Vyhodnotenie 1., 2., 3. a 4. sústredenia plavcov ŠKP Košice v karanténnom centre v Spišskej Novej Vsi v dňoch 23.2. – 6.4.2021!

By | 10. mája 2021

V dňoch 23.2. až 6.4.2021 sa uskutočnili 4  plavecké sústredenia plavcov a plavkýň ŠKP Košice, ktorí sú zaradení do výkonnostnej a vekovej skupiny trénerov Radoslava Sabola a Emmericha Kassaya, doplnení aj o plavcov tréneriek Martiny Žeňuchovej a Zuzany Mimovičovej-Binárovej (zoznamy plavcom sú nižšie v tabuľkách). Sústredenia sa konali v karanténnom plaveckom centre s krytou plavárňou v Spišskej Novej Vsi s 8 dráhovým 25 metrovým plaveckým bazénom. Plaváreň je súčasťou hotela Preveza, kde mali všetci plavci vytvorené veľmi dobré ubytovacie a športové podmienky spĺňajúce všetky pravidlá protipandemickej situácii v SR a ktoré odsúhlasil Regionálny útvar verejného zdravotníctva Spišskej Novej Vsi v spolupráci zo Slovenskou plaveckou federáciou (prezidentom p. Šulekom a koordinátorom p. Hadidomom). Toto sústredenie bolo zároveň pre všetkých uvedených plavcov prvým oficiálnym kontaktom s plaveckým bazénom po takmer piatich mesiacoch neplávania. Členovia skupiny Sabol/Kassay naposledy v mesiaci október 2020 absolvovali plavecké sústredenie v Drienici. Ihneď po jeho ukončení boli všetky plavecké bazény uzatvorené a zrušené boli aj všetky tréningy v bazénoch. Okrem tréningov boli zrušené aj plavecké preteky, ktoré boli Slovenskou plaveckou federáciou riadne v termínovej listine naplánované. Je potrebné podotknúť, že účasť plavcov na týchto sústredeniach nebola podmienená výkonnosťou ako tomu bolo v minulosti za normálnych okolností, ale na základe súhlasu rodičov plavcov a ich finančných možnostiach, nakoľko celkové náklady na jedného plavca na jeden  desať dňový turnus boli vyčíslené na  takmer  500 € (420 € – ubytovanie, strava, bazén, 60 až 70 € –  PCR test a ?? € individuálna doprava). V tejto sume ešte neboli vyčíslené náklady na trénera, ktorého financoval klub ŠKP Košice.  Sústredenia sa nezúčastnili plavci, ktorých súčasná situácia v súvislosti s COVID-om, ich zdravotným stavom alebo finančná kondícia rodičov nedovoľovala. Každému plavcovi klub ŠKP prispel sumou 30 €.

 

Rozvrh sústredení bol podľa tunajších podmienok naplánovaný následovne:

 

Pracovný týždeň Pondelok až Piatok (v závislosti na školské povinnosti plavcov)

5:30 budíček

6:00 ranný tréning – bazén ( v trvaní 1 – 1,15 h )

7:30 raňajky

8:00 školské povinnosti ( dištančné on-line štúdium pomocou tabletov, počítačov príp. mobilov ) realizované v hotelových izbách alebo v salóniku hotela

12:30 obed

13:00 oddych, voľno

15:00 prechádzka v areály plavárne, príp. sprístupnená posilňovňa

16:00 až 16:30 ( podľa toho, či bola posilňovňa, alebo nie ) tréning – bazén ( v trvaní 1,5 h )

18:00 – 18:30 večera

19:30 vyhodnotenie tréningového dňa, spoločný program, alebo osobné voľno

21:30 večierka, v piatok 22:00

Víkendové dni Sobota a Nedeľa

7:30 budíček

8:00 raňajky

9:00 dopoludňajší tréning – bazén ( v trvaní 1,5 h )

12:00 obed

12:30 osobné voľno, oddych

14:30 prechádzka, príp. posilňovňa

16:30 popoludňajší tréning ( v trvaní 1,5 – 2,0 h )

18:30 – 19:00 večera

20:00 vyhodnotenie tréningového dňa, spoločný program, osobné voľno

22:00 večierka, v nedeľu 21:30

Hodnotenie ubytovania, stravovania a športoviska:

Všetci plavci boli ubytovaní vo vynovených 2-lôžkových izbách, ktoré boli štandardne vybavené, navyše aj s televízorom, voľným prístupom k Wi-Fi, samostatnou kúpeľňou (sprchový kút + umývadlo)  a sociálnym zariadením, na chodbe s veľkou vstavanou skriňou. Ubytovanie bolo na 2* úroveň na požadovane úrovni.

Stravovanie počas celého sústredenia bolo riešené formou bufetových stolov. Jedla bolo vždy dostatok, bolo na výber z viacerých druhov pokrmov a príloh (mäsité, múčne, zeleninové) a fakt bolo na vysokej úrovni. Taktiež počas celého turnusu hotel každý deň dopĺňaj balenú neperlivú minerálnu vodu (Saguaro) a ovocie (jablká, pomaranče, banány). Pri raňajkách mal vždy každý k dispozícii zobrať si nejaký pokrm na desiatu (jogurt, pečivo, ovocie) a taktiež pri obede bola možnosť vziať si niečo na olovrant a taktiež bol vždy aj zákusok. Stravovanie bolo na požadovanej úrovni.

Športovisko (8 dráhový bazén), ktoré sme denne využívali 2 x bolo na štandardnej úrovni, voda bola čistá o teplote 27°C. K dispozícii sme mali podľa potreby a vyťaženosti ostatnými športovcami z iných klubov 3 až 4 dráhy, v popoludňajších hodinách sme mali viac krát všetkých 8  dráh !!!

K dispozícii sme mali posilňovňu, ktorá bola v areály plavárne,  nie však v tej istej budove (vzdialená od plavárne bola 150m). Toto športovisko sme využili 5 krát. Bolo nadštandardne vybavené s tromi časťami v celkovej rozlohe viac ako 200 m2. Najväčšia časť bola vybavená posilňovacími strojmi na všetky svalové partie, osobitná časť tvorilo miesto pre spiningové bicykle a treťou časťou tvorili silové klietky a tatami s rebrinami medicinbalmi expandrami a fit loptami.  Toto športovisko hodnotím ako vysoko pozitívne, ešte lepšie by ho využili starší plavci. My sme tu hlavne posilňovali vlastnou váhou tela, vykonávali rôzne stabilizačné a plyometrické  cviky. Intervalový spoločný tréning na spiningových bicykloch sme absolvovali 3 x. Taktiež sme tatami využívali na štrečingové a jógové cvičenia.

  1. Sústredenie – 23.2. – 4.3.2021, tréner Radoslav Sabol
Lizák Dominik 2007 Tamara Bretzová 2010
Karol Hertély 2007 Vilma Váczyová 2010
Tatarka Richard 2007 Alexandra Spišáková 2010
Alex Tkáč 2007 Lenka Bálintová 2008
Martin Kundrát 2007    
Adam Andreji 2008 Radko Moško 2009
Kristián Kardoš 2008 Luigi Sopko 2008
Samuel Bauer 2005 Michal Sabo 2008

  1. Sústredenie – 6.3. – 15.3.2021, tréner Radoslav Sabol
Ivan Huňady                   2008 Šarlota Ferková 2010
Jakub Martoňák 2008 Gréta Štangová 2010
Samuel Korim   (tr. Binárová)  2011 Vanda Vašková 2011
Pavol Kolár (tr. Žeňuchová) 2011 Katarína Hertélyová  (tr. Binárová) 2012

  1. Sústredenie – 17.3. – 26.3.2021, tréner Radoslav Sabol
Martin Kundrát  2007 Tamara Bretzová 2010
Michal Sabo 2008 Vilma Váczyová 2010
Richard Tatarka 2007 Alexandra Spišáková 2010
Michael Marinica 2010 Lenka Bálintová 2008

  1. Sústredenie – 28.3. – 6.4.2021, trénerka Jana Turan
Lizák Dominik 2007 Marcel Marinica 1991
Karol Hertély 2007 Rastislav Husovec 1999
Alex Tkáč 2007 Samuel Bauer 2005
Oliver Podpinka 2007 Kristián Kardoš 2008
Ivan Huňady 2008 Adam Andreji 2008

Hodnotenie plavcov

Na sústredeniach sa zúčastnilo spolu 27 plavcov ŠKP Košice (viď zoznamy v tabuľkách). Vyvrcholením tohto viacnásobného športového snaženia boli kontrolne preteky, ktoré sa v dňoch  9.-11.4.2021 konali v karanténnom olympijskom športovom centre v Šamoríne. Výsledky plavcov, ktorí sa tam zúčastnili sú priložené nižšie. K samotnému hodnoteniu plavcov je potrebné poznamenať, že  toto prípravné obdobie r. 2021 bolo zasiahnuté situáciou pretrvávajúcou z roku 2020, kedy na celom svete prepukla pandémia COVID-19 a veľmi to zasiahlo nielen športovú obec ale aj celospoločenskú. Tým, že plavci veľmi málo trávili čas v bazéne bolo vidieť hlavne na ich technike plávania ako aj ich kondícia a vytrvalosť klesla na minimum. Aj napriek týmto nepriaznivým skutočnostiam možno vysloviť spokojnosť s momentálnymi výsledkami. K jednotlivcom by hodnotenie nebolo kvôli vyššie uvedeným skutočnostiam relevantné.

Spracoval : Mgr. Radoslav SABOL, tréner