ŠKP Košice a ZŠ Požiarnická č.3, Košice

By | 12. septembra 2018

ŠKP Košice a ZŠ Požiarnická č.3, Košice

Od školského roku 2015/2016 škola nadviazala na svoju bohatú športovú históriu a otvorila triedy pre nadaných a talentovaných žiakov v oblasti športu : futbal, plávanie, vodné pólo, tenis. Žiaci majú možnosť svoj talent rozvíjať pod odborným dohľadom trénerov v úzkej spolupráci s pedagógmi školy. Na prijatie žiaka do tejto triedy je potrebné: absolvovať výkonnostné testy a súhlas detského lekára na výkon daného druhu športu.

Žiaci sa učia plávať počas školského vyučovacieho procesu a po zdokonalení sa v plávaní sú uprednostňovaní pri vstupe do klubu ŠKP kde sa z nich stávajú plavci-pretekári-reprezentanti. Tento benefit nemá žiadna iná škola v meste Košice a preto je výhodné využiť to. Bližšie informácie poskytne sekretariát školy ZŠ Požiarnická alebo vedenie klubu ŠKP Košice.

ZŠ Požiarnická