Klubové preteky dňa 16.12.2015! Aktualizované 15.12.2015 o 07:57!Pridaný zoznam plavcov!

By | 14. decembra 2015

Klubové preteky sa uskutočnia dňa 16.12.2015 od 16.00. Tréneri oznámia každému plavcovi, kto sa zúčastní na týchto pretekoch. Hlavne to budú neregistrovaní plavci, ktorí nechodili pravidelne v  roku 2015 na preteky. Plávať sa budú 50m vo všetkých spôsoboch. Chceli by sme poprosiť rodičov, ktorí majú rozhodcovské kurzy, aby prišli pomôcť s týmito pretekmi. Najlepšie by bolo, ak by mali aj rozhodcovské oblečenie.  Potrebujeme štyroch rozhodcov. V prípade ochoty pomôcť kontaktujte prosím pána Šuleka, ktorý to celé bude organizovať na mobil 0905297832.

ZOZNAM PLAVCOV AQUA CUP