Nominácia na zimné sústredenie v dňoch 02.01.-09.01.2016 na Štrbskom Plese!

By | 14. decembra 2015

Nominácia na zimné sústredenie  v dňoch 02.01.-09.01.2016 na Štrbskom Plese!

 1. Mikušová Carmen
 2. Mimovičová Zuzana
 3. Kubová Lucia
 4. Linkeschová Lucia
 5. Horváthová Kristína
 6. Tóthová Iveta
 7. Neufeldová Lea
 8. Šofranková Simona
 9. Šoltésová Petra
 10. Krafčíková Vanesa
 11. Čižmáriková Zuzana
 12. Sabolová Simona
 13. Mohler Jakub
 14. Trocha Rastislav
 15. Neufeld Tobiáš
 16. Šimčák Július
 17. Ing.Skála Juraj – tréner
 18. Bc.Urbanský Ján – tréner

K týmto sa ešte pripojí maďarský klub Dunaújváros v počte 10 osôb.

ODCHOD: 02.01.2015 o 09.00 z parkoviska McDonalds autami po dohode rodičov s trénerom.

VYSTROJ: na bežkovanie, suchý tréning. Ak nemáte bežky, treba si vypožičať. Môžete to skúsiť aj cez p.Šoltésa(0911141141), ktorý má požičovňu lyží.

STRAVA: začína 02.01.2014 ľahkým obedom a končí obedom dňa 09.01.2015.

UBYTOVANIE: Penzion Litvor 2, Štrbské Pleso

PLATBA: 150,-EUR, platí sa pri odchode na parkovisku alebo prevodom na klubový účet do 30.12.2015. Plavcom so splnenými limitmi do UTM a reprezentantom bude klub refundovať časť nákladov po získaní dotácii v roku 2016, keďže teraz ešte nevieme presne povedať koľko to bude.

PRICHOD: poobede dňa 08.01.2015

Každý plavec musí potvrdiť trénerovi do 20.12.2015 mailom na jskala@nextra.sk svoju účast/neúčasť!