch 13.-19.10.2019 sústredenie v maďarskom Hajduszoboszló (16 športovcov, 2 tréneri). Podmienky bazén, ubytovanie (predpokladám že i finančné) – ako pred rokom. Doprava mikrobusom. Základný návrh (zostavený na základe výkonnostných kritérii) – tréneri Skála a Urbanský, športovci – v abecednom poradí:
  • Muži: Čekan, Kobilic, Máté, Rojtáš, Semanco, Varhač a Vaško
  • Ženy: Čajbiková, Čižmáriková, Krafčíková V., Melničáková, Mikušová, Sabolová, Sýkorová, Šoltésová, Vakhtina a Žeňuchová
  • Predpokladaný odchod je v nedeľu 13:00, príchod v sobotu cca o 15-16-hod, doprava mikrobusom.
  • Presné pokyny – organizačné a finančné budú obsahom e-mailovej správy na budúci týždeň
 • Dňa 2.10.2019 (streda) o 18:00 hod. sa uskutoční Členská schôdza s rodičmi a oceňovanými športovcami – pozvánky budú rozoslané (sledujte i web stránku ŠKP Košice)

 

 • 30.09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, + starší – posilňovňa
 •  1.10., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 •  2.10., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 •  3.10., štvrtok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 16:00-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 •  4.10., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, + starší – posilňovňa
 •  5.10., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber, Skála)

 

Plán najbližších akcií

 • 5.10.2019, Poprad -Pohár olympijských nádejí (žiaci: 2005-2010, žiačky: 2006-2011) – pokyny – sledujte web-stránku skpkosice.sk
 • 12.10.2019, Michalovce – Jesenné M-VSO – dlhé trate (termín prihlášok je 4.10.2019 /Žeňuchová/)
 • 19.-20.10.2019, Humenné, Cena PK – ne/účasť bude vzhľadom ku následnému 1.kolu M-VSO na rovnakom mieste ešte prejednávaná
 • 26.10.2019, Humenné – Jesenné M-VSO – 1.kolo, kat. B a starší (termín prihlášok je 18.10.2019)
 • 1.-3.11.2019, Győr/HUN, Slovakia Swimming Cup (termín prihlášok je 18.10.2019 /Skála/)

Plán 39. týždňa 2019

Z posledných správ a najbližších výkonnostných cieľov:

 • Zatiaľ neoficiálny výsledok z finále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní (21.9.2019, Štúrovo) – Mikušová Carmen, celkové 2.miesto – blahoželáme.
 • SPD – Juniori (seniori) – cieľ – udržať 2.miesto v Slovenskom pohári družstiev. Záverečné kolo (Slovakia Swimming Cup) sa uskutoční v dňoch 1.-3.11.2019 v maďarskom Győri/25m bazén. Základnú nomináciu na základe rozpisu a výkonov z RTC 2018/19 tvoria:
  • Muži: Mohler, Semanco, Rojtáš, Varhač, Máté, Kobilic a Čekan
  • Ženy: Mikušová, Čajbiková, Melničáková, Krafčíková V., Sabolová,Čižmáriková a Žeňuchová
  • Nominácia nie je uzatvorená (jedná sa o orientačné zloženie zostavy ktorá sa do termínu uzatvorenia prihlášok bude upravovať s cieľom zabezpečenia maximálnej klubovej úspešnosti a zohľadnením  vysokej finačnej náročnosti finálového kola). Účasť za predpokladu záujmu aj so zárukou absolvovania zodpovedajúcej prípravy (tréningová účasť – aktivita, výsledky testovania) bude prejednaná s každým osobne.
 • V rámci prípravy na SPD a zimné M-SR sa uskutoční v dňoch 13.-19.10.2019 sústredenie v maďarskom Hajduszoboszló (16 športovcov, 2 tréneri). Podmienky bazén, ubytovanie (predpokladám že i finančné) – ako pred rokom. Základný návrh (zostavený na základe výkonnostných kritérii) – tréneri Skála a Urbanský, športovci – v abecednom poradí (záverečné upresnenie – 23.9.2019):
  • Muži: Čekan, Kobilic, Máté, Rojtáš, Semanco, Varhač a Vaško
  • Ženy: Čajbiková, Čižmáriková, Krafčíková V., Melničáková, Mikušová, Sabolová, Sýkorová, Šoltésová a Žeňuchová
  • Súčasné problémy – doprava (riešiť so spoluprácou rodičov) – predpokladaný odchod v nedeľu 13:00, príchod v sobotu cca o 15-hod, riešenie kolízie termínov s reprezentačným výjazdom juniorov na „Plzeňské šprinty“
  • Presné pokyny – organizačné a finančné budú obsahom e-mailovej správy na budúci týždeň
 • Dňa 2.10.2019 (streda) o 18:00 hod. sa uskutoční Členská schôdza s rodičmi a oceňovanými športovcami – pozvánky budú rozoslané (sledujte i web stránku ŠKP Košice)

 

 • .09., pondelok, 6:00-7:00 bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, + starší – posilňovňa
 • 24.09., utorok, 6:00-7:00/7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 • 25.09., streda,  6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/50m, poobede regenerácia
 • 26.09., štvrtok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 do 9:00 strečing (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 (skup. Urbanský), 16:00-18:00 (skup.Skála) bazén/50m
 • 27.09., piatok, 6:00-7:00 bazén/25m a 7:00-8:30 (ŠG) bazén/25m, poobede 15:30-17:00 bazén/50m, + starší – posilňovňa
 • 28.09., sobota, 8:30-10:00 bazén/25m (výber, Skála)

 

Plán najbližších akcií

 • 5.10.2019, Poprad -Pohár olympijských nádejí (žiaci: 2005-2010, žiačky: 2006-2011 – uzatvorenie prihlášok je 27.9.2019)
 • 12.10.2019, Michalovce – Jesenné M-VSO – dlhé trate (termín prihlášok je 4.10.2019 /Žeňuchová/)
 • 19.-20.10.2019, Humenné, Cena PK – ne/účasť bude vzhľadom ku následnému 1.kolu M-VSO na rovnakom mieste ešte prejednávaná
 • 26.10.2019, Humenné – Jesenné M-VSO – 1.kolo, kat. B a starší (termín prihlášok je 18.10.2019)
 • 1.-3.11.2019, Győr/HUN, Slovakia Swimming Cup (termín prihlášok je 18.10.2019 /Skála/)