Platba ročného poplatku pre SPF za rok 2022 !

By | 3. júna 2019

Vážení rodičia,

Výbor PO ŠKP Košice prosí všetkých rodičov, aby zaplatili do 15.2.2022 poplatok registračný 10,-EUR pre Slovenskú plaveckú federáciu. Ten, kto neuhradí tento poplatok, nebude môcť štartovať na pretekoch.   Poplatok uhraďte  na účet oddielu plávania ŠKP číslo: IBAN SK5083300000002201368118 vedený vo Fio bank, a.s.                                                        

Suma: 10,-EUR